هه‌ینی 25 تشرینی دووه‌م 2022

زخمی شدن دو کولبر در مرز پاوه و بانه

دو کولبر بە دلیل سقوط و شلیک مستقیم نیروهای رژیم جمهوری اسلامی در مرز پاوە و بانە زخمی شدند.

صبح امروز چهارشنبه ۹ تیرماه، یک کولبر اهل سقز با هویت (م. م) شب گذشتە در مرز “بروشکانی” بانە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم اسلامی زخمی شد.

همچنین از سوی دیگر یک کولبر با هویت نصراللە حمیدی اهل ثلاث باباجانی در مرز “نوسود” در حین کولبری بە دلیل سقوط از ارتفاعات این مرز بە شدت زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل شد.

شایان ذکر است، دهها هزار از مردم زحمتکش کردستان به دلیل فقر و بیکاری به شغل کاذب در مرزها روی آورده‌اند که روزانه این کولبران بدلیل حمله وحشیانه نیروهای رژیم، سقوط از ارتفاع، سرما و بهمن و غیره… جانشان به خطر می افتد.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …