ماڵەوە / کوردستان / ٢ زندانی محکوم به قصاص در کردستان از چوبه دار رهایی یافتند

٢ زندانی محکوم به قصاص در کردستان از چوبه دار رهایی یافتند

مدیرکل زندان‌های رژیم در استان کردستان از رهایی ۲ زندانی محکوم به مجازات قصاص در استان از چوبه دار خبر داد.

مراد فتحی اعلام کرد 2 زندانی محکوم به مجازات قصاص در استان از چوبه دار رھایی یافتەاند و اظهار داشت: دو نفر از مددجویان زندان‌های سقز و مریوان که یکی از آنها بیش از 4 سال و دیگری حدود 6 سال به‌دلیل ارتکاب قتل عمد در زندان تحمل حبس و منتظر اجرای حکم قصاص بودند، با پیگیری‌های مستمر مددکاران زندان و تلاش شبانه‌روزی گروه‌های صلح و سازش و ریش‌سفیدان، چهره‌های سرشناس کردستان و کسب رضایت از اولیای دم، از چوبه دار رهایی یافتند.

این مسئول رژیم در کردستان، بدونە اشارە بە نام این ٢ زندانی، اعلام کرد: با این ٢ مورد از ابتدای سال جاری یعنی طی ٣ ماە گذشته، ٤ زندانی محکوم بە قصاص با بخشش اولیای دم از چوپە دار رھایی یافتەاند.

بابەتی هاوپۆل

انتقال دو شهروند بازداشتی به زندان مریوان

جمال گرامی و سیوان پرتو دو شهروند بازداشتی اهل شهر مریوان، با پایان مراحل بازجویی …