چوار شه‌ممه‌ 23 تشرینی دووه‌م 2022

عدم دادن مرخصی بە زندانیان سیاسی در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا در زندانھا

ابراھیم رئیسی رئیس قوە قضائیە، دوشنبه ۱۹ اسفندماه، در اظهارنظری کاملا” جهت دار اعلام کرد:« ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود، با اولویت کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند تداوم یابد.»

اظھارات رئیسی از یک سو و سیاست سرکوب ازادی بیان رژیم از سوی دیگر، این احتمال کە، بە هیچ کدام از زندانیان سیاسی مرخصی نمی شود، بیش از پیش قوت میگیرد.چرا کە رژیم این اشخاص را خطری برای بقای خود میداند.

واقعیت این است که جان زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان آبانماه در خطر است و باید فورا” و بلادرنگ آزاد شوند. چە بسا در این میان شکی نیست که جمهوری اسلامی با نقشه آلوده کردن این زندانیان بە ویروس کرونا قصد کشتار دسته جمعی آنان را در خفا دارد.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …