زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی کردستان طی چند روز گذشته

زخمی شدن سه کولبر در مناطق مرزی کردستان طی چند روز گذشته

گزارشی از تازەترین یورش نظامیان رژیم جمھوری اسلامی بر علیە کولبران حاکی از ان است کە؛

سه‌شنبه ۳۱ تیرماه ١٣٩٩،  نیروهای نظامی رژیم در مناطق صفر مرزی چالدران به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل روستای سگریک از توابع چالدران با نام «ویسی حسین‌نژاد» به شدت زخمی شده است که جهت مداوا به مراکز درمانی شهر وان در ترکیه منتقل شده است

ھمچنین روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه ١٣٩٩ نیروهای نظامی رژیم در مناطق صفر مرزی «هنگه‌ژال بانه» به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشودند که در نتیجه آن یک کولبر اهل شهر بوکان با نام« میکائیل خسروی» به شدت زخمی شده که هم‌اکنون نامبرده در بخش ICU بیمارستان بانه بستری است

و در یورش دیگر نظامیان رژیم در نقاط مرزی نوسود،  روز دوشنبه ٣٠ تیرماه ١۳٩٩ یک کولبر با نام «امید محمدی» اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر حین فرار از تیررس نیروها، به دلیل سقوط از صخره از ناحیه پا زخمی شده است.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …