پێنج شه‌ممه‌ 23 ئازار 2023

وخامت حال مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد در زندان اوین

 وخامت حال مژگان کاوسی زندانی سیاسی کُرد در زندان اوین

 «مژگان کاوسی»،  محقق و فعال کرد در زمینەی زبان مادری، علیرغم ابتلا به بیماری برادی کاردی (کند شدن ضربان قلب) و افت فشار خون مزمن، چندین ماه است کە در زندان اوین بدون رسیدگی پزشکی، در حبس بەسر می برد.

گفتنی ست؛ با وجود وخامت حال نامبردە، درخواست بررسی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس نامبردە، بدون پاسخ بودە و مورد بررسی قرار نگرفتە است. این امر موجب نگرانی خانوادەاش در مورد وضعیت سلامت این محقق زندانی شدە است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …