فراخوان جهت اعتصاب عمومی در کوردستان ایران به منظور آزادی کامل دستگیرشدگان اخیر

متن فراخوان به شرح ذیل است:

 

اطلاعیە:

 

٭ ابراز حس همدلی و شادی جرم نیست ٭

 

برگزاری مراسمات جشن و سرور در شهرهای کوردستان ایران در اثنای انجام همەپرسی استقلال جنوب کردستان از عراق، بە دستگیری شمار کثیری از مردم از سوی نهادهای امنیتی انجامید.

 

استقبال مسالمت آمیز مردم کورد در ایران از تحقق روندی دمکراتیک در کشور همسایە، بیانگر رشد هنجارهای دمکراتیک و انسان محور بودە و نمیتوان آنرا ضدیت با کلیت جامعەی ایران پنداشت.

 

کوردها ملتی کهن در شکل گیری تمدنهای خاورمیانە بودە و همزیستی با دیگر ملل از افتخارات انها بشمار می آید.

 

دستگیری مردم کوردستان ایران بە بهانەی حمایت از برادران و خواهرانشان در آنسوی مرزهای ایران، امریست کە در درازمدت بە منافع ملی ایران سودی نخواهد رساند. لذا از همەی مردم کوردستان ایران، نمایندگان واقعی مردم در مجلس، وکلای دادگستری، فعالین مدنی، دانشجویان، کسبە و بازاریان خواستاریم کە روز دوشنبە مورخ ۱۰ مهرماە با اعلام تحصن سراسری و تعطیلی بازار، فریاد حق خواهی دستگیرشدگان جشن همەپرسی در کوردستان ایران را بە فراموشی نسپارند.

 

کمپین حمایت از دستگیرشدگان همەپرسی در کوردستان ایران

 

8 مهرماه 1396 شمسی

 

برابر با 30 سپتامبر 2017

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …