ماڵەوە / کاریکاتۆر / كاریكاتۆر: پشتیوانی راشكاوانەو بێشەرمانەی توركیە لە داعش

كاریكاتۆر: پشتیوانی راشكاوانەو بێشەرمانەی توركیە لە داعش

“بهروز (ر ك د)”

بابەتی هاوپۆل

اینجا ایران است!