دوو شه‌ممه‌ 27 ئازار 2023

به پیشوازی هه شتی مارس روژی جیهانی ژن / خالید بایه زیدی (دلیر)

1-
شه و ژنیکی شوخ وشه نگه
به چارشیویکی ره ش
و که راسیکی پرله ئه سنیره
و روخساریک له مانگ
2-
به دایکم ووت:
دایه گیان
ئه ری باوکم
هی چ کات بو:هه شتی مارس
گولی بوکریووی…
دایکم وتی:
روله گیان….!
باوکت هه رکات کراسی بو ده کریم
که راسه کان
هه موویان گولداربوون؟؟!!
3-
بریا!
که شتییه که ی «نوح»
نغرو ده بوو
ئه وسا
ژنان ده بوونه
په ریی ده ریایی و
پیاوانیش هه روا
ده بوونه گیانداری ده ریایی؟؟!!
4-
«کچ بوون»
له چول و ده شتیکی قاقردا
من له دایک بووم
هه رله وکاته وه
به بیشکه ی غه م وپه ژاره وه
رایان ژاندم
هه رچی بزه وپیکه نین بوو
له بیشکه که م دا
به ده سته بچکوله وخنجیلانه که م ناشت
ئه وکات که چاوه فرمیسکه کانم هه لینا
دایکم دیت…
که ماته م دای گرتبوو
وباوکیشم…
که ده سته و ئه ژنو دانیشتبوو
باوکم دیووت:
ئاخرئافره ت بوو؟!
ب..
و…
و…؟!
کچ مان بوو؟؟!!
5-
له کولانیک
خواوژنیک
روبه روی یه ک بوونه وه
خوابه شه رمه وه
سه ری داخست ورویشت…
ژنه که ش؟؟!!
به هه موو هیزوتوانای خوی
سیوی قه پ لیده راوی هاویشتی؟؟!!
6-
ژن یانی :ئاوینه
ئاوینه یانی:ژن
هه ربویه ش ناحه زان
هی چ کات توانای دیتنی:
ئاوینه یان نییه؟؟!!
7-
ژن وباران
له یه ک ئه چن
هه ردووک
بیی پیشه کی ئه گرین؟؟!!
8-
ژن وبه فر
له یه ک ئه چن
هه ر دووک
خاوه نی دایکی سپین؟؟!!
9-
شه وله نیگاکانی ژن دا
ئه خه ویت و
کازیوه ی به ری به یانیش
سه رهه لئه دا
10-
زنجیره کان ئه لین:
تاکوو کومه لگای پیاوسالارمابی
ژن هیچ کات خا وه نی مافی خوی نابی
11-
گولیک!
به رله وه ی که به هاربیت
هه لوه ری…
ئاخ!باخه وان به شه رمه وه
سه ری داخست
په پووله کان
له گه ل په له هه وریک
ده ستیان کردبه گریان
گولی هه لوه ریوویان له نیگاکانیان دا
له روژی هه شتی مارس دا ناشت؟؟!!
12-
شیعریکم له چاوی ژنیک دا دوزیووه
که خویندمه وه
ئه وسا دیتم:
ئای!…چه نده بارانی به هاری
که چاوه شین ودریایه کانی دا باریووه
چه نده چول وده شته قاقره کانی
تیرئاوو کردووه
چه نده «سه روین»و«سنوور»و«دوعا»وووو
له نیگا کانی داکوژه راوه؟؟!!
13-
کومه لگای پیاوسالار
پیی شه رمه
ناوی ژن بینی
هه ربویه پیی ئه لی:
زه خیفه؟؟!!

بابەتی هاوپۆل

گیان لە دەستدانی کرێکارێک لە شاری پاوە

گیان لە دەستدانی کرێکارێک لە شاری پاوە بە پێی ھەواڵەكان، رۆژی شەممە ٢٠ی خەزەڵوەری ساڵی …