هه‌ینی 19 تشرینی یه‌كه‌م 2018
ماڵەوە / فارسی / ٨٥ درصد تریاک و ٣٥ درصد هرویین جهان در ایران کشف و ضبط می‌شود

٨٥ درصد تریاک و ٣٥ درصد هرویین جهان در ایران کشف و ضبط می‌شود

در ایران سالیانە ٥٠٠ تن انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی مصرف می شود و سن مصرف در ایران بە ١٥ سال کاهش یافته است.

دبیر کل ستاد مبارزە با مواد مخدر ایران اعلام کردە است کە سالیانە ٥٠٠ تن انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی در کشور مصرف می‌شود و سالانە ٨٥ درصد تریاک و ٣٥ درصد هرویین جهان تنها در ایران کشف و ضبط می‌شود.

ایران در همسایگی افغانستان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر در جهان است کە بر اساس تحقیقات صورت گرفتە خسارت‌های ناشی از تولید و مصرف مواد مخدر در ایران بە ١٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد کە از این میزان ٤٧ درصد بە مصرف کنندگان، ٢٩ درصد بە جامعە و ٢٤ درصد بە موسسات رژیم حاکم می‌رسد.

در حال حاضر ٦،٢ درصد دانشجویان وزارت علوم و ٦،١ درصد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران مصرف کنندە مواد مخدر هستند.

تعداد معتادان شناسایی شدە در ایران یک میلیون و ٣٢٥ هزار نفر اعلام شدە است کە ٢٠ درصد این افراد در محیط های صنعتی مشغول بکارند این آمار در حالی منتشر شدە است کە سال گذشتە یکی از مسئولان رژیم تعداد معتادان در ایران را سە میلیون و ٦٠٠ هزار نفر اعلام کردە بود.

یکی از راههای تولید انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی بە کارگاههای تولیدی مواد مخدر و همچنین سیاست‌های سیستماتیک رژیم بە پخش و توزیع مواد مخدر در کشور برمی‌گردد.

بابەتی هاوپۆل

ابعاد اعتصاب و ادامه کسادی بازار در شهرهای مختلف ایران

در ادامه اعتراض‌ها به وضعیت نامساعد اقتصادی ، تنش در بازار ارز و نبود چشم‌انداز …