هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

سرنوشت شهروند ٦٣ساله سرپل ذهابی نامعلوم می باشد

نیروهای اداره ی اطلاعات سپاه پاسداران یک پیرمرد اهل سرپل ذهاب را بە اتهام مصاحبە با یک سایت کوردی بازداشت نموده اند.

بر اساس گزارش رسیدە بە سایت خبری “زاگرس پست”، سرنوشت “حسن خیوالی” شهروند ٦٣ سالە اهل شهر “سرپل ذهاب”، از توابع استان کرمانشاه، با گذشت ١٤ ماه از بازداشتش در هالەای از ابهام قرار دارد.

برادرزادە این شهروند ٦٣ سالە ساکن روستای “تپانی” ضمن تایید این خبر بە خبرنگار “زاگرس پست” اعلام نموده کە تمام تلاش های خانوادەاش طی ١٤ ماه گذشتە برای مطلع شدن از سرنوشت عمویشان بی نتیجە ماندە است و هیچ نهاد امنیتی جوابگوی خانوادە وی نبوده  و نیست”.

اتهام نامبرده به دلیل گفتگو با سایت کردی “بزاڤ” در شهر سلیمانیە واقع در اقلیم کوردستان اعلام شده که راجب بە حکم اعدام در ایران و فشار نیروهای ادارە اطلاعات رژیم بر شهروندان کرد ساکن “سرپل ذهاب” افشاگری نموده است.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …