چوار شه‌ممه‌ 10 ته‌مموز 2024

٢کشتە و ١٥ زخمی بر اثر چپ شدن مینی بوس رای دھندگان در دیواندرە

٢کشتە و ١٥ زخمی بر اثر چپ شدن مینی بوس رای دھندگان در دیواندرە

امروز جمعە ٢٨ خردادماە، در جادە سنندج – دیواندرە، اتوبوس حامل رای دھندگان و اعضای ھیئت صندوق رای، بە داخل درە سقوط کرد. علت سانحە، عدم کنترل مینی بوس توسط رانندە گزارش شدە است.

در این سانحە ٢ نفر فوت و ١٥ نفر زخمی شدەاند کە حال سە نفر وخیم می باشد.

 

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …