هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

محمود محمودی با تودیع وثیقه آزاد شد

محمود محمودی روزنامەنگار سنندجی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. او روز یکشنبه ۱۲ بهمن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

دیروز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، “محمود محمودی” روزنامەنگار اھل سنندج پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

اتهام مطروحه علیه وی “ارتباط با کانالهای مخالف نظام” عنوان شده است.

محمود محمودی روز یکشنبه ۱۲ بهمن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

او یکی از امضاکنندگان نامه‌ی فعالین مدنی برای آزادی بازداشتیهای اخیر کردستان است.

محمود محمودی یک بار دیگر هشت سال پیش هنگامی که سردبیر هفته‌نامه‌ی ندای گروس بود، به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در شعبه ۱۰۲ کیفری دادگستری سنندج تفهیم اتهام شده بود.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …