شه‌ممه‌ 28 كانونی دووه‌م 2023

تھدید سپاە پاسداران استان کردستان بە منتشران مستقل اخبار مربوط بە شیوع کرونا در فضای مجازی

دادستانی کردستان و سپاه پاسداران، در صدد مقابلە با  انتشار حقایق دربارەی شیوع کرونا در ایران از جانب افراد مستقل، برامدند.

دادستان سنندج «محمد جباری »در اظھاراتی اعلام نمود؛انتشار هرگونه حقایق و مطالب مستقل مربوط به انتشار و شیوع ویروس کرونا در کردستان را نشر اکاذیب در فضای مجازی اعلام نمودە و ان را ممنوع نمود و ھمچنین افزود؛ منتشر کنندگان اخبار در فضای مجازی دستگیر و محاکمە خواھند شد. 

ھمچنین صادق حسینی فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان  نیز هرگونه اطلاع رسانی مستقل دربارەی شیوع کرونا در سطح جامعە را جرم و خبرنگاران مستقل را ضد انقلاب و معاند، نامید و آنها را تهدید بە دستگیری و مجازات نمود.

این تھدیدھا در حالیست کە دولت پس از پنھان کاری و عدم اطلاع رسانی صحیح و عدم انجام اقدامات سریع و لازم، در جھت پیشگیری از شیوع بیماری در میان مردم، کە منجر بە شیوع سریع بیماری و بدنبال ان بالا رفتن میزان مرگ و میر مبتلایان شد، بیش از پیش مورد انزجار اذھان عمومی قرار گرفتە است

 

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …