چوار شه‌ممه‌ 23 تشرینی دووه‌م 2022

اعلام وضعیت قرمز در زندان ارومیە بدنبال انتقال ھفتمین زندانی مبتلا بە کرونا بە بیمارستان

بنا بە گزارش کولبر نیوز، سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ، بدنبال انتقال هفتمین زندانی مبتلا بە ویروس کرونا از زندان ارومیە بە بیمارستان، مسئولین این زندان، از طریق بلندگوهای زندان اعلام وضعیت قرمز  کردەاند.

پیشتر نیز بنا بە اطلاع رسانی زاگروس پست، از جانب خانوادەی زندانیان و فعالین مدنی، بارھا بیانیەھایی در جھت ابراز نگرانی از بابت عدم رعایت  موارد بھداشتی و ایمنی و موارد پیشگیرانە در جھت عدم انتقال بیماری در میان زندانھا و ھمچنین عدم توجە بە حفظ جان زندانیان بە خصوص زندانیان سیاسی، صادر کردە بودند.

این در حالیست کە رژیم از تھدید بە ابتلا نمودن زندانیان سیاسی، بە عنوان اھرم فشاری در جھت گرفتن اعتراف اجباری، استفادە نمودە بود.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …