پێنج شه‌ممه‌ 18 ته‌مموز 2024

ارتکاب جنایت جنگی توسط رژیم جمھوری اسلامی در درگیری امروز با یکی از احزاب کردستانی

ارتکاب جنایت جنگی توسط رژیم جمھوری اسلامی در درگیری امروز با یکی از احزاب کردستانی

بنا بە گزارشھای رسیدە از درگیری امروز ٢٥ خردادماە بین سپاە پاسداران و یکی از احزاب کردستانی«پژاک»، دست کم نە نفر از نیروھای سپاە پاسداران جمھوری اسلامی زخمی و چھار عضو پژاک جان خود را از دست دادەاند.

گفتنی ست، یکی از گریلاھای زن کە خلع سلاح شدە و بە صورت زخمی بە اسارت نیروھای سپاە پاسداران درامدە بود، پس از انتقال بە روستای «سورەتو» علیرغم شدت جراحات، بدون رسیدگی پزشکی و رعایت حقوق یک اسیر، بی رحمانە توسط فرماندە سپاە سرواباد بە رگبار بستە شدە و کشتە شد.

لازم بە ذکر است؛ کشتن اسرا جنگی، نقض اشکار معاھدات بین الملل حقوق بشر در مورد اسرای جنگی بودە و یک جنایت بشری می باشد.

 

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …