هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

اعدام یک زندانی کورد و بخشش چھار زندانی دیگر

بامداد امروز چهارشنبە ٣ اردیبهشت ٩٩، دو نفر از ھفت زندانی کە در زندان مرکزی سنندج بە سلول انفرادی منتقل شدە بودند، برای اجرای حکم اعدام بە پای چوبەهای دار رفتند و یکی از آنها بە نام ”لقمان احمدپور“ اهل بانە اجرا شد و حکم اعدام ”سعید محمدپور“ اهل کرمانشاه با رضایت خانوادە مقتول و مبنی بر تامین مبلغ دیە درخواستی تا پایان ماه رمضان بە تعویق افتادە است.

لقمان احمدپور ٣٠ سالە، متاهل و پدر دو فرزند بود و از ٣ سال پیش بە اتهام قتل عمد یک شهروند اهل بانە بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود.

از سوی دیگر حسین حیدری، شهروند اهل سقز کە قرار بود حکم اعدامش امروز اجرا شود، با رضایت خانوادە مقتول اجرای حکم اعدام وی بە پس از ماه رمضان موکول شدە است و خانوادە مقتول در قبال دریافت ٧٠٠ میلیون تومان حاضر شدەاند کە رضایت بدهند.

ھمچنین دو زندانی دیگر در شهرستانهای ⁧ زابل⁩ و گرگان⁩ که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به ⁧اعدام⁩ محکوم شده بودند، با بخشش اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

گفتنیست، این سومین اعدام در کردستان در مدت دو ھفتە گذشتە است کە بە اجرا در آمد و پنج شهروند دیگر قرار است کە طی روزهای پنج شنبە و جمعە در زندان مرکزی سنندج اعدام شوند کە هویت آنها بە شرح زیر میباشد؛
١_ واحد (بهنام) فیضی اهل بانە، در زندان سنندج
٢_ رامیار مخلص اهل بانە، در زندان سنندج
٣_عدنان میرکی اهل دهگلان، در زندان سنندج
٤_ سینا محمدی اهل دهگلان، در زندان سنندج
٥_ احمد عبداللەپور اهل سنندج، در زندان سنندج

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …