دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023
????????????????????????????????????

مرگ مشکوک دکتر جلال حاجی زادە در شھر سردشت

دکتر #جلال_حاجی_زادە روز دوشنبە و بعد از گذشت مدت کوتاھی از آزادیش از بازداشتگاە ادارە اطلاعات رژیم، بە شکل مشکوکی و با سکتە قلبی جانش را از دست داد.

نامبردە طی روزھای اخیر مقالەای را منتشر کردە بود کە بە مرگ قاسم سلیمانی و پایان سیاست کشور گشایی رژیم اشارە کردە بود کە، قربانیان اصلی این تفکرات زیادەخواھانە و نظامی مردم ایران و بویژە مردم کوردستان ھستند.

جای یادآوریست، دیروز دوشنبە ٢٣ دیماە، دکتر جلال حاجی زادە ملقب بە #رامان، محقق، نویسندە و فعال مدنی و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و اھل شھر #سردشت بە شکل مشکوکی جانش را از دست داد.

یکی از بستگان وی بە خبرگزاریھا اعلام کردە کە، ادارە اطلاعات سردشت بە دکتر جلال آمپول تزریق کردە بودند کە بعد از چند روز موجب مرگ وی شدە است، این درحالیست کە پیشتر نیز و در دھە ھشتاد یک نویسندە دیگر اھل سردشت با نام #کامران_سالمی نیز با تزریق آمپول جانباختە بود.

دکتور جلال حاجی زادە چندین تحقیق علمی و آکادمیک در مورد مسئلە کورد و معرفت شناسی منتشر کردە بود و مدام در مجلات و روزنامەھای کوردستان قلم می زد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …