شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

امید و مقاومت همگانی با ضرورت تداوم انقلاب زن، زندگی، آزادی

بازداشت و سرکوب و اعدام های گسترده در طول یک سال گذشته تا کنون، همگی ضرورت در استمرار جنبش ژینا و انقلاب زن، زندگی، آزادی را در سطح جامعه الزامی می کند.

شاید جنبش های خیابانی و اعتراضات سراسری تا حدودی فروکش کرده باشد، اما این اعتراضات در اشکال و روش های گوناگون خود را نشان داده و نافرمانی مدنی زنان نیز یکی از همین موارد است که در نوع خود از ملموس ترین دستاورهای جنبش ژینا محسوب می شود.

پایداری و مقاومت و نافرمانی مدنی زنان در طول یکسال گذشته، همراهی و همسویی طیف ها و توده های مردمی و اصناف مختلف را به همراه داشته، و حاکمیت را وادرا به هر ترفند و روشی برای مقابله با این موضوع نموده است.

 لغو حجاب تحمیلی تنها خواسته ی زنان نیست؛ اما به نوعی انقلاب زن، زندگی، آزادی برای نخستین بار در ایران و حتی خارج از مرزها به این گستردگی تداوم داشته و این امر یکی از مهتمرین دستاوردهای این انقلاب است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …