شه‌ممه‌ 15 حوزه‌یران 2024

زن در اسلام / ژیلا احمدی

اسلام بزرگترین دشمن زنان در طول تاریخ بوده است به حدی مرد سالارانه پیش رفته که زن را برده خود می داند تمام قوانین اسلام برده داری زن می باشد از ازدواج گرفته تا حق الارث ،حجاب و…

اسلام ضد زن ، زن ستیزی را رواج داده و خشونت علیه زن را آشکارا ترویج میدهد زن را جنس دوم تلقی کرده و قوانین برده داری را در موردشان اجرا می کند .

اسلام که از اول با شمشیر برنده اش باعث آپاراتاید جنسی ، تحقیر و سرکوب زنان شده با ابزار خشونت زنان را تنبیه و ترسانده تا از آنان بردگانی مطیع و حرف گوش کن بسازد که حق هیچ گونه اعتراضی نداشته با زنجیرهای بردگی اسلام خو بگیرند این تعریفیست که اسلام از زن دارد ، بردگانی که از بردگی خود راضی باشند یک نوع شرطی شدن پاولوفی آنچنان زنان را غیر طبیعی مطیع کند، که باورشان شود که این تمام حقوقیست که دارند.

چرا زنان تفکرشان را به کار نمی گیرند چرا با داستانهای واهی و پر از دروغ ،نیرنگ اسلام در چاه جاهلیت اسلام سقوط می کنند چرا راجع به این قوانین ظالمانه ، ضد بشریت اسلام فکر نمی کنند از اینکه نصف یک مرد حق الارث دارند ،از اینکه به عنوان شاهد نصف مرد هستند، چند زن برای یک مرد مجاز است و دیگر قوانین نابرابر و ناعادلانه ، در تمام آنها نصف هستند .

یک زن تا کی می خواهد به این ظلم و جور اسلام و قران که در حقش روا شده تن بدهد ، پس تا زمانی که اسلام وجود دارد بردگی زن هم وجود دارد، پس زنان باید آگاه شوند تا به کی فریب قران کتاب دروغین را می خورید که در هیچ کجای آن برای زن ارزش قائل نیست این کتاب که زائده فکر یک انسان بیمار به اسم محمد بوده و نتیجه جاهلیت و بوالهوسی های اوست کسی که حتی به یک دختر شش ساله طمع کرده و او را عقد خود نمود و در نتیجه غارت و هجوم پیروانش افکار و عقاید بیمار گونه و مالیخولیای اش به دیگر کشورها تحمیل وسرایت کرد ،الان هم بعد از هزار سال و چندی که از شیوع اسلام این سم کشنده می گذرد ما شاهد تخریب ، جنگ و ویرانی در کشورهای اسلامی می باشیم در طول این سالها بردگی زنان، هزاران زن قربانی افکار پوچ و مردسالارانه اسلام و قران شده اند به اسم ناموس پرستی هزاران زن کشته و نابود شده اند در حالی که اسلام دست مردها را برای گرفتن چندین زن و خیانت آشکار به زن باز گذاشته و در بند و اسارت کردن زنان در قفس های خانگی نمونه واضح این دین مخرب می باشد زنانی که حتی از حق وحقوق اولیه خود چون انتخاب پوشش محروم می باشند ، زدن برچسبهای زشت و کریه به زنان و آنها را ناقص العقل نشان دادن نشانه هتک احترام به زن و توهین به شخصیت وی می باشد ، چون این دین از اساس و بنیان اشتباه و برافکار بیمار گونه ، پوچی گذارده شده پس تا ثریا کج رود .

هیچ اصلاحات و تغییرات یا تشکیل فرقه های جدید نمی تواند اصل این بنا را درست کند چون چارچوب اسلام بر اساس بی عدالتی ، خشونت و مردسالاری بنیان گذاشته شده است پس کسانی که می خواهند با یک سری بلغورات چهره اسلام را خوب نشان بدهند نمی توانند . داعش ، القاعده و… نمونه راستین اسلام و قران هستند چهره خشن ، جنایتکار و غیر عقلانی .

پس راه رهایی زنان در دنیای بدون اسلام است باید این افکار پوچ و عقب مانده را درید و پاره کرد از زندان مخوف و غیر انسانی ، مرتجع اسلام بیرون آمد آنو قت می توان به فکر درست کردن یک جامعه انسانی ، عادلانه و بدور از خشونت علیه زن بود

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …