شه‌ممه‌ 23 ئه‌یلول 2023

جانباختن دو تن دیگر از معترضان کرمانشاھی زیر شکنجە نیروھای رژیم + عکس

دو تن دیگر از معترضان کرمانشاھی کە در جریان اعتراضات آبانماه دستگیر شدە بودند، زیر شکنجە نیروھای رژیم جانباختند.

جسد #سردار_اعظمی کارگر کورد مقیم تهران که در جریان دومین روز اعتراضات در شهر #پرند استان #تهران ناپدید شد، تحویل خانواده وی داده شدە و در روستای #قشلاق از توابع بخش #شاهو در شھر #روانسر به خاک سپرده شده است.

گفته می شود که نیروهای امنیتی بە خانوادەاش اعلام کردەاند کە از رسانەای شدن این خبر خودداری کنند.

ھمچنین یکی دیگر از بازداشت شدگان آبانماه شهر #کرمانشاە با هویت #نادر_رضایی_آبطاف زیر شکنجە نیروھای اطلاعات جانباختە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، پیکر نادر رضایی آبطاف روز یکشنبە ٨ دی ٩٨ بە خانوادەاش تحویل دادە شدە و با تهدید بە رسانەای نشدن بە خاک سپردە شدە است.

 

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …