سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

قتل ناموسی در ھرسین

قتل ناموسی در ھرسین

روز یکشنبە ١٧ مردادماە سال جاری، زن جوانی با ھویت «سارا پیرزادی» توسط پسر عمویش «ارمان پیرزادی» بە ضرب گلولە، کشتە شد.

این حادثە پس از ان روی داد کە؛ سارا با شخصی بە نام میلاد جلالی ازدوج نمودە و بە علت تعلق خاطری کە پسر عمویش «ارمان» نسبت بە سارا داشت، باعث بروز این حادثەی ناگوار شد.

عصر روز یکشنبە «ارمان» با مراجعە بە منزل سارا، با شلیک ٥ گلولە  نامبردە را بە قتل رساندە و ھمسر و برادر ھمسر سارا را نیز مجروح نمودە و خود از محل متواری شد.

گفتنی ست؛ ضارب پس از مراجعە بە منزل خود را نیز حلق اویز نمود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …