فایق یوسفی جهت اجرای حکم خود را به زندان سقز معرفی کرد

روز شنبه دهم آبان‌ماه، یک عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز به نام فایق یوسفی جهت اجرای حکم خود را به زندان سقز معرفی نمود.

این کوهنورد روز سه‌شنبه هجدهم تیرماه سال ٩٨ به همراه “هادی محمدزاده” توسط نیروهای اطلاعاتی رژیم بازداشت و جهت بازجویی به اداره اطلاعات سنندج انتقال یافته بود.

روز دوشنبه هجدهم شهریورماه ٩٨، فایق یوسفی پس از دو ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد و بیست و پنجم آبان‌ماه همان سال از سوی دادسرای عمومی و انقلاب سقز به اتهام “تبلیغ علیه رژین” به ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت، محکوم و از اتهام “عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزیسیون رژیم اسلامی ایران” تبرئه شده بود.

حکم این عضو گروه کوهنوردی “هەڵۆ” سقز در دادگاه تجدیدنظر سنندج به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافته بود.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …