دوو شه‌ممه‌ 5 حوزه‌یران 2023

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران درباره‌ گفتگو با جمهوری اسلامی ایران

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران درباره‌ گفتگو با جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه‌ای را منتشر نمود.

زاگروس پست؛مرکز همکاری احزاب کردستان در اطلاعیەایی در مورد گفتگو با رژیم ایران اعلام داشتند کە ما همیشە بە راە حل صلح امیز و دیالوگ باور داشتیم، اما جمهوری اسلامی بە تجربە نشان دادە کە بە فضای بی اعتمادی بیشتر دامن زدە است، و اعتقادی بە راە حل سیاسی مسلە کورد نداشتە است.

متن این اطلاعیه:

اطلاعيه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران درباره‌ گفتگو با جمهوری اسلامی ایران

برای اطلاع افکار عمومی و مردم کردستان اعلام می‌داریم که

١-احزاب تشکيل دهنده مرکز همکاری، هميشه به راه حل صلح‌آميز و عادلانه از راه دیالوگ اعتقاد داشته و دارند. با این وجود متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نه تنها اعتقادی به راه حل سياسی مساله کرد نداشته تجربه گفتگوهای گذشته نيز هرچه بيشتر به فضای بی‌اعتمادی نسبت به نيات واقعی رژیم دامن زده است.

٢- به منظور ارائه راه حلی صلح‌آميز برای مساله کرد در کردستان ایران، بعضی از نهادهای مستقل با مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در تماس بوده‌اند. منظور از این تماس‌ها همچنانکه گفته شد کمک برای پيدا کردن راه حلی سياسی و صلح‌آميز برای مساله کرد بوده است

٣- بدیهی است هروقت پيش‌شرط‌های یک مذاکره جدی برای راه حل صلح‌آميز مساله کرد در کردستان ایران فراهم گردید با اطمینان خاطر مرکز همکاری افکار عمومی و مردم کردستان را از آن مطلع خواهد کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

٢٣ تیرماه ١٣٩٨

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …