ماڵەوە / فارسی / واگذاری تاکسی به صورت مخفیانه به بازنشستگان سپاه در “سنندج”

واگذاری تاکسی به صورت مخفیانه به بازنشستگان سپاه در “سنندج”

دولت تا کنون چندین دستگاه تاکسی را به صورت مخفیانه و غیرقانونی به بازنشستگان سپاه پاسداران در شهر “سنندج” واگذار کرده است.

گزارش رسیده به “زاگرُس پُست” حاکی از آن است: دولت به صورت مخفیانه و غیرقانونی و به منظور نفوذ در میان شهروندان، به بازنشستگان سپاه در سطح شهر “سنندج” تاکسی واگذار می کند و این مسئله باعث نگرانی و اعتراض رانندگان در این شهر گردیده است.

این عمل در صورتی انجام گرفته، که طبق قانون تاکسیرانی هیچ بازنشسته ی دولتی حق ندارد با وسایل نقلیه عمومی کار کند و هنگامی که این مساله از سوی رانندگان به سازمان تاکسیرانی اعلام شده است، پاسخ تاکسیرانی مبنی بر این بوده، که این افراد از سوی شورای امنیت معرفی نامه ارائه داده و هیچ کاری از سازمان بر نمی آید.

بابەتی هاوپۆل

نگاهی متفاوت به کومه‌له.. بمناسبت روز کومه‌له بعداز سی ونه سال! – بخش پایانی

مام رحمان