هه‌ینی 14 حوزه‌یران 2024

درسوگ قامشلو..

غمگناله های از:خالدبایزیدی(دلیر)

1-
دیگرهیچ خدایی نمانده
که سجده اش کنم
همه ی خدایان را
درقامشلو
انتحارکردند؟!؟!
2-
آه !…
امروزبه حسرت لاله ها
زیباترین پیرهن را
به تن قامت غم کردم
3-
قامشلو…
قامشلو…
قامشلو…
نمی دانم :
ازچه تورابه خون نشستند
به گمانم!
سرخی خون جوان ات
ازسرافرازی دشت لاله ها
نشان دارد؟!؟!
4-
من باچشمان خوددیدم:
درلحظه های دودوانفجار
که چگونه ؟
خدای پروردگار
نفرین می کند پیغمبران
دروغین اش را
5-
دردوغم قامشلو
چه استحکامی دارد
اگراین دردوغم را
درسینه ی جهان می کاشتند
بی گمان الان ترکیده بود؟!؟!
6-
هویت ام را
که گذاشتند«کرد»
اندوهگین شدم
پدرم گفت:
ازچه اندوهگین شدی
گفتم:
چگونه توان مقابله ی
اینهمه دشمنانم را
داشته باشم؟!؟!
6-
دشت لاله زار
باخون سرخ جوان تو
به سرخی خواهدگرائید
وتوباید
به یاری دشتهای کویربشتابی
ولاله زار لاله زار
این دشتهای کویروبرهوت را
فتح کنی؟!؟!
7-
آه!…
وقتی قامشلو
درخون نشست
من خدارادیدم:
که ازشرمندگی اشکهایش را
پاک می کرد
بادستهای خود
یکی یکی گلهارا خاک می کرد؟!؟!
8-
آه!…
آئینه ها ازچه غبارگرفته اند
بگمان خبرانفجار
قامشلورا شنیده اند؟!؟!

بابەتی هاوپۆل

ماموستا ابراهیم سلیمی به سه سال حبس محکوم شد

ماموستا ابراهیم سلیمی، امام جمعه مسجد “چهار یار نبی” پیرانشهر توسط دادگاه ویژه روحانیت ارومیه …