دوو شه‌ممه‌ 2 تشرینی یه‌كه‌م 2023

نوار سخنان منتظری ؛ سندی انکار ناپذیر برای دادخواهی شهیدان / محمود خادمی

کشتار زندانیان سیاسی با سکوت و بی عملی مراجع و آیت الله های ایران هم روبرو شد و آنان با دست خود لکه ننگی ابدی را برپیشانی دستگاه روحانیت شیعه نشاندند .

یعنی در این جنایت غیر انسانی همه جناحهای رژیم ؛ از جمله اصلاح طلبان امروزی ــ خط امامی های آن دوران ــ که در آن زمان عمدتا” مسئولیتهای اطلاعاتی و امنیتی و یا مقامهای حکومتی را در اختیار داشتند ؛ اصولگرایان آن روز یعنی باند امروزی خامنه ای ؛ نهادهای قانونگزاری ؛ اجرائی و قضائی ؛ نظامی و امنیتی ؛ مراجع و آیت الله های دولتی و غیر دولتی ؛ همه و همه ؛ دخیل و سهیم هستند .
محمد خاتمی لیدر اصلاح طلبان در سال 1367 وزیر ارشاد بود و همچنین ریاست مؤسسه کیهان را بعهده داشت ؛ میر حسین موسوی در زمان کشتار زندانیان نخست وزیر بود و هاشمی رفسنجانی نفر دوم قدرت ــ بعد از خمینی ــ ریاست مجلس آخوندی را بعهده داشت و بعدا” گفت ” کشتار زندانیان سیاسی نیاز زمانه بوده است ” .

عبدالکریم موسوی اردبیلی مرجع تقلید اصلاح طلبان ؛ در آن زمان رئیس ” شورای عالی قضائی ” و ” رئیس دیوان عالی کشور ” بود و نقشی اساسی در وقوع این قتل عام ها بعهده داشت و محمد موسوی خوئینی ها در زمان قتل عام زندانیان ؛ رهبری تشکل اصلاح طلب ” مجمع روحانیون مبارز ” و رهبر معنوی دانشجویان پیرو خط امام بود ــ دانشجویانی که در اوایل انقلاب کارمندان سفارت امریکا را به گروگان گرفتند ــ وی چند ماه بعد از کشتار زندانیان ؛ در روزنامه جمهوری اسلامی در 20 دی سال 67 نوشت ” ما از بالا رفتن آمار اعدامها واهمه ای نداریم ” .

و اما آیت الله منتظری تنها روحانی شیعه در ایران بود که در میان دهها هزاران روحانی به ندای وجدان خود پاسخ داد و به این جنایت هولناک اعتراض کرد و در مقابل حکم خمینی ایستاد . بنابراین میتوان گفت یکی از مسببین و عاملین اصلی این جنایت کل ” دستگاه روحانیت شیعه ” ؛ میباشد . روحانیونی هم که مستقیما” دستی در این جنایت هولناک نداشتند ؛ با سکوت خود ــ بهر دلیلی هم که باشد ـــ ؛ بر آن مهر تائید زدند . سکوت خفت باری که ننگ و زبونی آن ؛ تا ابد بر پیشانی دستگاه روحانیت و مرجعیت شیعه ؛ نقش خواهد بست .

منتظری تنها روحانی شیعه و تنها شخصیت نظام بود که به بهای از دست دادن کرسی جانشینی خمینی نه تنها در مقابل فتوای خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی ایستاد ؛ بلکه تلاش های زیادی هم برای متوقف کردن پروسه قتل عام ؛ بعمل آورد . منتظری در پاسخ به سئوال عبدالله نوری که چرا در مقابل حکم خمینی ایستاد ؛ گفت : “دین ام اجازه نمیداد سکوت کنم ؛ شرفم نمی گذاشت تقیّه کنم ؛ شبها خوابم نمی برد و فریاد مادران داغدیده و زنان شوهر کشته و بچه های بی پدر در گوشم زنگ میزد ؛ یک رکعت نماز درست نمی توانستم بخوانم ؛ تصویر پیکرهای سوراخ سوراخ شده از گلوله در برابرم بود و …. ” .
اکنون انتشار فایل صوتی منتظری همه رجال سیاسی ــ آخوند و غیر آخوند ــ هر دو باند نظام را بر دو راهی موضع گیری کشانده است . تکلیف دار و دسته ولی فقیه که قطعا” ادامه دهندگان سیاست مرگ و اعدام هستند مشخص است و هنوز هم از آن کشتار سبعانه حمایت میکنند :
ولی فقیه نظام که که در 19 آذر 67 در سخنرانی با دانشجویان در باره این قتل عام گفته بود ” …. آن آدمی که در زندان با منافقین در حمله مسلحانه به داخل مرزهای جمهوری اسلامی و با دشمن بیگانه آن فجایع را در اسلام آباد ؛ کرند و آن جاها راه انداختند ؛ ارتباط دارد . آیا به عقیده شما باید به او نقل و نبات داد ؟! اگر ارتباطش با آن دستگاه خائنانه مشخص شده ؛ باید چه کارش کنند ؟ این از نظر ما محکوم به اعدام است و اعدامش می کنیم ” .
و اکنون با انتشار فایل صوتی منتظری میگوید ” آن وقت حالا دست های سیاسی خبیث و مغرض ــ چه در خارج کشور ؛ چه دنباله هایشان یا دلبستگانشان در داخل کشور ــ میخواهند اینها ( مجاهدین ) را تطهیر کنند و چهره اینها را موجه نشان بدهند و اینها را مظلوم نشان بدهند و در مقابل خدشه به چهره مبارک و نورانی امام وارد کنند ــ سایت خامنه ای 2 شهریور ــ ” .
هاشمی رفسنجانی هم که بعد از پایان کشتار زندانیان سیاسی ؛ آن را ضروری دانسته بود ؛ بعد از انتشار نوار منتظری از انتشار این نوار بشدت ابراز تأسف کرد و گفت ” هدف اصلی دشمنان جهانی و داخلی انتقام از نقش و جایگاه بی نظیر امام در تاریخ معاصر و جهان است ” . موضعگیریی که حتی با واکنش مخالف زیبا کلام از هم باندهای او مواجه شد ؛ وی خطاب به رفسنجانی نوشت ” ….. براستی انگیزه تان در دفاع از آن اعدامها چه می توانست باشد ؟ تائید ضمنی اعدامهای سال 67 ؛ اعتدال و میانه روی را خدشه دار نموده و به زیر سئوال می برد . به هیچ روی نمی توان اعدامهای سال 67 را توجیه نمود ” .

اما برای اصلاح طلبان تصمیم گیری مشکل است . چرا که نه میتوانند عطای استراتژی ” بازگشت به دوران طلائی امام ” را به لقایش ببخشند و نه میتوانند هزینه همراهی و همنوابی با منتظری را بپردازند . چرا که محکوم کردن آن کشتار خونین ؛ شجاعت و صداقت میخواهد که اصلاح طلبان عاری از آن میباشند . بهمین خاطر محسن کدیور ؛ بعد از انتشارنوار گفتگوی منتظری با ” هیئت مرگ ” به اصلاح طلبان هشدار داده و توصیه میکند :
” کسانی که هنوز از دوران طلایی امام راحل دم میزنند یا تکرار روشها را توسط جانشین او تقدیر و تشویق میکنند ؛ بدانند علاوه بر عقب ماندگی به کج راهه رفته اند و به بیراهه دعوت میکنند ” .
مهدی خزعلی هم بعد انتشار این سند تاریخی خطاب به حسن روحانی رئیس دولت ” تدبیر و امید ” ؛ میگوید ” آقای روحانی حداقل کاری که میتواند برای تسکین آلام مردم ( انجام ) بدهد ؛ این وزیر ــ پورمحمدی ــ رو عزل کند . ….. وزیری که افتخار میکند به کشتن 20 هزار نفر ….. من فکر میکنم وزیر دادگستری نمی تواند باشد ؛ این افتخار بر بی دادگری است ” .
مهدی خزعلی به مردم هم توصیه میکند بیش از این بر باندهای رژیم ــ اصولگرا ؛ معتدل و اصلاح طلبان ــ دخیل نبندند ؛ وی میگوید ” آقای روحانی در گام نخست بایستی این وزیر رو عوض کند ؛ اگر با ماست . اگر با ما نیست ؛ مردم بایستی فکر حرکت جدی باشند ؛ بایستی برای آینده مملکتشون فکر کنند . تا کی میخواهند بین اصلاح طلب و اصولگرا در آمد و شد باشید و بین یک سری رجالی که اول انقلاب ( ناشایست و یا شایست فرقی نمی کنند ) بر مسندهائی تکیه زده اند ….. ” . اما اهمیت این سند ارزشمند و تاریخی چه میباشد ؟

الف ــ افشای ماهیت ضد بشری و جنایتکارانه خمینی :
این فایل صوتی در درجه اول ؛ ماهیت جنایتکارانه و ضد بشری روح الله خمینی را بر ملاء نمود و باعث شد اعتبار دینی و اقتدار معنوی او در میان مردم ایران ــ حتی در میان طرفدارانش ــ ؛ در هم بشکند . این سند مهم ؛ ابعاد و گستردگی این جنایت و چگونگی تکوین پروسه قتل عام زندانیان را بر ملاء نمود و همچنین خمینی و دار و دسته جنایتکار سهیم در این قتل عام را در معرض قضاوت تاریخ و در مرکز خشم و نفرت مردم قرار داد .
منتظری با مخاطب قرار دادن ” هیئت برگزیده خمینی بر ای قتل عام ” به آنها میگوید ” به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی ….. از اول انقلاب تا حالا انجام شده است به دست شماها انجام شده است ….. در آینده تاریخ ما را محکوم میکند و شما را در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ می نویسند ” . منتظری در ادامه میگوید ” مردم ایران از ولایت فقیه چندش شان میشود ” .
بنابراین بدنبال پخش این نوار علاوه بر محکومیت داخلی و بین المللی سران و سردمداران جناتکار این نظام ؛ قداست خمینی و مشروعیت نظام ولایت فقیه بطور جدی زیر سئوال میرود و ساختار دینی نظام و امر دادگری و قضای اسلامی با چالش جدی مواجه میشود .
و چون خمینی تکیه گاه این نظام منحوس میباشد ؛ از آنجا که این تکیه گاه در اثر انتشار این نوار در معرض خطر قرار گرفته ؛ ثبات و آینده داری نظام با چالش جدی مواجه میشود . بهمین خاطر است که سران و سردمداران این نظام در باره این خطر مرتب بهم هشدار میدهند . در زیر به مواردی از این هشدارها و اعلام خطرها اشاره میکنم .
ولی فقیه نظام در باره خدشه دار شدن چهره خمینی میگوید ” افراد خبیثی میخواهند چهره نورانی امام را خدشه دار ساخته و برای جنایتکارانی که هزاران نفر از مردم عادی را به قتل رسانده اند ؛ ایجاد مظلومیت کنند ” . منظور ولی فقیه روشن است ؛ آن روی سکه خدشه دار شدن چهره خمینی ا رو آمدن و تغییر تعادل قوا به نفع مقاومت و مجاهدین میباشد .
علم الهدی نماینده خامنه ای در استان خراسان میگوید ” دشمنان جرأت کردند بعد از 28 سال نوار ناهنجار یک پیرمرد را در جسارت به امام پخش کنند ” . وی در ادامه میگوید ” این نوار توهین به ( خمینی ) است و اعلام جنگ قطعی با نظام است ( خبرگزاری مهر 21 مرداد ) ” .
سپاه پاسداران رژیم در واکنش به انتشار سخنان منتظری می نویسد ” انتشار چنین مواردی باعث شده است که ولایت فقیه چندش آور شود ( خبر گزاری فارس 20 مرداد ) ” .

ب ــ هموار شدن راه یک دادخواهی بین المللی :
افشای این سندِ تکان دهنده ؛ راه را برای محاکمه سران و دست اندرکاران این جنایت در یک دادگاه بین المللی ؛ برای یک محاکمه عادلانه به اتهام ” جنایت علیه بشریت ” ؛ هموار نموده است . چرا که قتل عام سال 67 ؛ یک جنایت برنامه ریزی شده علیه یخشی از مردم ایران بوده که باید سازمان ملل متحد و بخصوص شورای امنیت ؛ شورای حقوق بشر و همه سازمانهای حقوق بشری آن را مورد توجه قرار داده و ترتیبات محاکمه آمران و عاملان این جنایت بزرگ را فراهم کنند .
واکنش هیئت قتل عام در این نوار ؛ صراحت و جدیت منتظری خطاب به دست اندکاران اصلی جنایت و شنیدن اقرار و اعتراف آنان به قتل و جنایت ؛ سند محکمی برای رسیدگی به پرونده این کشتار ؛ برای کشف حقیقت و اجرای عدالت میباشد . بخصوص اینکه عده ایی از این جنایتکاران که درآن قتل عامهای خونین شرکت داشته اند ؛ هنوز زنده اند و در بالاترین سطوح حکومتی مشغول به کار هستند و به جنایات خود ادامه میدهند .
جنایتکارانی که همچنان به جنایات گذشته خود افتخار میکنند . ” پور محمدی ” وزیر دادگستری دولت روحانی ؛ ” رئیسی ” رئیس آستان قدس رضوی بزرگترین کارتل اقتصادی رژیم و ” اشراقی ” ریاست دادگاه انتظامی قضات را بعهده دارند . این افراد عضو هیئت مرگ بوده اند و مستقیما در آن جنایت هولناک شرکت داشته اند .
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس کابینه ” اعتدال و تدبیر ” هم در زمان قتل عام زندانیان سیاسی یار و مشاور نزدیک رفسنجانی و خمینی بوده است . در سال 1384 سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی تحت عنوان ” وزرای مرگ ” بر نقش مستقیم مصطفی پور محمدی وزیر کنونی دادگستری دولت روحانی در ” هیئت مرگ ” صحه گذاشت . پور محمدی در دوران قتل عام زندانیان سیاسی معاون وزیر اطلاعات و نماینده اطلاعات در ” هیئت مرگ ” بود .
بنابراین قتل عام زندانیان سیاسی از مصادیق بارز ” جنایت علیه بشریت ” است و میتوان با بر پائی و گسترش جنبش دادخواهی ؛ آمران و عاملان این جنایت ددمنشانه را در معرض تعقیب و مجازات قرار داد . بنابراین روزِ دادخواهیِ خون شهیدان فرا رسیده است .
کسانی هم که خوش خیالانه از آشتی ملی و یا عفو و بخشش جنایتکاران صحبت میکنند ؛ هدفی جز فریب مردم و کم اهمیت نشان دادن ابعاد این جنایت ؛ برای نجات و حفظ سران و سردمداران جنایتکار نظام ؛ از آتش خشم مردم ایران ــ بخصوص خانواده های داغدار و فرزند از دسته داده ــ ندارند . اینها اکثرا” افرادی هستند که خود باشکالی در آن جنایت هولناک سهیم بوده اند .
بنابراین نوار گفتگوی آقای منتظری ؛ فرصتی تاریخی را در اختیار مردم ایران قرار داده است تا قاتلین فرزندانشان را به پای میز محاکمه ای جهانی بکشانند . گسترش جنبش دادخواهی از شهیدان ؛ سونامی وحشت را در درون نظام جنایتکار آخوندی براه انداخته است . ترس و وحشت از روز دادرسی خواب راخت را از دیدگان جنایتکاران در ربوده است . دور نیست که مردم ایران و جهان صحنه دادگاه و مجازات کسانی که هزارها و ده ها هزار از زن و مرد و کودک ایران را کشته اند و در گورهای مخفی پنهان کرده اند ؛ با چشم خود ببینند .

ج ــ سخنان منتظری و تغییر تعادل قوا به نفع مردم و مقاومت :
آقای منتظری در یک قدمی دست یابی بقدرتی با اختیارات نامحدود ؛ حساسیت و وجدان انسانی خود را حفظ و به منجلاب قدرت و تباهی نغلطید تا ؛ خمینی را بعنوان یک جنایتکار در تاریخ به ثبت برساند . خمینی تکیه گاه اصلی عمودخیمه نظام منحوس جمهوری اسلامی است و اگر چه نزدیک به 30 سال از مرگ او میگذرد ؛ ولی هنوز روح پلید این لاشه متعفن معیار است و چپ و راست نظام تقریبا” با شاخص های او تنظیم میشود . با محکومیت کشتار 67 ؛ قداست خمینی و نظام ولایت فقیه زیر سئوال میرود و ساختار دینی نظام با چالشی جدی مواجه میشود .
بنابراین وقتی این روح پلید از میراث خوارانش گرفته شود ؛ بازماندگان نظام بجا مانده او ؛ حرفی ندارند که بتوانند با آن نیروهای وارفته خود را سر پا نگهدارند . کما اینکه انتشار این نوار پتک گرانی است بر فرق باند دیگر نظام ــ اصلاح طلبان ــ ؛ که با دروغ و فریبکاری میخواستند ” دوران طلائی امام ” را بهشت آزادی و عدالت به مردم قالب کنند . هر دو باند نظام متفق القول هستند که هدف از انتشار این نوار ؛ تخریب قداست امام و بالا کشیدن مجاهدین و مخالفین نظام و تحریک نسل جوان به شورش و طغیان ؛ علیه نظام بوده است .
خامنه ای ــ ولی فقیه نظام ــ ؛ گفت ” متأسفانه برخی تلاش دارند تا برای آنان ( مجاهدین ) فضای مظلومیت ایجاد کرده و چهره ( خمینی ) را خدشه دار کنند . اما این به نتیجه نخواهد رسید ” .
هاشمی رفسنجانی از مجموعه جدیدِ ایجاد شده برای حمله به خمینی بشدت ابراز تأسف کرد و گفت ” هدف اصلی دشمنان جهانی و داخلی انتقام از نقش و جایگاه بی نظیر امام در تاریخ معاصر و جهان است ” .
آخونده انصاری عضو دفتر خمینی و از باند اصلاح طلبان ؛ انتشار این فایل صوتی را به نفع مجاهدین دانست و گفت ” انتشار این نوار بعد از 28 سال وقتی که سردمداران استکبار و تکفیریها با مجاهدین نشست و برخاست میکنند ؛ احیاء آنان و مشروعیت زایی برای آنهاست ــ 20 مرداد 95 ــ ” .
علم الهدی امام جمعه مشهد ؛ گفت ” نوار منتظری توهین به امام و اعلان جنگ قطعی با انقلاب است ” .
آخوند دری نجف آبادی وزیر اطلاعات کابینه دولت خاتمی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ؛ فایل صوتی و اظهارات منتظری را ” کبریت زدن به آتش ” توصیف کرده و میگوید ” متأسفانه تا شرایط یک مقدار آرام میشود یک کبریتی به آتش میزنند ….. ” .
خبرگزاری قدس می گوید ” ورود اینگونه بیت منتظری به صحنه حمایت از مجاهدین ……. با هدف تحریک نسل جوان برای غائله آفرینی آینده است ” . که منظور وی از غائله آفرینی ؛ الهام بخشی به جوانان برای قیام است .
روزنامه بسیج در سرمقاله اش می نویسد ” هدف از نشر این مطالب ــ نوار منتظری ــ صرفا” حمایت از کسانی است که … براندازی نظام اسلامی را به انتظار نشسته اند ” . این روزنامه در ادامه می نویسد ” ورود بیت منتظری به صحنه حمایت از مجاهدین … با هدف تحریک نسل جوان ….. برای غائله افرینی است ” . غائله آفرینی هم در فرهنگ نظام یعنی قیام برای سرنگونی نظام است .

بعلاوه اینکه ؛ انتشار این فایل بحران درونی رژیم و مخاصمات میان باندهای حکومتی را افزایش میدهد و در ادامه خود ؛ علاوه بر اینکه باعث میشود گوشه های دیگری از ابعاد قساوت و جنایت در رژیم پلید ولایت فقیه افشا شود ؛ شکاف و شقه درون نظام را شدیدتر میکند ؛ چرا که هر فردی باید موضع خود را نسبت به این جنایت هولناک روشن سازد .
بنابراین بازتاب گسترده فایل صوتی منتظری که نشانه تأثرجامعه ایران و بویژه جوانان از این جنایت وحشیانه و رعایت نشدن ابتدائی ترین موازین قانونی و حقوقی و همچنین زیر پا گذاشتن مبانی شرعی و فقهی است ؛ باعث شده تا آخوندهای جنایتکار از واکنش جامعه ایران و شروع اعتراضات و قدرت گیری مخالفین نظام بخصوص مجاهدین در وحشت فرو روند .
خلاصه اینکه فایل صوتی منتظری نه تنها زمینه ساز یک دادخواهی بین المللی برای قربانیان این جنایت هولناک است ؛ بلکه کاتالیزور فوران خشم فرو خفته مردم و نارضایتی جامعه ایران بویژه جوانان میباشد .

27.09.2016 ( 6 مهر 1395 )
arezo1953@yahoo.de

بابەتی هاوپۆل

بازداشت حکیم محمدپوری، فعال زیست‌محیطی عضو انجمن پاژین بانە

در ادامە بازداشت فعالان کورد در کوردستان ایران، یکی از اعضای فعال انجمن زیست‌محیطی “پاژین” …