چوار شه‌ممه‌ 6 كانونی یه‌كه‌م 2023

جسد سوخته ی ” مریم فرجی” پیدا شد

با گذشت دە روز از ناپدید شدن مریم فرجی، فعال دانشجویی کورد ساکن کرج، ادارە آگاهی  رژیم، از خانوادەاش درخواست کردە کە برای تشخیص هویت جسد سوختەای فرزندشان بە این ادارە مراجعە کنند.

برپایە گزارش رسیدە بە “زاگرس پست”، پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوختە “مریم فرجی”، فعال مدنی کرد ساکن این شهر خبر دادە و پزشک قانونی نیز با گرفتن DNA از پدر وی هویت جسد را تایید نموده است.

یک منبع نزدیک بە خانوادە فرجی ضمن تایید این خبر بە خبرنگار “زاگرس پست”، اعلام کردI کە خانوادە وی هم اکنون در وضعیت نامناسب روحی بە سر میبرند و حاضر نیستند برای دیدن این جسد سوختە بە پزشک قانونی کرج مراجعە نمایند.

همچنین در ادامە اعلام کرد کە پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رها شدە مریم در داخل خودروش خبر دادە است.

این منبع نزدیک بە خانوادە فرجی در ادامە اعلام کرده کە درصورت تایید هویت این جسد توسط خانوادە فرجی، مسئولیت قتل مریم بر عهدە نیروهای وابسته به اطلاعات می باشد.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …