هه‌ینی 19 ته‌مموز 2024

اعتراض دادستانی بە حکم تبرئەی «انیسا جعفری مھر» فعال ادبی کرد

اعتراض دادستانی بە حکم تبرئەی «انیسا جعفری مھر» فعال ادبی کرد

مصطفی احمدیان وکیل فعال ادبی کرد «انیسا جعفری مھر» طی خبری اعلام نمود؛ «صبح امروز آنیسا جعفری‌مهر پس از مراجعه به دادگاه عمومی و انقلاب اسلام آباد غرب جهت رفع بازداشت از وثیقه خود، اطلاع پیدا کرده است که دادستان نسبت به حکم تبرئه او که در دادگاه بدوی صادر شده بود اعتراض کرده و پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.»

گفتنی ست، نامبردە در ٣ اذر ١٣٩٩ توسط نیروھای اطلاعاتی در منزل شخصی خود دستگیر و پس از ١٧ روز نگھداری در بازداشتگاە و بند زنان کانون اصلاح و تربیت  شھر اسلام اباد غرب در تاریخ ١٩ اذر با وثیقەی ٣٥٠ میلیونی بە طور موقت ازاد شد.

در تاریخ ٣٠ بھمن ١٣٩٩ دادگاە این فعال ادبی کرد بر مبنی اتھام « تبلیغ علیە نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب اپوزیسیون کُرد»، برگزار گردید. در تاریخ ٢٣ خراد سال جاری حکم تبرئەی وی بە صورت شفاھی بە نامبردە ابلاغ شدە بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …