سێ شه‌ممه‌ 31 كانونی دووه‌م 2023

کشتە و زخمی شدن ھفت نفر در شلیک مستقیم نیروھای نظامی رژیم بە سمت کولبران

امروز یکشنبە ٢٧ بھمن ماە، بار دیگر کولبران مورد حملەی نیروھای نظامی رژیم قرار گرفتند.

در شلیک مستقیم  نیروھای نظامی بە سمت کولبران کە در منطقەی صفر مرزی نوسود، روی داد، ھفت کولبر کشتە و زخمی شدند.

بە گزارش کولبر نیوز؛ «احمد صحرایی» یکی از کولبران زخمی شدە از اھالی روستای دشە از توابع شھرستان پاوە میباشد.

ھویت یکی دیگر از کولبران زخمی« عظیم امین زادە» اھل روستای نروی از توابع اورامان گزارش شدە است.

شایان ذکر است، تا کنون اطلاع دقیقی از شمار کشتە و زخمی شدگان در دسترس نیست.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …