ماڵەوە / فارسی / خطر دیپورت خبرنگار کُرد به ایران

خطر دیپورت خبرنگار کُرد به ایران

دولت جمهوری بلغارستان اعلام کرده است که “فرشید فرخ نیا” ژورنالیست و فعال حقوق بشر اهل کُردستان ایران را به جمهوری اسلامی تحویل می دهد.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران طی انتشار اطلاعیه ای ضمن خطرناک وصف کردن احتمال دیپورت “فرشید فرخ نیا” که بیش از 4 سال را در کشور بلغارستان و در حصر خانگی بسر می برد, از مجامع و محافل حقوق بشری کرده تا اسرع وقت به کمک وی شتافته و از دیپورت وی جلوگیری کنند.

این روزنامه نگار نام آشنای کُرد که 4 سال پیش پاسپورت وی در ابتدای ورود قانونی به بلغارستان توسط پلیس ضبط و دلیل این عمل را معتبر نبودن عنوان می گردد و پس از چندی مسئولان اداره پلیس به کلی منکر وجود پاسپورت می شوند.

فقدان مدرک شناسائی نیز سبب محرومیت “فرشید فرح نیا” از کلیه حقوق اولیه مانند داشتن وکیل, مترج, امنیت مالی و جانی, خدمات درمانی و داروئی می گردد.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران, در پایان اطلاعیه خود ضمن تاکید بر آزادی سریع و بی شرط و بدون قید شرط این روزنامه نگار و فعال میدنی شده و از تحویل وی به جمهوری اسلامی پیشگیری کنند.

 

بابەتی هاوپۆل

نگاهی متفاوت به کومه‌له.. بمناسبت روز کومه‌له بعداز سی ونه سال! – بخش پایانی

مام رحمان