چوار شه‌ممه‌ 28 ئه‌یلول 2022

دو کولبر مریوانی در اثر سانحه ی رانندگی جان خود را از دست دادند

دو کولبر اهل مریوان پس از اتمام کولبری در حالی کە بە سوی خانە در حرکت بودند در اثر سانحە رانندگی جانشان را از دست دادند.

براساس گزارش رسیدە بە سایت خبری “زاگرس پست”،  اتومبیل حامل این دو کولبر روز سەشنبە ١٩ تیر ماه، در حین بازگشت از مرز و در نزدیکی روستای “نژمار” دچار حادثە شدە  ومنجر به مرگ این دو کولبر کرد شده است.

مشخصات این دو کولبر کرد، “فرهاد شاه ویسی” و”محمد رضایی” اعلام کردە است.

گفتنی است این دو کولبر  کرد صاحب دو فرزند خردسال میباشند.

این دو کولبر اهل روستای ساوا (سعد آباد) مریوان بودە کە در مرز “تەتە” هورامان مشغول کولبری بودەاند.

به دلیل فقرو بیکاری ، مردم کرد در کردستان ایران برای تامین مخارج خود به ناچار مجبور به کولبری شده که در نهایت یا جان خود را به دلیل انفجار مین در مرزها از دست میدهند یا هدف گلوله ی نیروهای رژیم قرار میگیرند و هیچ کسی هم جوابگوی مظلومیت وفریاد خاموش آنها نیست.

بابەتی هاوپۆل

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد

«خدیجە مھدی پور» بە ٢٠ ماە حبس تعزیری محکوم شد برپایەی گزارشھا؛ فعال زن کرد …