هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

ھدایت عبداللە پور زندانی سیاسی کرد اعدام شد

دستگاەھای امنیتی و قضایی رژیم بە خانوادە ھدایت عبداللە پور زندانی سیاسی کورد اعلام کردەاند، کە فرزندشان را اعدام کردەاند.

روز دوشنبە (١٦ مهر ٩٧ / ٨ اکتبر ٢٠١٨)، حکم اعدام هدایت عبداللەپور، زندانی سیاسی اهل شنو (اشنویە) از سوی شعبە ٤٧ دیوان عالی کشور تایید و این حکم رسما بە وکیل و خانوادەی وی ابلاغ شدە است.

هدایت عبداللەپور در بهمن ماه ١٣٩٥ از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام همکاری با یک حزب کردستانی در جریان درگیری روستای ”قرەسەقل“ شنو میان پیشمرگەهای کرد و نیروهای سپاه پاسداران بە اعدام محکوم شدە بود.

این حکم روز پنج شنبە ( ٢٨ دی ماه ١٣٩٦ / ١٨ ژانویە ٢٠١٨) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام ”بغی“ بە اعدام محکوم شدە بود.

وی در تاریخ ٢٦   خردادماه ١٣٩٥ همراه با دەها تن دیگر از شهروندان شنو بە اتهام همکاری با یک حزب کردستانی بە اعدام محکوم شدە بودند.

هدایت عبداللە پور متاهل و پدر دو فرزند بە نام های سیروان و کوردستان می باشد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …