سێ شه‌ممه‌ 9 نیسان 2024

نوار گفتگوی منتظری ؛ خمینی در کانونِ داوری مردم خشمگین / محمود خادمی

28 سال بعد از قتل عام جنایتکارانه زندانیان سیاسی به فتوای خمینی ؛ وبسایت رسمی آیت الله منتظری نوار گفتگوهای اعتراضی آقای منتظری با اعضای هیئت برگزیده خمینی برای اعدام زندانیان سیاسی ــ معروف به هیئت مرگ ــ در مرداد سال 1367 را منتشر کرد و راز سر به مهر بزرگترین و خونین ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی از پرده برون افتاد . سندی تاریخی که هم گواه بر عدم مشروعیت نظام مبتنی بر ولایت فقیه از همان آغاز سال 60 و شروع اعدام ها و شکنجه های قرون وسطائی در زندانهای رژیم میباشد و هم بر مظلومیت ؛ حقانیت و عزم استوار و سازش ناپذیر زندانیان مجاهد و مبارزین آزادی در زندانها ؛ مهر تائید میزند .

خمینی قسی القلب طی حکمی جنایتکارانه از نیری دادستان وقت رژیم و عضو ” هیئت مرگ ” خواست که با قاطعیت و نهایت بیرحمی در باره زندانیان سیاسی تصمیم گیری کند و از جمله به وی توصیه کرده بود که :

” قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظامِ اسلامی است . وسوسه و شک و تردید نکنید و سعی کنید اشَداء علی الکفار “ باشید . و همچنین خواسته بود که ” هر چه سریعتر قتل عام آنها را به اتمام برسانند ” .

بدین ترتیب کشتار زندانیان سیاسی در 5 مرداد 67 شروع شد و هزاران ؛ بلکه ده ها هزار زندانی محکوم به حبس های مختلف در زندانهای کشور ؛ ظرف کمتر از دو ماه ــ از 5 مرداد تا نیمه شهریور ــ در بیدادگاههای چند دقیقه ای به اعدام و تیرباران محکوم شدند و بدین ترتیب خمینی و آخوندهای جنایتکار ؛ مرگ را با سخاوت و گشاده دستی میان زندانیان سیاسی اسیر و بی گناه ؛ تقسیم نمودند و از این طریق ؛ یکی از سیاه ترین برگهای تاریخ سیاسی کشور ورق خورد و لکه ننگی ابدی بر دامان روحانیون و دستگاه روحانیت شیعه نشست .
کسانی که در آن تابستان خونین اعدام و تیرباران شدند زنان و مردان آزادیخواهی بودند که بر آرمان های آزادیخواهانه خود استوار مانده بودند و دشمن ــ هیئت مرگ ــ به آنها ” سر موضعی ” لقب داده بود . یعنی کسانی که علیرغم یک دهه زندان ؛ بازجوئی و شکنجه تسلیم دشمن نشده بودند و همچنان به آرمانهای سیاسی و به آزادی و عدالت برای مردم ایران ؛ وفادار مانده بودند .

آیت الله منتظری تنها روحانی شیعه در ایران بود که در میان دهها هزار روحانی به ندای وجدان خود پاسخ داد و قاطعانه به این جنایت وحشیانه اعتراض کرد و در مقابل حکم خمینی ایستاد . بنابراین میتوان گفت مسببین و عاملین اصلی این جنایت کل ” دستگاه روحانیت شیعه ” ؛ میباشد . روحانیونی هم که مستقیما” دستی در این جنایت هولناک نداشتند ؛ با سکوت خود ــ بهر دلیلی هم که باشد ـــ ؛ بر آن مهر تائید زدند  . سکوت خفت باری که ننگ و زبونی آن ؛ تا ابد بر پیشانی دستگاه روحانیت و مرجعیت شیعه ؛ نقش خواهد بست .

ابعاد این فاجعه که در نهایت بی خبری و پنهانکاری از مردم ؛ خانواده زندانیان و خود زندانیان سیاسی صورت گرفت ؛ آنچنان بزرگ و دامنه شقاوت و بیرحمی جنایتکاران بحدی وسیع و گسترده بود که خبر وقوع آن را آدم بسختی میتوانست باور کند . تنها پس از 4 ماه یعنی در آذر ماه همان سال ؛ خانواده های قربانیان فهمیدند بر سر جگر گوشه هایشان چه آمده است . آنان در شرایطی در جریان این کشتار دد منشانه قرار گرفتند که از مویه کردن بر قبر عزیزان خود نیز منع شده بودند . ضمن اینکه  بسیاری از خانواده های این جان باختگان ؛ حتی از محل دفن فرزندان خود اطلاعی نداشتند . امّا دردناک اینکه ؛ چنین کشتار فجیعی در بی اطلاعی کامل مردم و در سکوت سرد و قبرستانی آنان و بی هیچ واکنش اعتراضی از طرف مردم ؛ بوقوع پیوست .

نوار گفتگوی آیت الله منتظری ؛ در حقیقت گفتگوی اعتراضی بین دو قطب اصلی قدرت در نظام ــ خمینی و منتظری ــ است و هیئت مرگ در واقع به نمایندگی از جانب خمینی در نشست با منتظری شرکت داشتند . یعنی مخاطب اصلی منتظری در این فایل صوتی ؛ خمینی جنایتکار است که در فتوائی چند خطی دستور کشتار هزاران زندانی اسیر و بیگناه را صادر کرده بود . و اکنون با انتشار عمومی این نوار ؛ منتظری ؛ خمینی را به مرکز داوری مردم خشمگین کشانده است .

داوری در مورد کشتار بیرحمانه هزاران و دهها هزار زندانی سیاسیِ بی گناه که در زندانهای مختلف ایران اسیر و زندانی بودند و دوران محکومیت قطعی خود را میگذراندند ؛ زندانیانی که با فتوای خمینی طی یک ماه و چند روز در یک کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده بدون هیچ جرم جدیدی و بدون طی مراحل قضائی ؛ اعدام و تیرباران شدند . در آن زمان آیت الله منتظری در این باره به خمینی نوشت اعدام زندانیانی که ” محکوم به کمتر از اعدام شده اند بی اعتنائی به همه موازین قضائی است “ .

بعد از انتشار فایل صوتی آقای منتظری ؛ روزنامه گاردین در 21 مرداد 95 در اینباره مینویسد ” سخنان منتظری در باره قتل عامها شبیه پیدا شدن جعبه سیاه در هواپیمائی سقوط کرده است ” و در ادامه نوشت ” در این نوار شنیده میشود که آیت الله منتظری به مقامهای رژیم ایران میگوید بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی …… بدست شما انجام شده است ” .

سندی تاریخی از حق جوئی و دادخواهی منتظری که سه دهه پیش در اوج اقتدار خمینی یک تنه و تنها و در حالی که از عاقبت کار خود آگاه بود و میدانست راهی که برگزیده چه سرانجامی دارد ؛ در مقابل دیو جماران به اعتراض برخاست و او را جنایتکار خطاب کرد .

سر انجام خون شهیدان سرفرازی که در آن قتل عام جنایتکارانه بر زمین ریخت بعد از 28 سال جوشیدن گرفت و گریبان ولی فقیه و سران جنایتکار نظام ضد بشری جمهوری اسلامی را گرفت . با انتشار این نوار ؛ آنچه که در معرض قضاوت عموم مردم قرار میگیرد ؛ ثبت مستند مذاکرات منتظری با اعضای هیئت مرگ است که سندی ارزشمند و تاریخی میباشد که تبعات ویرانگری برای نظام در بر خواهد داشت که به شرح آن می پردازم .  اما ابتدا لازم است درباره محتوا و نکات مهم این گفتگوی اعتراضی ؛ بنویسم  .

 

الف ــ محتوا و نکات مهم این گفتگوی اعتراضی :

انتشار نوار گفتگوی اعتراضی منتظری با هیئت مرگ ؛ باعث شد که موضوع کشتار سبعانه زندانیان سیاسی و آمران و عاملان این جنایت فجیع که به مدت  28 سال از مردم مخفی نگهداشته شده بود ؛ از پرده برون افتد و مردم فرصتی بیابند که به سرا پرده هزار توی و پستوهای خونین این نظام جنایتکار سرک بکشند . و جنایات آشکار این رژیم ؛ در حق فرزندان مردم ایران را بگوش خود بشنوند . اما نکات مهم این فایل صوتی عبارتند از :

یکم ــ احمد خمینی ؛ مقام اصلی در تصمیم سازی و مدیریت کشتار :

با انتشار این نوار ؛ مردم شاهد دستان خونین کل افراد این نظام از خمینی بنیانگذار این نظام و پسرش احمد گریان تا رفسنجانی و خامنه ای و کل سیستم قضائی تا نمایندگان گوش بفرمان مجلس و دولت و نهادهای گوناگون تا اصلاح طلبان امروزی و خط امامیهای دوران قتل عام  ؛ خواهند بود و میدانند که یقه همه این افراد در این ماجرای خونین گیر است .

ازخمینی ملعون که فرمان این کشتار بیرحمانه را صادر کرده ؛ تا خامنه ای و رفسنجانی که در کنار احمد خمینی ــ بعنوان دستیار خمینی ــ در مدیریت و سوق دادن خمینی به صدور چنین حکمی نقش آفرینی کرده اند و تا آنان که از عاملان این قتل عام خونین بوده اند و همچنین تا آنانکه با سکوت خود راه این جنایت هولنک را هموار کرده اند .

سید مهدی هاشمی برادر داماد آقای منتظری در نامه ای بوی می نویسد ” مثلثی ــ احمد خمینی ؛ خامنه ای و رفسنجانی ــ که بر کل کشور حتی مجاری اندیشه حضرت امام تسلط داشته و حکومت میکند و همه رویدادها و حوادث را بشدت تعقیب می کند ؛ به آینده و دور نمای رهبری آینده انقلاب ؛ مضطربانه چشم دوخته اند ”

ازطرف دیگر بگواهی تاریخ شیعه و در چهار چوب اعتقادات شیعه نسل ذکور امامان شیعی همگی امام و یا امامزاد شده اند . بنابراین طبیعی است که در نظام شیعی حاکم بر ایران هم احمد خمینی ؛ جانشینی خمینی و ولی فقیه شدن را حق خود بداند و برای کنار زدن رقیب خود یعنی منتظری ــ که به جانشینی خمینی منصوب شده است ــ با همراهی خامنه ای و هاشمی رفسنجانی ــ که این دو نیز چشم دیدن منتظری را نداشتند و او را مانع پیشبرد برنامه های خود میدیدند ــ و  با کمک ری شهری وزیر اطلاعات آن زمان ؛ زمینه چینی کنند و با سوق دادن خمینی به صدور قتل عام مجاهدین اسیر در زندانها ؛ دوران امامت خود را با چالش و مشکلات کمتری مواجه سازد .

با اوج گیری بیماری خمینی و احتمال مرگ وی در آینده بسیار نزدیک ؛ میراث خواران وی بخصوص احمد آقا که به وضعیت بیماری پدرش اشراف کامل داشت در فکر حل و فصل سه مشکل و دردسری بودند ــ جانشینی منتظری ؛ جنگ ایران و عراق و زندانیان سیاسی بویژه مجاهدین ــ که می توانست در آینده ؛ نظام به جا مانده از خمینی را با چالش جدی مواجه سازد . آنها می خواستند که این سه مشکل را خمینی تا زنده است از سر راه بردارد .

منتظری در این نوار افشا میکند که دار و دسته احمد آقا برای قتل عام زندانیان سیاسی و بویژه مجاهدین از سه چهار سال قبل ؛ شروع به بستر سازی و برنامه ریزی نموده بود ؛ وی میگوید ” شخص احمد آقا پسر خمینی هم از سه چهار سال قبل ( می گفت ) مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و از اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند ؛ اینا چنین فکری میکردند …….. ” .

همچنین در نامه ای ــ معروف به ” رنج نامه ” ــ که احمد آقا به منتظری می نویسد ؛ مجاهدین را بعنوان نماد شرارت و توطئه علیه انقلاب و نظام معرفی میکند . بنابراین بر اساس گفته های آقای منتظری ؛ احمد آقا از متهمان اصلی مدیریت و تصمیم سازی و آماده کردن خمینی برای صدور فرمان قتل عام زندانیان سیاسی ؛ بویژه مجاهدین بوده است .

از دید آیت الله منتظری و اطلاعات فاش شده ای که بعضا” توسط یکی از کادرهای سابق وزارت اطلاعات افشا شده است . احمد خمینی از صحنه گردانان اصلی این قتل عام بوده . یعنی وی در تصمیم سازی ؛ پیگیری ؛ تسریع و سوق دادن خمینی به صدور چنین حکم جنایت باری ؛ نقش مؤثر داشته است . و شاید بهمین خاطر است که سید علی خمینی ــ پسر کوچک احمد خمینی ــ ؛ با اینکه طشت رسوائی این جنایت وحشیانه بعد از انتشار نوار گفتگوی منتظری از بام بر زمین افتاده است ؛ باز هم در دفاع از قتل عام زندانیان میگوید :

” امروز یک عده یی برای ( مجاهدین ) دل میسوزانند که چرا اعدام کردید ؟ ناجوانمردانه است اگر نظام را متهم بکنیم که چرا تند با مجاهدین برخورد شده است . آنها کسانی بودند که در مقابل حکومت ایستادند …… چه باید میکرد نظام با اینها ؟ باید مبارزه میکرد ؛ محکم هم باید برخورد میشد . الحمدولله شد و کشور آرامش دید ( خبرگزاری مهر 22 مرداد 95 ) ” .

 

دوم ــ قتل عام زندانیان سیاسی ؛ برنامه ریزی شده و هدفدار :

آیت الله منتظری در این نوار افشا میکند که کشتار زندانیان سیاسی بویژه مجاهدین ؛ از چند سال قبل توسط احمد خمینی برنامه ریزی شده است . وی میگوید شخص احمد آقا پسر آقای خمینی از سه چهار سال قبل میگفت ” مجاهدین از روزنامه خونش و از مجله خونش و اعلامیه خونش همه باید اعدام شوند ؛ اینا یه چنین فکری میکردند ” . بر این اساس قتل عام زندانیان سیاسی یک پروژه کاملا” برنامه ریزی شده  و هدفدار بخصوص برای نابودی اعضاء و هواداران مجاهدین بعنوان بخشی از جامعه ایران بوده است . که جنایت علیه بشریت و نوعی نسل کشی تلقی میشود .

اطلاعات افشاء شده از زندانیانی که از این قتل عام جان سالم بدر برده اند هم ؛ مؤید نظرات منتظری میباشد . این زندانیان گفته اند در پی اوج گیری مقاومت ها و اعتراضات در زندانها در اواخر سال 66 ؛ مسئولان زندان به آنها می گفته اند که مقامات قضائی و امنیتی به ما اجازه داده اند که میتوانیم زندانیان را تا حد مرگ مورد سرکوب و ضرب و شتم  قرار دهیم . آنان همچنین میگویند از چند ماه قبل از قتل عام با توزیع پرسش نامه ها ؛ جابجائی در زندان ها ؛ تحریک زندانیان و …. مقدمات قتل عام را فراهم نمودند و با قطع تلفن ها و ملاقات های زندان و انواع فریبکاریها ؛ در نهایت مخفی کاری پروژه قتل عام  زندانیان ؛ به جریان افتاد .

واقعیت این است که با اوج گیری بیماری خمینی  و احتمال مرگ وی در آینده نزدیک ؛ میراث خواران نظام در فکر آینده نظام و حل و فصل سه مشکل جدی که میتوانست آینده نظام را با چالش جدی مواجه سازد بودند و میخواستند که این مشکلات قبل از مرگ خمینی و توسط او حل گردند . این عامل اصلی برای این تصمیم ضد بشری بود و نه عملیات مجاهدین بنام فروغ جاویدان ؛ آنطور که رژیم و باند حکومتی اصلاح طلب ادعا می کند .

این سه مشکل عبارت بودند از جنگ ایران و عراق ؛ جانشینی آیت الله منتظری و تعیین تکلیف کردن زندانیان سیاسی بویژه مجاهدین . و آنطور که آقای منتظری در این نوار میگوید برای حل مشکل سوم یعنی قتل عام زندانیان سیاسی از سه چهار سال قبل توسط احمد خمینی ؛ خامنه ای و رفسنجانی برنامه ریزی شده بود .

بنابراین  اینکه سران رژیم و گروههای اصلاح طلب ادعا میکنند  که حمله مجاهدین بداخل خاک میهن برای سرنگونی رژیم باعث شد که رژیم دست به کشتار زندانیان سیاسی بزند ؛ دروغی بیش نیست . عملیات فروغ جاویدان در 7 مرداد با شکست مجاهدین به پایان رسیده بود و دیگر تهدیدی بواسطه آن برای امنیت نظام وجود نداشت ؛ در حالیکه کشتار زندانیان اسیر با پایان گرفتن عملیات مجاهدین تازه شروع شد .

بخصوص اینکه این کشتارها تنها شامل زندانیان سیاسی مجاهد نبوده و زندانیان سیاسی غیر مجاهد ــ زندانیان مارکسیست ــ که رابطه ای با مجاهدین و  عملیات فروغ نداشته اند نیز مشمول این قتل عام بوده اند  . بنابراین عملیات فروغ جاویدان نمی تواند  مجوزی برای این کشتار تلقی شود مگر اینکه رژیم بخواهد از فضای آن برای انتقام گیری و ریشه کنی مخالفین و همچنین بعنوان تبلیغات رسانه ای و توجیه جنایات باور نکردنی خود نزد افکار عموی داخلی و بین المللی استفاده کند .

این مقاله در 3 بخش جداگانه و مستقل نوشته شده است ؛ در بخش بعدی در باره غیر فقهی و غیر دینی بودن این کشتار ؛ خواهم نوشت .

 

13.09.2016 ( 23 شهریور 1395 )

Arezo1953@yahoo.de

 

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …