دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023

اخبار و گزارشات کارگری 15مهر1395

 

بیانیه اتحاد بین المللی:

لایحه اصلاح قانون کار در راستای هر چه عمیق تر و گسترده تر کردن استثمار و بی حقوقی کارگران

لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار است که در هفته آینده در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. هدف دولت و بطور کلی رژیم جمهوری اسلامی از این اصلاحیه در یک کلام تحمیل بی حقوقی بازهم بیشتر به کارگران و ارزان سازی باز هم وسیع تر نیروی کار و قانونی کردن این استثمار وحشیانه و بی حقوقی مطلق است.

قانون کار کنونی جمهوری اسلامی مصوب سال 1369 در بنیاد خود قانونی به شدت ضد کارگری و حامی پر و پا قرص منافع سرمایه و کارفرمایان است. در این قانون، کارگران ایران از بسیاری از حقوق بنیادی کارگران که جنبش جهانی کارگری طی بیش از دو قرن مبارزه به دست آورده است، بطور کامل محروم شده اند؛ از جمله در این قانون انواع تبعیض نهادینه شده و کارگران از حق اعتصاب و حق ایجاد تشکل مستقل کارگری، یعنی دو ابزار اساسی که کارگران می توانند با  توسل به آن از حق خود در مقابل سرمایه داران و کارفرمایان دفاع کنند، محروم هستند.

اما از نظر سران رژیم اسلامی و سرمایه داری ایران، در شرایط کنونی، یعنی در دوران پس از توافق هسته ای، پاره ای از مواد قانون ضدکارگری موجود که حاصل توازن قوا و شرایط تاریخی آندوره بود هنوز به اندازه کافی علیه کارگران نیستند، به اندازه کافی شرایط را برای انباشت سریع سرمایه و تولید سود های هر چه کلان تر برای سرمایه داران و استثمار وحشیانه تر نیروی کار و از این طریق  تشویق سرمایه داران بین المللی به سرمایه گذاری و بطور کلی برای توسعه اقتصادی مد نظرشان، فراهم نمی کنند. اصلاح این مواد قانون کار علاوه بر تثبیت بی حقوقی های موجود از جمله هدف اش فراهم کردن شرایط جهنمی تمام و کمال برای کارگران است؛ جهنمی که در آن کارگران باید در هر سن و سال تا آنجا که رمق دارند کار کنند، جان بکنند، سود برای سرمایه و سرمایه داران تولید کنند و خود در فقر بسوزند و بمیرند، و همه اینها نیز زیر چتر و لوای  قانون کار صورت گیرد. و بدیهی است که هر اعتراضی توسط کارگران نسبت به این شرایط نیز با مشت آهنین قانون، پاسخ خواهد گرفت.

با  نگاهی کوتاه به مفاد اصلی لایحه اصلاحیه قانون کار به روشنی می توان دید که رژیم به دنبال تحمیل چه شرایطی بر طبقه کارگر است؛ در صورت تصویب این لایحه، شرط سنی 15 سال برای کار حذف خواهد  شد و کارکودکان جنبه رسمی تری خواهد یافت. امنیت شغلی ناچیز کنونی کارگران بطور کامل از میان خواهد رفت و قرارد های موقت و یا کار بدون قرارداد نه تنها عمومیت مطلق می یابند بلکه قراردادهای شفاهی نیزگسترده تر خواهند شد، اخراج کارگران از پیش از این نیز آسان تر خواهد گردید و اساسا به اراده کارفرما بستگی خواهد داشت، تعیین دستمزد ها به توافق کارگر منفرد و کارفرما واگذار خواهد شد و حداقل دستمزد از جمله با ” توجه به شرایط اقتصادی” تعیین خواهد شد( یعنی دولت و کارفرمایان با استناد به این معیار سنجش ناپذیر، می توانند حتی برای کاهش دستمزد ها نیز توجیه قانونی داشته باشند.)،  و طرح استاد شاگردی تدوین شده توسط دولت احمدی نژاد، جزیی از قانون کار خواهد بود و بنابراین بیگاری جویندگان کار رسمیت خواهد یافت.

کلیت رژیم اسلامی و بطور مشخص  دولت روحانی که مدافع پر و پا قرص سیاست های اقتصادی نئو لیبرال و ریاضت اقتصادی است، تنها راه نجات سرمایه داری بحران زده ایران را حمله بازهم بیشتر به حقوق کارگران و تحمیل شرایط کار سخت تر و کاهش شدیدتر سطح دستمزدها می داند. به بیان دیگر نیروی کار مادون ارزان و حراج قانونی آن  قرار است موجب سرمایه گذاری و جلب سرمایه بین المللی و زمینه ساز برون رفت سرمایه داری ایران از بحران باشد. اصلاحیه قانون کار با چنین درک و هدفی تدوین شده است. بنابراین روشن است که این لایحه یورشی دیگر از سوی رژیم به شرایط کار و زندگی کارگران است و نباید از سوی کارگران بی پاسخ بماند. موضع طبقاتی در قبال این یورش نه حمایت از قانون کار ضدکارگری کنونی بلکه دفاع از حقوق اولیه کارگران و مبارزه علیه تلاش رژیم سرمایه داری برای تحمیل شرایط بدتر کار و زندگی به کارگران است.

در غیاب اعتراض گسترده کارگران نسبت به این لایحه، تشکل های دست ساز حکومتی مانند کانون عالی شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان و دیگر دار و دسته های به اصطلاح کارگری وابسته به رژیم، کاسه داغ تر از آش شده و در مخالفت با این لایحه سر و صدا راه انداخته اند تا شاید بتوانند از این نمد کلاهی برای خود بدوزند.  اما کارنامه این تشکل ها  بیش از آن رسوا است که بتوانند هیچ کارگر آگاهی را فریب دهند. این تشکل ها برای نمونه در رابطه با تعیین حداقل دستمزد نیز هر ساله از همین روش استفاده  می کنند؛  در آغاز با حداقل دستمزد پیشنهاد شده توسط دولت و کارفرمایان مخالفت می کنند و با استناد به خط فقر، خواهان افزایش دستمزد ها می شوند، اما سرانجام، به رغم مخالفت خوانی های اولیه، سند حداقل دستمزدی را امضا می کنند که چندین برابر زیر خط فقر است.  اینان این بار نیز چنانچه اعتراض های کارگری علیه این لایحه، رژیم را وادار به عقب نشینی نکند، به شرط امتیازگیری برای خود، بی هیچ شرمی پای همین لایحه را امضا خواهند کرد.

ما از همه کارگران، تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور می خواهیم که به هر نحو که می توانند، از تهیه طومارهای اعتراضی گرفته تا تجمع ها و گردهمایی ها در محل کار، تا تجمع اعتراضی در برابر مجلس و اداره های کار، به این لایحه اعتراض کنند و نگذارند که رژیم سرمایه داری  اسلامی، استثمار بیشتر، شرایط کار سخت تر، دستمزدهای کمتر، نابودی کامل هر گونه امنیت شغلی، کار و استثمار بیشتر کودکان و بطور کلی فقر و بی حقوقی هر چه گسترده تر را به طبقه کارگر تحمیل کند.

اتحاد بین المللی وظیفه خود می داند که در خارج از کشور با تمام نیرو از اعتراض ها و کارزار های کارگری و مترقی که توسط کارگران و تشکلهای مستقل کارگری ایران در دفاع از حقوق بنیادی کارگران و علیه لایحه ارتجاعی اصلاح قانون کار سازمان داده می شوند حمایت کند و برای جلب حمایت طبقه کارگر جهانی و تشکل های بین المللی کارگری  از این اعتراض ها و کارزارها بکوشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ اکتبر ۲۰۱۶

info@workers-iran.org;

http://etehadbinalmelali.com/ak

تصویب قانون ظالمانه برداشت از مزد کارگران!

به گزارش 15مهرهشدرانیوز ،لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار یک بند جدید به ماده ۴۵ افزوده شده که این بند، در صورت موافقت کتبی کارگر اجازه برداشت از مزد را به کارفرما می‌دهد. این بند پیشنهادی با هدف تسهیل برداشت مزد کارگر افزوده شده‌ و از آنجا که در قرارداد کاری، کارگر همیشه تحت فشار بیکاری و ترس از اخراج، دست پایین را دارد، هر نوع درخواست و شرطی چه معقول و چه نامعقول، می تواند به تغییر ماده ۴۵ به نفع کارفرما عنوان دیون و تعهدات کارگر در قرارداد گنجانده شود و سپس به بهانه همین قرارداد مکتوب یک طرفه، کسر از دستمزد به راحتی انجام شود.

 

 

گزارشی از اعتصاب دو ساعته کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کرمانشاه

بر اساس خبر دریافتی روز دوشنبه 12/7/95 کارگران شرکت نوشابه سازی زمزم کرمانشاه، شامل بخش هایی از تولید و قسمت هایی از شرکت مانند پیمانکاری ها، شرکتی ها و رانندگان قسمت فروش به دلیل تاخیر دستمزد ماهیانه و مساعده و پاداش های معوقه، با هماهنگی و تصمیم قبلی دست به یک اعتصاب دو ساعته زدند.

این اعتصاب در اعتراض به عملکرد مدیریت شرکت در یکی دو سال اخیر و نسبت به تغییراتی که در شرایط کار و تقسیمات جدا کردن بخش هایی از کارگران و عدم پرداخت حق و حقوق و عیدی و پاداش، آغاز گردید. کارگران از ساعت 8 صبح جلوی درب شرکت زمزم تجمع کرده و تصمیم می گیرند که جلوی ورودی را بگیرند و نگذارند نگهبانی درب را برای مدیران از جمله مدیر عامل و مدیر امور مالی باز کند و مانع ورود آنها شوند تا مصرانه خواسته های خود را مطرح کنند. پس از آن بود که حراست شرکت وارد این کارزار می شود و شروع به تهدید و ترساندن و متفرق کردن کارگران می کند و به معترضین اعلام می کند که این کار شما سیاسی است و نمی توانید هیچ کاری انجام دهید و تصمیم از بالا گرفته شده و کار را سیاسی نکنید. اما همزمان با ورود مدیر امور مالی،  کارگران جلوی ماشین او را گرفته و از ماشین پیاده می کنند و مانع ورود او به شرکت می شوند. مدیر مالی وحشت زده در میان حلقه کارگران با ” چشم چشم گفتن، شما بروید سرکار، مسئله را حل می کنیم، اینجا زمزم است، مال رهبری است و کار را سیاسی نکنید، قول می دهم در اولین فرصت به تمام مشکلات جواب مثبت بدهیم و انها را اجرا کنیم ” پاسخ کارگران را داد. اما کارگران خواسته ها و مشکلات خودشان را بیان نمودند و گفتند که ما اینجا کار و زندگی می خواهیم و نمی خواهیم شرکت را به سوی تعطیلی و رکود بکشانیم و تا مدیر عامل نیاید و خواسته های مان را همین امروز جواب ندهد، سر کار نمی رویم. در غیر این صورت تمام دستگاه ها را از فردا خاموش می کنیم و به اعتصاب بلند مدت دست می زنیم.

همزمان عوامل مدیریت به مدیر عامل اطلاع داده و او را از آمدن به شرکت منصرف نموده و گفته بودند که خطرناک است و به خاطر حفظ آبرو، تا پایان ساعت اداری به شرکت نیاید. در این میان نقش شورای اسلامی که چهار نفر می باشند، دو گانه و متفاوت بوده و دو نفر از آنها که توسط ریاست شورای عالی کار انتخاب می شوند و همسو با خانه کارگر هستند، همراهی و حضوری در این اعتراض نداشتند. اما دو نفر دیگر که از خود کارگران هستند در کنار کارگران بودند. در این تجمع کارگران زمزم با صدای بلند اعتراض خود را به وابستگی شورای اسلامی کارخانه به نهادهای مانند شورای عالی کار و خانه کارگر اعلام نمودند. آنها می گفتند که اگر با هم باشیم، دیگر نمی گذاریم به هر بهانه ای مانند بدهکاری و بی پولی زمزم و ساخت و ساز کارخانه جدید و کسادی بازار و شقه شقه کردن کارخانه و تقسیم آن بین پیمانکاران رانت خوار، حقوق مان را پایمال کنند. کارگران بیان می کردند به شرکتی که در طول سال 12 ساعت کار اجباری دارد و تولید و فروش خوب و صادرات نقدی به کشورعراق دارد، رکود مالی و نداشتن پول و بدهی معنا ندارد و این حرف ها به گوش مان نمی رود، تا جواب نگیریم، به سر کار بر نمی گردیم. تا اینکه اصرار کارگران مدیریت را ناچار کرد که با مقام های بالاتر در کارخانه های تهران و تبریز تماس بگیرند. اما کارگران گفتند که ما صحبت های شما را نمی شنویم و نمی دانیم چه می گویید! پس از آن بود که مدیران گفتگوی تلفنی را روی آیفون با صدای بلند پخش کرده و قول دادند که مشکلات کارگران را حل کنند و از کارگران خواستند که به سر کار برگردند. کارگران کارخانه زمزم پس از دو ساعت به این شرط به سر کار بازگشتند که همین امروز تمام بدهی و حقوق و پارداش های معوقه را در تمام قسمت های کارخانه از شرکتی و پیمانکاری گرفته تا روزمزدها پرداخت شده و از این به بعد پرداخت ها با هم و هماهنگ باشد و اعلام کردند که در غیر این صورت این بار تمام دستگاه ها را خاموش می کنیم.

اعتصاب دو ساعته کارگران نوشابه سازی زمزم کرمانشاه که بر اساس تصمیم جمعی و تجربه خود آنها شکل گرفت، در ساعت 10 صبح به پایان رسید و یک ساعت بعد نیز خواسته های شان محقق شد. آنها ثابت کردند که هیچ گونه تهدیدی مانع همبستگی آنها نمی شود و بابت این موفقیت به همدیگر تبریک می گفتند.

لازم به یادآوری است که زمزم کرمانشاه یکی از مجموعه های 16 کارخانه گروه نوشابه سازی زمزم ایران است که هر کدام چند خط تولید دارند. زمزم کرمانشاه سابقه ای 42 ساله دارد و در تولید نوشابه های گازدار، آب آشامیدنی، دوغ و دیگر محصولات فعالیت می کند. بازار فروش این مجموعه در چهار استان همجوار و صادرات به کشور عراق می باشد. در راستای تجمیع سازی و کوچک کردن مسئولیت ها، در دو سال اخیر زمزم کرمانشاه و دیگر کارخانه های زمزم ایران به چهار منطقه تقسیم گردید که منطقه تبریز، ارومیه و کرمانشاه را یک منطقه به مرکزیت تبریز قرار دادند. بعد از اجرایی شدن این پروژه، برخی از قسمت ها مانند تخلیه و بارگیری ( که جزء سخت ترین کارها می باشد )، خدمات و بخشی از تولید را به پیمانکاران ( پیمانکار سایه! ) واگذار نموده اند. معنای پیمانکار سایه این است که کارگران در قسمت هایی کار می کنند که حتی اسم پیمانکار را نمی دانند و یا دفتری ندارد و شرکت زمزم خودش در یک اقدام فورمال و فرمایشی از طرف پیمانکاران با کارگر قرارداد می بندد. این امر باعث شده که در زمان حادثه و یا بیمه و یا اخراج کارگر و کاهش میزان تولید، شرکت زمزم هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارگران پیمانی نداشته باشد و از خود سلب مسئولیت کند و کارگران بلاتکلیف می مانند و دست شان به هیچ کجا نمی رسد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 14 / 7 / 1395

 

 

اعتصاب وتجمع رانندگان شرکت اتوبوسرانی شهرداری رشت دراعتراض به عدم پرداخت4ماه حقوق!

امروز15مهرماه،60 تن از رانندگان اتوبوس شهری حمل و نقل شهرداری رشت با 10 اتوبوس به دلیل عدم دریافت معوقات و حقوق ماهیانه 4 ماه اخیر خود در میدان دکتر حشمت رشت تجمع اعتراض آمیز کردند.

یک راننده معترض گفت: در حال حاضر به‌دلیل تجمع اعتراضی از سوی بازرسی اتوبوسرانی احضار شده‌ایم در حالی‌که تنها خواستار حق و حقوقمان برای ادامه زندگی هستیم.

به گزارش15مهرتسنیم،یکی از رانندگان معترض با اشاره به اینکه 4 ماه است که حقوقی از سوی شهرداری رشت به آنها پرداخت نشده است، اظهار داشت: آیا مسئولان می‌توانند 4 ماه بدون حقوق را تصور کنند؟

وی با بیان اینکه چهار ماه است که ریالی به رانندگان اتوبوس شهری رشت پرداخت نشده است، افزود: علاوه بر عدم پرداخت حقوق، معوقات رانندگان اتوبوس نیز پرداخت نشده است.

راننده معترض با اشاره به اینکه پیگیری‌ها و تلاش‌ها از سوی رانندگان برای دریافت حقوق بی‌نتیجه مانده است، افزود: برای برطرف کردن مشکلات به شهردار مراجعه کردیم و شهردار ما را به معاون مالی شهرداری مرکز معرفی کرد و وی در جواب پیگیری ما برای دریافت حقوق معوقه به رانندگان اتوبوس گفت “اینجا قهوه خانه نیست که هر روزه تشریف بیاورید”.

وی با بیان اینکه اکثر رانندگان اتوبوس شهر رشت مستاجر هستند و هزینه‌های زندگی را به‌سختی در این چند ماه پرداخت کرده‌اند تصریح کرد: به‌دلیل عدم دریافت حقوق، توانایی ثبت نام فرزندم را در اول مهر در مدرسه نداشتم و چند روز است که فرزندم به مدرسه می‌رود.

راننده معترض گفت: در حال حاضر به‌دلیل تجمع اعتراضی از سوی بازرسی اتوبوسرانی احضار شده‌ایم در حالی‌که تنها خواستار حق و حقوقمان برای ادامه زندگی هستیم.

راننده معترض با اشاره به اینکه هیچ امیدی به دریافت حقوق ماهیانه در هر ماه از سوی شهرداری نیست، خاطرنشان کرد: اگر هم حقوق 4 ماه ما را بدهند باز در ماه‌های آینده با عدم دریافت حقوق در چند ماه مواجه می‌شویم.

 

 

ادامه اعتصاب کارگران  پتروشیمی اروند دراعتراض به کاهش حقوق!

کارگران پیمانکاری شرکت پتروشیمی اروند روز پنجشنبه، نسبت به پاسخگو نبودن مسئولان شرکت و کسر حقوق و مزایای خود اعتراض کردند.

ایرنا طی گزارشی بتاریخ15مهر از ادامه اعتصاب کارگران  پتروشیمی اروند دراعتراض به کاهش حقوقشان،خبرداد.

براساس این گزارش،حدود 40 نفر از نیروهای پیمانکاری شرکت پتروشیمی اروند روز پنجشنبه با اعتراض به آنچه کسر حقوق و مزایای خود می نامیدند، پرداخت این حقوق و مزایا را از مسئولان +

شرکت خواستار شدند.

شرکت پتروشیمی اروند در سایت 3 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و در زمینی به مساحت 108 هکتار قرار دارد که از این مقدار حدود 46 هکتار طرح های مجموعه زنجیره واحدهای پلی وینیل کلراید (PVC) کلر آلکالی (CA) اتیلن دی کلراید (EDC) و وینیل کلراید مونومر (VCM) در نظر گرفته شده است.

پتروشیمی اروند بزرگ ترین زنجیره تولید PVC جهان بوده که در صورت تولید سالانه 240 هزار تن PVC حدود 25 تا 30 درصد بازار جهانی این محصول شیمیایی در اختیار ایران قرار می گیرد.

درهمین رابطه:

 

 

اعتصاب چند روزه کارگران  پتروشیمی اروند دراعتراض به کاهش حقوق!

چند روزی است که از پتروشیمی اروند خبر می رسد کارگران پیمانکاری این شرکت نسبت به کسر حقوق و مزایای خود اعتراض دارند.

به گزارش10مهر ماهشهر امروز،این اعتراض ها موجب تجمع و اعتصاب نیروها شد تا اینکه امروز خبر رسید، پس از چند ساعت تجمع کارگران و جوابگو نبودن مسئولین، درگیری فیزیکی در این مجتمع رخ داده است.

در همین خصوص چگینی مدیر روابط عمومی پتروشیمی اروند اظهار کرد: نزدیک به یک سال آیتمی به نام ترمیم مزایا به اشتباه حدود ۱۰ برابر حق واقعی، به کارگران این شرکت پرداخت می شده که با سر کار آمدن پیمانکار جدید، این گزینه اصلاح شده است.

چگینی می گوید بارها مسئولین در این خصوص با نمایندگان کارگران صحبت کرده اند و سعی در توجیه آن ها داشته اند ولی این نیروها همچنان بر نظر خود پای فشاری می کنند و به اعتصاب خود ادامه می دهند.

وی عنوان کرد که مسئولین این پتروشیمی به دنبال راه حلی برای رفع این مشکل هستند.

مدیر روابط عمومی پتروشیمی اروند همچنین ایجاد درگیری فیزیکی صبح امروز در این مجتمع را تکذیب کرد و گفت اعتراض کارگران در حد تجمع و اعتصاب بوده است.

 

 

تجمع مربیان پیش دبستانی گیلان دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل استانداری!

صبح امروز15مهر، جمعی از مربیان پیش دبستانی دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

به گزارش15مهردیارباران،مربیان پیش دبستانی های گیلان و سراسر کشور در سال گذشته نیز بارها با برگزاری تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی و استانداری ها خواستار تحقق وعده استخدام خویش از سوی نهادهای مربوطه بودند.

این مرببان تاکنون جواب مثبتی از سوی مسئولان دریافت نکرده اند.

 

 

گزارشی درباره تجمع دیروز کارگران منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دراعتراض به خصوصی سازی مقابل استانداری هرمزگان!

دیروز(14مهر)۲۰۰ نفر کارکنان صنایع معادن و فلزی خلیج فارس در اعتراض به واگذاری بخش اصلی شرکت به پیمانکار مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.

به گزارش15مهر هرمزپرس،بخش بهره برداری یکی از بخش های اصلی شرکت است که حدود ۴۰۰ نفر از پرسنل این شرکت در آن مشغول فعالیت هستند که هم اکنون طی بخشنامه های ابلاغی از سوی توسعه و نوسازی ایمیدرو بایستی این بخش که در حقیقت بخش درآمد زای منطقه ویژه اقتصادی است به بخش پیمانکاری واگذار شود.

واگذاری  بخش بهره برداری این شرکت به پیمانکار عوامل مختلفی از جمله حقوق و مزایای پرسنل و خدمات رفاهی پرسنل را تحت تاثیر قرار می دهد زیرا کارکنان این بخش مشمول قانون شغل سخت و زیان آور هستند که پس از ۲۰سال بازشنسته می شوند که با وگذاری به پیمانکار مزایای استفاده از شغل سخت و زیان آور از بین می رود.

عبدلی زاده، مدیر عامل سابق این شرکت نیز هنگام دریافت بخشنامه مبنی بر واگذاری بخش بهره برداری به پیمانکار با مقاومت ۷ماهه جلوی اجرایی شدن این طرح را می گیرد و با فشارهای وارده از سازمان مربوطه و دستورات مکرر برای اجرای این طرح مجبور به دادن استعفا از شرکت می شود.

در حال حاضر مهندس خلج تهرانی مدیر عامل جدید شرکت می باشد که وی نیز در حال حاضر همچون مدیر عامل سابق با هجمه های فشار از سوی مدیران و مسئولان سازمان توسعه و نوسازی ایمیدرو  مبنی بر واگذاری بخش بهره برداری به پیمانکاری مواجه شده است و پرسنل هم به محض مطلع شدن از این ماجرا در راستای حمایت از مدیر عامل شرکت و برای جلوگیری از سرنوشت تلخی همچون سرنوشت کارگران آلومینیوم المهدی امروز مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.

جاسم جادری، استاندار هرمزگان به دلیل جلسه در جمع پرسنل حضور نیافتند اما نمایندگان پرسنل با علیرضاپاکدامن، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان دیدار کردند و وی به نمایندگان قول همکاری دادند که واگذاری به بخش پیمانکاری را مورد بررسی قرار دهند و قرار است هفته آینده بازدیدی از بخش به بهره برداری این شرکت داشته باشند و ظرفیت های این شرکت را بررسی قرار دهند که آیا قابلیت واگذاری به بخش پیمانکار را دارد یا نه؟

طبق گفته های یکی از تجمع کنندگان مسئولان استانی  برای جلوگیری از وقع سناریوی تلخ کارگران آلومینیوم المهدی قول همکاری و جلوگیری از واگذاری به بخش پیمانکاری را داده اند لازم به ذکر است نمایندگان تجمع کنندگان با نمایندگان منتخب استان نیز مکاتبه داشته اند.

درهمین رابطه:

 

 

تجمع کارگران منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دراعتراض به خصوصی سازی مقابل استانداری هرمزگان!

از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح امروز14مهر، جمعی ازکارگران منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس مقابل استانداری هرمزگان تجمع کردند.

کارگران معترض، پلاکاردهایی با عنوان‌های “خصوصی‌سازی نمی‌خواهیم” در دست داشتند.

به گزارش14مهرایسنا،تجمع تعدادی از کارکنان و کارگران منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس پس از برگزاری جلسه با سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان به اتمام رسید.

در جلسه نماینده کارگران با علیرضا پاکدامن(سرپرست دفتر سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان) مقرر شد، استانداری هرمزگان با فرستادن نماینده‌ای دغدغه کارگران در خصوص، خصوصی شدن منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس را بررسی و پس از انجام تحقیقات، در جلسه‌ای با مدیران این منطقه اقتصادی و نماینده کارگران نتیجه را اعلام کنند.

در این تجمع‌، کارکنان، نگران آینده این مجتمع صنعتی بودند و اضافه کردند: همان‌طور که با وعده خصوصی‌سازی و بهبود امور مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزال را واگذار و در پی آن شاهد سرگردانی و کاهش حقوق کارگران وبی ثباتی در آن هستیم، نمی‌خواهیم چنین موضوعی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس رخ دهد.

این مجتمع در حال حاضر به‌صورت نیمه‌دولتی و زیر نظر معاونت توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت(ایمیدرو) اداره می‌شود و طی هفته گذشته از سوی(کرباسیان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو )در حکمی حسن خلج طهرانی را جایگزین عبدالمجید عبدلی‌زاده کرد. گفته می‌شود چند روز قبل عبدلی‌زاده از این پست استعفا داده است.

یادآوری: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در کیلومتر 13 بزرگراه رجایی در غرب بندر عباس واقع شده است.منطقه در تاریخ 24/10/76 با نام  منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات، بر اساس مصوبه هیت وزیران تاسیس و از تاریخ 16/12/83 به منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و سپس با اضافه شدن عبارت اقتصادی در ابتدای سال 88 به منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس تغییر نام دارد .

این منطقه با وسعت تقریبی 5000 هکتار در 4 سایت جنوبی ،میانی ، شمالی و توسعه به لحاظ جغرافیایی تقسیم که 2000 هکتار آن عملیاتی و شرکتهای سرمایه گذار در حال اجرا یا بهره برداری طرح های  مورد نظر می باشند و 3000 هکتار دیگر در حال آماده سازی زیرساختها می باشد . منطقه از شمال به کوههای پولادی پالایشگاه های هشتم ، ستاره خلیج فارس و هرمز و از جنوب به اسکله های تخلیه و بارگیری مواد معدنی و مواد نفتی  ، آبهای آزاد و خلیج فارس ، از غرب به بندر رجایی و از شرق به نیروگاه 1200 مگاواتی توانیر و شهر بندرعباس و خطوط ریلی  مرتبط و شرایط متمایزی را پدید آورده است .

فعالیت های شرکت با عملیاتی شدن سایت جنوبی و احداث ساختمان های اداری ، حصار کشی سایت میانی ، احداث شبکه های راه و تاسیسات ، هتل پنج ستاره خلیج فارس ، کارخانجات آبشیرین کن ، پل های روگذر به محور رجایی و راه آهن شروع و با ادغام شرکت نورد بندرعباس (بارکو) و ملحق شدن اسکله های تخلیه و بارگیری مواد معدنی ، نفتی و استقرار گمرک با عملیاتی شدن سایت ها محقق گردید و هم اکنون با توجه به استقرار صنایع بزرگی نظیر فولاد – آلومینیوم و سایر صنایع، این منطقه به قطب صنعت فولاد ، آلومینیوم ، آند ، تخلیه و بارگیری مواد معدنی و نفتی و انرژی برق تبدیل شده است .

 

 

عدم پرداخت حقوق ماه های تیر،مردادوشهریور کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان!

کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان گفتند: در روزهای گذشته بخشی از معوقات کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان پرداخت شده است.

پیش از این، فقط یک ماه و نیم دستمزد سال جاری را دریافت کرده‌ بودیم، که با پرداخت یک ماه و نیم دیگر از دستمزدهای معوقه، مطالبات کارگران تا خردادماه تسویه شده است.

به گزارش15مهرایلنا،دو هزار کارگر پلی اکریل در ماه‌های گذشته به علت کاهش سطح تولید و تاخیر طولانی در پرداخت معوقات مزدی خود، با مشکلات بسیار روبرو بودند و بارها با هدف تغییر شرایط، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

کارگران پلی اکریل افزودند:پس از استقرار هیات اجرایی وزارت صنعت در کارخانه در بیست و هفتم شهریورماه، اوضاع رو به بهبودی رفته و سطح تولید افزایش یافته است.

 

 

پشت پرده کارت های شهرداری بروجرد به کارگران/وامی که بیش از چهار میلیارد آب می خورد!

شهرداری بروجرد قرار است به جای 8 ماه حقوق معوقه کارگران، کارت های خرید 10 میلیونی به آنها پرداخت کند و این در حالیست که شهرداری می گوید پولی ندارد اما  این وام 4/5میلیارد تومان تمام می شودو هر ماه شهرداری باید 800 میلیون اقساط بپردازد.

به گزارش15مهر بازتاب بروجرد،کارگران شهرداری بروجرد هشت ماه است که حقوق دریافت نکرده اند، فقط و فقط از مسئولین وعده ها را شنیده که هیچکدام رنگ تحقق نگرفته اند و بارها و بارها در اعتراضات تهدید به اخراج هم شده اند.

مدتی یکبار کارگران شهرداری بروجرد اعتراضات خود را در پی ماه ها حقوق عقب افتاده اعلام می کنند اما همیشه با دست خالی از اعتراضات رفته اند و حتی راهپیمایی های طولانی و تجمع مقابل فرمانداری هم کارساز نبود.

اراده ای برای رفع مشکلات کارگران شهرداری بروجرد وجود ندارد، شاید هیچگاه اعضای شورا و شهردار خود را جای یک کارگر نمی گذارند تا متوجه شوند زحمت های بی حقوق چه رنج سختی است و سخت تر از آن شرمندگی این افراد در مقابل خانواده است.

تا کنون طرح های بیهوده ای مانند فروش زمین برای پرداخت حقوق کارگران، دریافت تسهیلات و … برای پرداخت حقوق های معوقه کارگران شهرداری بروجرد مطرح شد اما هیچکدام به سرانجام نرسید و فقط وعده هایی بود با رنگ و لعاب مختلف.

به نظر می رسد این شورا چندان در این دوره موفق نبوده و مشکلات شهرداری چند برابر شده که نمونه آن بدهی بیش از 32 میلیاردی به تامین اجتماعی و حقوق کارگرانی که از دو ماه تاخیر به هشت ماه افزایش یافته است.

چندی پیش صحبت ارائه کارت های خرید کالا به ارزش 10 میلیون تومان در شهرداری بروجرد به میان آمد و قرار شد شهرداری از طریق بانک ملی به هر یک از کارگران به جای حقوق معوقه کارت 10 میلیونی ارائه دهد و اقساط این وام را شهرداری بپردازد.

شهرداری در ازای این وام قرار است ماهی 800 میلیون تومان به بانک بپردازد تا اقساط 4/5 میلیارد تومانی پرداخته شود اما این در حالیست که این وام به برخی از کارگران کارگران شهرداری بروجرد که حدود 50 درصد هستند تعلق نمی گیرد.

کارگرانی که اقساط معوقه به بانکها دارند نمی توانند این وام را دریافت کنند که شهرداری گفته ما معوقه را به جای حقوق پرداخت می کنیم و این کارتها هم به کارگران می دهیم و اقساط هم می پردازیم.

این سوال در ذهن بسیاری از افراد نقش بسته که اگر شهرداری پول دارد چرا حقوق 8 ماه کارگران را پرداخت نمی کند و اگر پولی ندارد و با مشکل مالی مواجه است پس چگونه می خواهد بدهی کارگران به بانکها را بپردازد و هر ماه 800 میلیون تومان برای اقساط این وام 10 میلیونی بپردازد.

“ناصر مرادی” عضو شورای شهربروجرد گفت: روز اول که قرار بود این وام پرداخت شود تصمیم گرفته شد فقط استعلام از بانک ملی باشد اما هم اکنون استعلام از همه بانکها و موسسات انجام می شود و وقتی کارگران 8 ماه حقوق نگرفته اند  قطعا اقساطی از قبل به صورت معوقه دارند و این افراد طبق استعلام نمی توانند وام دریافت کنند که شهرداری قرار است این بدهی را به جای حقوق بپردازد.

وی اضافه کرد: دریافت این وام 18 درصد برای شهرداری حدود4/5 میلیارد هزینه بر است و شهرداری باید هر ماه 800 میلیون تومان اقساط بپردازد و اقساط این وام باید دو ساله پرداخت شود.

مرادی اظهار داشت: با اجرای این برنامه مشکل در پرداخت بیمه کارگران به تامین اجتماعی هم رخ می دهد که به نظرمی رسد شهرداری به جای پرداخت اقساط این وام بهتر است هر ماه مبلغی از حقوق کارگران را پرداخت نماید.

وی بیان کرد: تا کنون تعدادی از کارگران این کارت های خرید 10 میلیونی را دریافت کرده و تعدادی در گیر و دار  پرداخت بدهی به بانکها هستند.

عضو شورای شهر بروجرد تصریح کرد: بهتر است شهرداری به جای اقساط این وام، هر ماه 800میلیون تومان را بطور مساوی و علی الحساب به پرسنل پرداخت کند که این کار سبب می شود هر کارگر ماهانه مبلغی را دریافت کند و سود بانکی بر شهرداری تحمیل نشود.

 

 

تجمع  دوباره مردم مریوان در اعتراض به وضعیت اسف بار جاده‌های مواصلاتی مریوان – سنندج!

عصرامروز15مهر،اهالی شهرستان مریوان با تجمع اعتراضی و حضور در میدان ملا بیسارانی شهرستان مریوان نارضایتی خود را از وضعیت اسف‌بار جاده‌های مواصلاتی مریوان و سنندج و عبور تانکرهای نفتی اعلام کردند.

به گزارش15مهرتسنیم،مردم شهرستان مریوان از عصر امروز که هم‌اکنون نیز ادامه دارد با حضور و تجمع در میدان ملابیسارانی شهرستان مریوان ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت جاده‌های مواصلاتی مریوان سنندج که در حادثه ناگوار چند هفته قبل شاهد واژگونی تانکر حامل سوخت که در دو کیلومتری روستای نگل منجر به فوت 4 نفر از همشهریان مریوانی شد خواستار تسریع در ساخت جاده مریوان،سنندج و جایگزینی و به بهره‌برداری رسیدن جاده تیژتیژ – گاران با طول 52 کیلومتر که از 12 سال قبل شروع شده و متاسفانه به‌صورت پروژه نیمه‌تمام مانده و بعد از گذشت 12 سال تاکنون کمتر از 50 درصد از این پروژه انجام شده است و همچنین خواستار ممانعت از ورود تانکرهای حامل سوخت از مرز رسمی باشماق شدند.

در این تجمع مردم با سر دادن شعار “ورود تانکر ممنوع است” خیابان زریبار مرز باشماق که به میدان ملا بیسارانی شهرستان مریوان ختم می‌شود را بستند و جلو تانکرهای حامل سوخت را گرفتند و خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر مسئولان و مدیران دولتی استان و شهرستان و خواستار پاسخگویی مسئولان نسبت به رخدادهای منجر به فوت چندتن از مردم این شهرستان در اثر آتش‌سوزی و واژگونی هفته قبل شدند.

مردم شهرستان مریوان تا زمانی که مسئولان به وضعیت اسف بار جاده‌های مواصلاتی مریوان و سنندج و جلوگیری از عبور تانکرهای نفتی نگاهی ویژه نداشته باشند و در زمینه اتمام و به بهره‌برداری رسیدن جاده جدید تلاش نکنند و مصمم نباشند وضعیت هیچ تغییری نمی‌کند و مردم همچنان خواستار مطالبه خود است.

 

 

 

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از هفت تپه

امروز 14 مهر پس از پایان کار روزانه ، کارگرانی که از محل کار به خانه می رفتند این بار به خانه نرسیدند. پرایدی که متعلق به یکی از کارگران بود و همکاران خود را سوار کرده تا به مقصد برساند با منحرف شدن تاکسی سمندی که از روبرو می آمد تصادف کرده و 2 تن از کارگران کشته شدند. مابقی حادثه دیدگان نیز به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل گشته اند. کشته شدگان نیز به سردخانه منتقل شده اند.

این حادثه در 2 کیلومتری کارخانه به وقوع پیوسته و هنوز معلوم نیست که مدیریت کارخانه که مقصر اصلی این حادثه است، ایا برگه حادثه به بیمه داده است یا خیر؟ تا خانواده های داغدیده کارگران از حقوق بیمه حوادث بهره ببرند؟

سالهاست که فعالین کارگری و سندیکایی از مدیریت قدیم و جدید خواهان سرویس رفت و آمد متناسب با کار و شرایط زیستی شوش هستند. بی تردید اگر کارگران نه با خودروهای شخصی خود بلکه با سرویس کارخانه به منزل می رفتند ، الان درخانه نزد فرزندانشان بودند نه در سردخانه و یا روی تخت بیمارستان نظام مافی شوش.

کارگران سندیکایی هفت تپه تمام تلاش خود را خواهند کرد که خانواده های بلادیده به حقوق حقه خود برسند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک این غم از دست دادن همکاران زحمتکش را به سندیکای کارگران هفت تپه و عموم کارگران هفت تپه و خانواده های داغدار «مهدی صالحی» و «احمدی» تسلیت می گوید.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

14 مهر 95

 

 

بعد از 15 ماه جسد حلق آویز شده کارگر گم شده شرکت نفت در ثلاث باباجانی پیدا شد

صبح دیروز(14مهر) یکی از کارگران شرکت نفت که 15 ماه قبل در ثلاث باباجانی ناپدید شده بود ، جسد حلق آویز آن پیدا شد.

به گزارش14مهر شاخ شمیران، بالاخره معمای یکی از کارگران شرکت نفت در ثلاث باباجانی که حدود 15 ماه قبل ناپدید شده بود امروز صبح روشن شد.

بنابراین گزارش صبح امروز جسد این کارگر شرکت نفت ، حلق آویز بر یکی از درختان منطقه پیدا شد.

یک منبع آگاهضمن تایید این خبر اظهار داشت : جسد این کارگر امروز توسط مردم بومی در کوه دری پیدا شده است.

وی خاطرنشان کرد : بعد از گزارش وجود جسد بلافاصله نیروهای پلیس به منطقه اعزام شدند و با حضور در محل مورد نظر جسد مورد نظر را به پزشکی قانونی انتقال دادند.

این منبع آگاه افزود : یکی از اعضای خانواده کارگر گم شده شرکت نفت با حضور در محل ، جسد برادر خودش را شناسایی کرد.

لازم به ذکر است حدود 15 ماه قبل یکی از کارگران شرکت نفت که اصالتا اهل شهرستان سرپل ذهاب است ناپدید شد و جستجوها گسترده در آن مقطع بی نتیجه ماند.

پانزدهم مهرماه1395

 

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …