سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

وضعیت کارگران و سیر نزولی قدرت خرید انان در ایران

افزایش نرخ تورم در ایران قدرت خرید کارگران را روز بە روز کاهش  میدهد.

یک عضو کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است: اگر راهکاری درست جهت ترمیم قدرت خرید کارگران در نظر گرفتە نشود مطمئنا کارگران با بحران جدی معیشتی روبەرو خواهند شد.
بنابر آمارهای منتشر شده در اردیبهشت ماه ٩٨ نسبت بە اسفند ماه سال ٩٧، سبد خانوار، افزایش ٧٢.٤٣٪ درصدی قیمت داشتە است.
افزایش قیمت کالاها و عدم توانایی سران رژیم در کنترل بازار باعث ایجاد وضعیتی در جامعە شده کە جامعە کارگری ایران را با بحران شدید قدرت خرید مایحتاج زندگی مواجهە کرده است.
لازم بە ذکر است کە اثرات منفی پدیده بیکاری به طور نگران کننده‌ای رو به افزایش است. استمرار چنین عملکردی چه در بعد معیشت فردی شخص بیکار و چه در بعد حیات اجتماعی جامعه، به تخریب اعتبار و ارکان آنها خواهد انجامید.
کارگران ایران بدلیل تورم و گرانی و تفاوت حداقل دستمزد تعیین شده یعنی یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان با خط فقر مطلق که یکسال پیش ۴ میلیون تومان بود، و بیکاری و به موقع پرداخت نشدن حقوق کارگران شاغل، آنچنان در منگنه گذاشته و درمانده شده اند که تنها راه را اعتصاب و تحصن می‌دانند هرچند با سرکوب و بی توجهی سران رژیم و پیمانکاران حکومتی مواجه می‌شوند.
واقعیت این است که اشرافیت افسار گسیخته در بالا “یعنی در میان سران و سردمداران رژیم و آقازاده‌های وابسته” و فقر و محرومیت فزاینده در میان توده مردم آن‌قدر عیان است که مهره‌های خود رژیم هم ناگزیر به اعتراف به این واقعیت؛ هرچند اندک؛ شده‌اند. واقعیتی که مردم ایران آنرا در شعارهای خود در جریان قیام سراسری دی‌ماه ۹۶، آنجا که می‌گفتند: “آخوند خدایی می‌کند، ملت گدایی می‌کند”، به‌روشنی اثبات شدە است.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …