چوار شه‌ممه‌ 17 نیسان 2024

وزارت اطلاعات پیکر دو زندانی سیاسی کورد اعدام شده را دزدید

وزارت اطلاعات از تحویل پیکر صابر شیخ عبدالله و دیاکو رسول زاده، دو زندانی سیاسی کورد که در زندان اورمیه اعدام شدند، به خانواده های آنها جلوگیری می کند و علی رغم پیگیری ها و تلاش خانواد های آنها تاکنون هیچ نتیجه ای بدست نیاورده اند.

مقامهای زندان اورمیه در پاسخ به درخواست خانواده این دو زندانی سیاسی برای دریافت پیکر فرزندان شان گفته اند، عناصر اداره اطلاعات پیکرهای این دو زندانی را پس از اعدام از زندان خارج کرده اند و آنها هیچ اطلاعی از امکان تحویل یا محل دفن اجساد ندارند.

گفتنیست، دیاکو رسول زادە  در تاریخ ٦ اسفند ،یک متهم دیگر این پروندە با هویت حسین عثمانی در تاریخ ١٢ اسفند ٩٢ و صابر شیخ عبداللە روز جمعە ٢٣ اسفند ١٣٩٢ از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت و ١٢ فروردین ماه ١٣٩٤ از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند. اتهام آنها بمگذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در کوملە اعلام شدە بود.

ھفتە گذشته و سحرگاه روز سەشنبە ٢٤ تیر ٩٩، حکم اعدام صابر شیخ عبداللە و دیاکو رسول زادە اهل مهاباد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا درآمد.

حکم اعدام حسین عثمانی نیز در دی ماه ١٣٩٥ از سوی دیوان عالی کشور لغو و پروندە دیاکو و صابر نیز بە دادگاه انقلاب ارومیە ارجاع گردید.حسین عثمانی مهرماه سال ١٣٩٨ بە ٣٠ سال حبس محکوم و هم اینک در زندان مرکزی ارومیە دوران محکومیت خود را سپری می کند.

 

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …