ماڵەوە / فارسی / كشف 9 گور دسته جمعی در”شنگال”و تخریب 18 زیارتگاه ایزدیها

كشف 9 گور دسته جمعی در”شنگال”و تخریب 18 زیارتگاه ایزدیها

مدیریت عمومی مسائل مرتبط با کردهای ایزدی اعلام کرد: 9 گور دسته جمعی در شنگال کشف شده که به دست گروه داعش انجام شده است, اما تا کنون تعداد اجساد داخل این گروهای کشف شده مشخص نشده است.

 

“خدیر بوزانی” همچنین می گوید: نیروهای گروه داعش در شنگال 18 زیارتگاه کردهای ایزدی را منفجر و تخریب کرده اند و ما در پی آنیم که این رخدادهای ضد بشری داعش در شهر شنگال را به عنوان ژینوساید در سطح بین المللی معرفی کنیم.

 

شایان ذکر است, حدود 4 ماه پیش داعش به شهر ایزدی نشین شنگال یورش برده و این شهر را اشغال و هزاران تن را به قتل رساند و هزاران زن و دختر ایزدی را ربود, این شهر 10 روز پیش از طرف پیشمگر اقلیم کردستان_عراق طی عملیاتی بخش عمده اش آزاد گردید و تا کنون بیش از 10 گور دسته جمعی در این شهر کشف شده است.

بابەتی هاوپۆل

قدرت جنگهای اقتصاد / رشاد – مصطفی سلطانی

مهاتماگاندی : جنگ اقتصادی شکنجەای طولانی است و، لطماتش آز آنچە در ادبیات جنگی بیان …