پێنج شه‌ممه‌ 11 ته‌مموز 2024

وخامت حال «ارمان فرھمند» بر اثر اعتصاب غذا و دوختن لبھایش در زندان

وخامت حال «ارمان فرھمند» بر اثر اعتصاب غذا و دوختن لبھایش در زندان

گزارشھا حاکی از وخامت حال «ارمان فرھمند» نوجوان ١٧ سالەای کە در کانون اصلاح و تربیت سنندج بازداشت است، می باشد.

خانوادەی نامبردە بااعلام این خبر افزودند: ارمان کە پس از گذشت ٥ روز از اعتصاب غذا و دوختن لبھایش، و علیرغم اینکە وضعیت جسمانیاش رو بە وخامت است، حتی بە درخواست دادستان و مدیر کل زندان، حاضر بە قطع اعتصابش نبودە است.

وی معترض بە عدم رسیدگی بە پروندەاش از سوی دادگاە می باشد و از ٢٩ خرداد بە نشانەی اعتراض لبھایش را دوخت و اعتصاب غذا نمود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …