شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

جمهوری اسلامی ایران بمثابه نیروی اشغالگر در کردستان

گزارشاتی از اعتصاب و درگیری مردم شهر بانه در کردستان علیه مزدوران رژیم اسلامی پخش شده است ۰ مردم به کشتار و جنایت بی وقفه رژیم علیه زحمتکشان کولبر معترض هستند.

 

اعتراض به کشتن دو کولبر دیگر از سوی نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی ایران در کردستان ۰ آنچه رژیم اسلامی در کردستان انجام میدهد ، هیچگونه شباهتی به یک رژیم سرکوبگر و مرتجع در حالت متعارف و در بقیه ایران ندارد ۰

کشتار بی وقفه کولبران ، معتاد کردن گسترده مردم طبق نقشه و پلان ، غارت منابع زیر زمینی و حتی استفاده از منابع آب کردستان علیه مردم کرد در ایران و در عراق ، دشمنی آشکار با مردم کردستان در عراق ، سوریه و ترکیه و دخالتهای تروریستی علیه آنها ، بیکاری گسترده و عدم ایجاد کار ، تقویت شیعه ها و آذریها در مناطق مشترک کرد و آذری و تلاش برای ایجاد جنگ مذهبی و نژادی علیه کردها، امنیتی کردن کردستان و گسیل خیل گسترده مامورین و مسئولین غیر کرد در همه سطوح تصمیم گیری اداری ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، اموزشی ، فرهنگی و ….. رژیم اسلامی ایران در کردستان ، یک رژیم اشغالگر است ، و تمامی حرکات و نشانه های یک رژیم اشغالگر را نشان و نمایندگی میکند .

خواست درست و واقعی خروج و بیرون راندن نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی ایران از کردستان که در اوایل حکومت اسلامی در کردستان مطرح بود ، امروز بیش از هر زمان دیگر اهمیت و مبرمیت دارد . ارتش و حکومتی که اشغالگر نباشد ، کولبران زحمتکش را بگلوله نخواهد بست و تلاش خواهد کرد کار و اشتغال امن و انسانی برای مردم بر قرار نماید .

                                                                                  محمد خاکی

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …