ماڵەوە / ئێران / مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج

امروز پنجشنبە ١٠ تیرماە سال جاری، « ارمان رحیمی» کارگر ٣٤ سالە، اھل روستای میانە از توابع کلاترزان و ساکن سنندج، متاسفانە بر اثر سانحەی سقوط از ساختمان جان باخت.

لازم بە ذکر است، نامبردە کارگر فصلی، متاھل و صاحب دختری ھفت سالە بود.

بابەتی هاوپۆل

تهدید بە قتل یک زن روزنامه‌‌نگار توسط اطلاعات روانسر

طی روزهای اخیر، اداره اطلاعات روانسر یک جوان را با هویت “بهروز محمدی” احضار و …