سێ شه‌ممه‌ 16 نیسان 2024

حملەی سپاە پاسداران رژیم بە کشتی نفتکش در آبهای خلیج فارس

روز دوشنبە ٢٤ تیرماە یک کشتی نفت‌کش در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس هدف حملە پنج قایق گشتی سپاه پاسداران رژیم قرار گرفته است.

بە گزارش خبرنگار شبکه “سی.ان.ان” به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده کە حملەای توسط نیروهای دریایی سپاه رژیم صورت گرفته و کشتی ” آلپاین ایترنیتی” که با پرچم سنگاپور در حال حرکت بوده است را مورد حملە قرار داده اند، کە در این حادثه کسی آسیب ندیده است.

این کشتی نفتکش در هنگامی کە مشاهدە حملە از طرف قایقهای سپاە پاسداران  از کشور امارات درخواست کمک میکند، کە نیروهای گارد ساحلی امارات سریعا به کمک این کشتی نفت کش رفتە و این کشتی را تا بندرگاه “جبل علب” اسکرت کردند کە در نتیجه نیروهای سپاه تروریستی پاسداران ناچار تصمیم به عقب نشینی گرفتەاند.

این حملە سپاه پاسداران رژیم ایران در حالی صورت میگیرد کە در هفته گذشته فرماندهان نظامی سپاه تروریستی پاسداران تهدید کرده بودند که اقدام کشور بریتانیا برای توقیف کشتی حامل نفت خام و سلاح ایران در ابهای جبل الطارق بە سوریە بی جواب نمیماند.

بابەتی هاوپۆل

بیان فرج‌اللهی، شهرووند اهل سنندج به شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.

به گفته یک منبع مطلع، این فعال زن به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شعبه …