چوار شه‌ممه‌ 17 ته‌مموز 2024

افزایش محکومیت چیا محمدی، بە ٦ سال از سوی دادگاە تجدید نظر

بر اساس اخبار منتشرە از سوی رسانەھای حقوق بشری، «چیا محمدی» فعال محیط زیست ساکن سنندج پیشتر از سوی دادگاە انقلاب بە اتھام؛ ارتباط با احزاب کُرد اپوزیسیون، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، بە پنج سال حبس محکوم شدە بود کە روز دوشنبە ١٤ بھمن، حکم او توسط دادگاە تجدید نظر بە ٦سال حبس افزایش یافت.

نامبردە کە در تاریخ ٤ اسفند ٩٧ بازداشت شدە بود کە پس از شش ماە حبس در سلول انفرادی بە قید وثیقە ٨٠٠میلیون تومانی تا پایان محاکمە بە طور موقت ازاد شدە است.

گفتنی ست؛ این فعال زیست محیط، پیش از این نیز در پرونده‌ دیگری با شکایت اداره اطلاعات استان کردستان از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به شعبه دوم بازپرسی احضار و با سپردن وثیقه به طور موقت و تا پایان محاکمه آزاد شدە، اما تا به این لحظه جلسه دادگاه او در رابطه با این پرونده برگزار نشده است.

این اولین بار نیست که یک شهروند کُرد، بازداشت و به احکام سنگین مانند زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شود،جمھوری اسلامی بازداشت صدھا شھروند کرد مخالف خود ، را بە عناوین مختلف، در کارنامەی ننگین خود دارد.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …