دو شهروند مریوانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

دو شهروند اهل شهرستان مریوان به نام های هادی رسائی و صلاح پورکیوان، به صورت موقت آزاد شدند.

صلاح پورکیوان و هادی رسائی، دو شهروند بازداشتی اهل مریوان، با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه‌‌ یکی از نهادهای امنیتی در سنندج آزاد شدند. این شهروندان در تاریخ ۲۱ آبان توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت و پس از مدتی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

آزادی این شهروندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و اتهام مطروحه علیه آنان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان ‌شده است.

هادی رسائی و صلاح پورکیوان در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت و اواخر همان ماه به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در سنندج منتقل شدند.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …