یه‌ك شه‌ممه‌ 29 كانونی دووه‌م 2023

جانباختن ١٣ پناھجو در نزدیکی چالدران بر اثر سرما

بنا بە گزارش منابع خبری؛ شب گذشتە، ١٣ پناھجو کە بە طور غیرقانونی، قصد عبور از مرز را داشتند، بر اثر سرما جان باختند.

طبق اظھارات محمد امین بیلمز، استاندار استان وان ترکیە بە خبرگزاری اناتولی؛ این پناھجویان کە قصد عبور غیرقانونی از مرز چالدران را داشتند کە بە علت کولاک شدید و سرما جان باختند.

بیلمز، محل وقوع حادثە را کوھھای ساری چمن چالدران اعلام نمود و ھمچنین افزود؛ بە علت شرایط نامساعد جوی، امكان امداد رسانی اضطراری بە محل حادثە، امکان پذیر نمی باشد.

وی در مورد تابعیت، جانباختەگان اظھارنظری ننمود، ولی بر اساس گزارشی کە در روزنامەی «اورنسل» ترکیە چاپ شد، تابعیت دە نفر از  این پناھجویان افغانی و سە نفر دیگر اھل کوبانی ذکر شدە است.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …