هه‌ینی 8 كانونی یه‌كه‌م 2023

فوری: “عرفان رشیدی” بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه منتقل شد

 

با گذشت یک هفتە از بازداشت “عرفان رشیدی”، فعال زیست محیطی اهل پاوە، وی بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه منتقل شدە است.

 

بر اساس گزارش رسیدە بە  سایت خبری “زاگرس پست”، “عرفان رشیدی” فعال زیست محیطی اهل  شهرستان پاوە، کە شامگاه چهارشنبە ١٣ تیرماه سال جاری، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شده بود، پس از چند روز نگهداری در بازداشتگاه ادارە اطلاعات پاوە، بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات کرمانشاه منتقل شدە است.

 

یکی از نزدیگان خانوادە رشیدی کە بە دلایل امنیتی از ذکر نام ومشخصات وی امنتاع میشود بە خبرنگار “زاگرس پست” اعلام نموده کە ” یک منبع موثق در دادگستری پاوە در رابطە با دستگیری عرفان بە خانواده وی گفتە است کە اتهام واردە بە عرفان به دلیل ” همکاری با یکی از احزاب کردستان ایران” میباشد.

همچنین در ادامە بیان داشت که خانوادە ی عرفان  این اتهام را رد کرده اند.

لازم به ذکر است که “عرفان” ، یکی از اعضای انجمن “سبز چیای مریوان” و “ژیوار پاوه” بوده است.

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …