چوار شه‌ممه‌ 29 ئازار 2023

اخبار و گزارشات کارگری 4 مرداد1395

تجمعات 26کارگرمعترض اخراجی كارخانه خودروسازي پارس خودروبرای بازگشت بکار!

اما كارخانه پارس خودرو و علي الخصوص مديران خبره و چندصد ميليوني اين مجموعه و بنگاه بزرگ صنعتي و اقتصادي از اين مناقشه چه مي خواهند؟!! “… شمارو سرتونو بريدن تا ٧٠٠٠كارگر ديگه ي كارخونه بترسن…” اين نقل قول مو به مو از جواب كارشناسان “دفتر پيگيري نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران”!! به مراجعات و پيگيريهاي اين كارگران اخراجي ست!!-حداقل در ٢ مورد از مراجعات من خودشاهد بوده ام-. در واقع جواب نهایي و سرراست مديران پارس خودرو-كارفرما- اين بوده كه ناممكن و غيرقابل قبول است كه اين كارگران اخراجي دوباره به سرِ كار خود در “پارس خودرو” بازگردند!!..چرا؟ چون بقيه كارگران “پررو و مطالبه گر”!! ميشوند و نميشود جمع كرد!!…

“چرا به حرف ما گوش نميكنيد؟!”

تجمع چندباره ي كارگران اخراجي “كارخانه خودروسازي پارس خودرو” مقابل دفتر رياست جمهوري

اين ميتينگ اعتراضي مطابق معمول بي نتيجه و بدون دريافت پاسخي منطقي و چرايي اخراج ٢٦ نفر از كارگران كارخانه پارس خودرو كه -مستقيما با دستور مديريت اين كارخانجات خودرو سازي – به پايان رسيد!.

بيش از يكسال هست كه من با كارگران اخراجي پارس خودرو در ارتباط بوده و در طول اين مدت و حتي قبل تر از آن “كارگران اخراجي پارس خودرو”بصورت روزانه پيگير وضعيت شغلي و كاري خود از تمامي مجاري قانوني و اداري دستگاههاي دولتي و حكومتي براي مطالبه جويي دليل اخراج و مهمتر از همه “بازگشت به كار” خود بوده اند!… حداقال يكي از كارگران با حكم قضايي “بازگشت به كار” خود را گرفته، اما پارس خودرو از پذيرش اين كارگر با وجود حكم قانوني و قضايي امتناع كرده و حاضر به پذيرش كارگر اخراجي خود نبوده است. وزارت كار همان وزرات و نهاد مسئول در اين باره-قوانين كار و اشتغال و نيز دعاوي كارگري و كارفرمايي- چندين بار با اعمال نفوذ و فشار مديران وزارت صنعت و پارس خودرو و جريانهاي رانتي درگير در اين مسئله احكام صادره براي اين كارگران را دستكاري و تغيير راي داده است.(اين اعمال نفوذ و فشار در احكام قضايي نيز بوده).جداي از اين مسايل ،مديران پارس خودرو بارها با پرونده سازي هاي واهي و كثيف بر عليه برخي كارگران اخراجي!!نه تنها اقدام به تهديد كارگران نموده !بلكه موجبات سلب سلامت روحي و رواني آنان نيز گرديده است…شرح وقايع اين چند سال اين كارگران واقعا در چندين فيلم و كتاب جاي نميگيرد…

اما اين همه دعوا و شكايت براي چه ؟ وچرا؟!!!…

كارخانه پارس خودرو از سال ٩٢ شروع به اخراج اين كارگران كرده است.دليل اخراج اعتراض و پيگيريهاي صنفي و معيشتي اين كارگران بوده است.

مطالبه و پيگيري بحقِ ٢٦ كارگر اخراجي “پارس خودرو ” مشخص و معلوم است انها بي چون و چرا خواهان “بازگشت به كار” خود هستند.در بين اين ٢٦ نفر كارگران و تكنسينهايي با ١٠تا ٢٠ سال سابقه كار در پارس خودرو حضور دارند و همگي از نيروهاي متخصص در بخشهاي مختلف اين مجموعه خودرو سازي هستند.

اما كارخانه پارس خودرو و علي الخصوص مديران خبره و چندصد ميليوني اين مجموعه و بنگاه بزرگ صنعتي و اقتصادي از اين مناقشه چه مي خواهند؟!! “… شمارو سرتونو بريدن تا ٧٠٠٠كارگر ديگه ي كارخونه بترسن…” اين نقل قول مو به مو از جواب كارشناسان “دفتر پيگيري نهاد رياست جمهوري اسلامي ايران”!! به مراجعات و پيگيريهاي اين كارگران اخراجي ست!!-حداقل در ٢ مورد از مراجعات من خودشاهد بوده ام-. در واقع جواب نهایي و سرراست مديران پارس خودرو-كارفرما- اين بوده كه ناممكن و غيرقابل قبول است كه اين كارگران اخراجي دوباره به سرِ كار خود در “پارس خودرو” بازگردند!!..چرا؟ چون بقيه كارگران “پررو و مطالبه گر”!! ميشوند و نميشود جمع كرد!!…

گزارشات بيشتر و مشخص تري از وضعيت كارگران اخراجي پارس خودرو در چند روز آينده در اختيار جرايد و افكارعمومي قرار خواهد گرفت… فيش هاي حقوق نجومي مديران و مشاورين مديرعامل كارخانه ،پرونده هاي فساد و رانتخواري مديران پراس خودرو و حتي وزارت كار ،در رابطه با اين پرونده ارايه خواهد شد.

منبع: https://www.facebook.com/mehdy.toopchi

 

 

گزارشی درباره آخرین وضعیت10کارگرمعترض اخراجی کارخانه آلومینیوم المهدی!

در واپسین روز کاری سال گذشته 10کارگر کارخانه آلومینیوم المهدی به صورت دست‌جمعی اخراج شدند.

این کارگران بدنبال اعتراضات  نسبت به تغییر مدیریت مجتمع آلومینویم المهدی توسط کارفرما اخراج شدند.

به گزارش4مرداد ایلنا،دو کارگر اخراج شده مجتمع آلومینیوم المهدی از سوی هیات رسیدگی واحد اشتغال منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، پس از چهار ماه معطلی رای بازگشت به کار گرفتند.

هیات رسیدگی به اختلاف واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس ماه گذشته ( 24 تیرماه) در راستای بررسی شکایت دو نفر از کارگران اخراج شده مجتمع آلومینیوم المهدی رای  بازگشت به کار صادر می‌کند.

کارگرانی که در این پرونده حقوقی برای آنها رای بازگشت به کار صادر شده است بصورت میانگین حدود 18 سال سابقه کاری در این مجتمع را داشته‌اند که هر دو آنها به اتفاق هشت نفر دیگر از همکاران خود در واپسین روز کاری سال گذشته به صورت دست‌جمعی اخراج می شوند.

ظاهرا این افراد در ارتباط با نارضایتی‌هایی که بعد از تغییر مدیریت مجتمع آلومینویم المهدی در میان کارگران این مجموعه به وجود آمده بود، توسط کارفرما اخراج می‌شوند.

از قرار معلوم از این جمع 10 نفری، تعداد 4 نفر برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی اجتماعی معرفی شده، دو نفر به نشانه اعتراض به اخراج خود برای بازگشت به کار اقدام می‌کنند و در مورد وضعیت شغلی چهار کارگر باقیمانده نیز گفته می‌شود که باگذشت چهار ماه هنوز شرایط آنها مشخص و معلوم نشده است.

برپایه این اطلاعات هویت کارگران اخراج شده‌ای که در ماه‌های اخیر پیگیر بازگشت به کار خود بوده‌اند «حیدر منفرد» و«روئین تن نامجو» اعلام شده است که هر دو نفر آنها از طریق طرح شکایتی در هیات رسیدگی واحد کار واشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس خواستار بازگشت به کار سابق خود در مجتمع آلومینیوم المهدی می‌شوند.

ظاهرا در ادامه رسیدگی به همین شکایت، هیات مذکور با این استدلال که «ماهیت کار کارگران معترض در آلومینیوم المهدی دائمی است» و به استناد مطابق ماده 13 مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نمی‌توان برای کارگران دارای قرارداد دائم حکم اخراج صادر کرد برای آنها حکم بازگشت به کار صادر می‌کند.

بنابهمین گزارش،با گذشت یازده روز از صدور آراء بازگشت به کار برای این کارگران و یک نوبت مراجعه کارگران مورد نظر به محل کارشان در مجتمع آلومینیوم المهدی ، هنوز مدیریت این مجتمع در مقام کارفرما هیچ اقدامی در راستای اجرای احکام صادر شده نشان  نداده است.

واکنش نامعلوم کارفرمای مجتمع آلومینیوم المهدی در مورد صدور این احکام بازگشت به کار در حالی است که برابر ماده 31 مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تصمیمات هیات رسیدگی در مقام احکام قطعی تلقی شده و نهایتا باید ظرف مدت 10 روز اجرایی شود.

 

 

دومین روزاعتصاب وتجمع کارگران کارخانه ایران ترانسفو دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی!

اعتصاب وتجمع کارگران امشب و فردا نیز ادامه خواهد داشت!

از روز گذشته بیش از یک هزارکارگر واحدهای زیر مجموعه شرکت ایران ترانسفو در شیفت صبح و عصر تجمع کرده‌اند و هم اکنون نیز این تجمع‌ها ادامه‌دار است.

از امروز صبح جلساتی با مسؤولان شرکت برگزار شده است، اما توضیحات آنها قانع کننده نبوده است از همین رو تجمع اعتراض آمیز کارگران امشب و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته یکی از کارگران، با توجه به وضعیت مبهم شرکت و عدم حصول نتیجه و عدم پاسخگویی مدیر عامل این شرکت، کارگران تصمیم به لغو تعطیلات تابستانی گرفته و در محل کار حضور خواهند داشت.

تصاویری نیز از تعطیلی ایران ترانسفو ری و کارگرانش منتشر شده است که در حمایت از کارگران زنجانی دست از کار کشیده‌اند.

به گزارش4مردادفارس،یکی از کارگران این واحد تولیدی اظهار کرد: سیاست‌هایی که قرار است، اعمال شود، به ضرر کارگران این واحد تولیدی است، چرا که موضوع اخراج کارگران و همچنین امنیت شغلی کارگران در خطر است.

وی با اشاره به اینکه تجمع‌های اعتراضی از دیروز آغاز شده و هیچ یک از مسؤولان این شرکت برای ارائه توضیحات در جمع کارگران حاضر نشده‌اند، گفت: هم اکنون نیز تجمع اعتراضی توسط کارگران شیفت عصر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه از آغاز انجام اعتراض‌ها هیچ یک از مسؤولان شرکت پاسخگوی اعتراض‌ها نبودند، گفت: از امروز صبح جلساتی با مسؤولان شرکت برگزار شده است، اما توضیحات آنها قانع کننده نبوده است از همین رو تجمع اعتراض آمیز کارگران امشب و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

این کارگر گفت: تولید روزانه شرکت در ترانس‌‎های نرمال و ویژه از تولید روزانه 80 تا 100 دستگاه در روز طی سال‌های گذشته به پنج تا 10 دستگاه در روز رسیده است.

شنیده‌ها حاکی از این است، که قرار است بر اساس فعالیت جدید شرکت، نحوه قراردادهای کارگران تغییر یافته و مزایای کارگران نیز کاهش و واحد فروش ایران ترانسفو نیز که در زنجان است، انتقال پیدا کند.

به گفته یکی از کارگران، با توجه به وضعیت مبهم شرکت و عدم حصول نتیجه و عدم پاسخگویی مدیر عامل این شرکت، کارگران تصمیم به لغو تعطیلات تابستانی گرفته و در محل کار حضور خواهند داشت.

کارگران این شرکت در فضای تلگرامی کمپین مردمی تشکیل داده و طومار اعتراضی را به امضای اغلب کارگران شرکت رسانده‌اند.

به گزارش4مردادایلنا درهمین رابطه،جمعی از کارگران کارخانه ایران ترانسفو در اعتراض به آنچه «تصمیم کارفرما بر کوچک سازی این واحد تولیدی عنوان می کنند »، از صبح روز گذشته تا به امروز در مقابل ساختمان اداری این کارخانه در زنجان تجمع کردند.

منابع کارگری در تکمیل این خبر گفتند: اعتراض کارگران شرکت ایران ترانسفو در راستای عملکرد شرکت مبنی بر برنامه ریزی برای کوچک سازی کارخانه است ، چرا که  کارگران معتقدا با تغییر ساختار کارخانه، امنیت شغلی نوع قرادادها و سایر مزایای حقوقی کارگران نیز تغییر می‌کند.

کارگران ایران ترانسفو گفتند چرا کارفرما  بخش خصوصی با وجود افزایش دو برابری سهام کارخانه باز هم قصد کوچک کردن کارخانه و فروش مستقلات آن در تهران را دارد.

یکی از کارگران که در جریان تجمع اعتراضی امروز حضور داشت، تعداد حاضران در تجمع امروز را حدودا 500نفر ذکر کرد و با اشاره به اشتغال حدود 4 هزار کارگر در ایران ترانسفو، افزود: سال گذشته  به دنبال خصوصی سازی این واحد صنعتی معادل 30 درصد سهام کارخانه به صورت اقساطی  به بخش خصوصی واگذار شد و حالا که پس از این واگذاری  کارفرما تصمیم به کوچک سازی کارخانه گرفته است همه ما امنیت شغلی خود را در معرض تهدید می‌بینیم.

او با تاکید بر اینکه کارگران سیاست خصوصی سازی  را به زیان کارخانه و حقو‌قشان می‌دانند، درباره  وضعیت کارخانه ایران ترانسفو پس از اجرای سیاست خصوصی سازی گفت: در حال حاضر مدتی است که  برای ادامه فعالیت‌هایمان با با مشکل تامین منابع اولیه روبرو هستیم و تقارن این اتفاق با اجرای سیاست‌های کوچک‌سازی کارفرما باعث شده است تا از بابت تامین آینده شغلی خود احساس نگرانی کنیم.

به گزارش امروزفارس درهمین رابطه،یکی از کارگران این کارخانه اظهار کرد: اعتراض کارگران در پی فروش 35 درصد از سهام ایران ترانسفورماتور به مهدی مومنی طاهری و تغییراتی که قرار است، در بخش کارگری ایجاد شود، انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تحصن قریب به 500 نفر از کارگران از دیروز آغاز شده است، گفت: با وجود اعتراضات انجام شده هنوز پاسخی از سوی مسؤولان شرکت به تجمع‌کنندگان داده نشده است.

بحث هلدینگ ایران ترانسفو و همچنین تغییر قرارداد کارگران، بحث تعدیل نیرو در بخش کارگری و تغییراتی که قرار است، در بخش بیمه‌ کارگران ایجاد شود، موجب اعتراض کارگران شده است.

شنیده‌ها حاکی از آن است، قرار است عصر امروز جلسه‌ای با حضور مدیران شرکت و کارگران برای رسیدگی به وضعیت جدید آن تشکیل شود.

امروز مهر درهمین رابطه نوشت:کارگران شرکت ایران ترانسفو زنجان در واکنش به فروش بخش مهمی از سهام این شرکت با ابراز نگرانی از آینده شغلی خود از دیروز در محوطه این شرکت تجمع کرده اند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به تجمع کار گران شرکت ایران ترانسفو افزود: کار گران این شرکت از دیروز(یکشنبه)در محل این شرکت تجمع کردند و نگرانی ها و دغدغه های خود را اظهار کردند.

احمد غریوی اظهار کرد: کارشناسان و معاونین  اداره کل کار و رفاه اجتماعی در  محل این شرکت حضور یافته و مطالبات و نگرانی کار گران را جویا شدند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان با بیان اینکه کار گران شرکت ایران ترانسفو به فروش  سهام این شرکت اعتراض دارند، افزود: صاحب بخش مهمی از سهام شرکت ایران ترانسفو یک فرد غیر بومی است و  قصد دارد سهام این شرکت را به فروش برساند.

وی افزود: گزارشات لازم در  زمینه وضعیت موجود شرکت ایران ترانسفو تهیه و به کمیسیون کارگری ارجاع شده است.

موج رسا امروزطی گزارشی دراین باره نوشت:در دو روز گذشته تجمع کارگران شرکت ایران ترانسفو که یکی از برترین صنایع استان محسوب و  بخش قابل توجهی از اشتغال استان بر عهده دارد، خبرساز شده است.

انتشار تصاویر تجمع کارگران در شهرهای زنجان و ری در فضای مجازی در دو روز گذشته تعداد اعضای کمپین مردمی حمایت از کارگران ایران ترانسفو را از 400 نفر به بیش از یک هزار و 900 نفر رسانده است.

اعتراض کارگران به واگذاری سهام شرکت به فردی به نام  مهدی مومنی طاهری و تغییرات کاری، بحث هلدینگ ایران ترانسفو و همچنین تغییر پوشش بیمه‌ کارگران از جمله مواردی است که در “کمپین حمایت مردمی از ایران ترانسفو” مطرح شده است.

احمد غریوی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در این خصوص گفت:  اعتراض اصلی کارگران به بحث سهام و مالکیت شرکت است و مسایل مدیریتی مورد اعتراض کارگران قرار گرفته است.

قربانلو رئیس روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت استان در این زمینه نیز اظهار داشت: موضوع تجمع و خواسته‌های مطرح شده از طرف کارگران باید با تشکیل جلسه و حضور تمام طرفین مورد بررسی قرار گیرد و سازمان صنعت و معدن و تجارت در حال بررسی این موضوع است.

تصاویری نیز از تعطیلی ایران ترانسفو ری و کارگرانش منتشر شده است که در حمایت از کارگران زنجانی دست از کار کشیده‌اند.

تسنیم هم امروزنوشت: در سال 94 سازمان خصوصی‌سازی، سهام این شرکت را به شرکت صنعت و تجارت آداک واگذار کرد که فعالیت‌های این شرکت‌ها سبب زیان و ورشکستگی آن کارخانه‌ها و سهامداران خرد آنها شد که این فروش به صورت اقساط 5 ساله انجام گرفت.

بنا به گفته کارگان ایران ترانسفو، مجموعه مدیریت شرکت صنعت و تجارت آداک کوچک‌ترین هدفی برای تولید نداشته و از دست رفتن سفارشات متعدد و عدم تلاش در منعقد کردن قراردادهای فروش جدید و نهایتا عدم برنامه‌ریزی برای تولید منجر به این شده است که کارخانه در حالت نیمه تعطیل بوده و سطح فروش فعلی به بدترین شرایط خود برسد اما محمد قربانلو، مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با رد این اظهارت معتقد است که مدیریت فعلی برای حصول سود هم که شده دست به چنین کاری نمی‌زند.

کارگران شرکت ایران ترانسفو اعلام می‌کنند با توجه به اینکه ماهیت هر شرکت تولیدی بنا به تولید مداوم و مستمر آن قرار گرفته و تامین مواد اولیه جزء لاینفک هر کارخانه‌ای محسوب می‌شود، مدیرعامل وقت با اذعان به این موضوع نسبت به تهیه مواد اولیه کوتاهی کرده و هزینه‌های مربوط صرف مصارف غیرضروری و غیرکارشناسانه می‌شود.

علی به عنوان یکی از کارگران معترض به اقدامات مسئولان شرکت ایران ترانسفو در اثبات ادعای خود و سایر همکارانش می‌گوید: چگونه ممکن است شرکتی که هزینه‌های آن نسبت به سال مالی گذشته 30 درصد افزایش یافته در حالی که مطالبات شرکت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته، سود 750 ریالی به سهامداران اختصاص یابد در حالی که می‌توانست به صورت انباشته در شرکت حفظ شود.

وی می‌افزاید: جالب است که پرداختی شرکت آداک حدود 460 میلیارد ریال است و دریافتی از بابت سود تقسیم شده حدود 370 میلیارد ریال! یعنی بدون کوچکترین کار اقتصادی و بدون اینکه مالکیتی بر سهام داشته باشند با سود تخصیص شده اقساط آن پرداخت می‌شود.

در نامه تنظیم شده کارگران معترض به دفتر رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان آمده فروش اموال و املاک بالقوه ایران ترانسفو که سرمایه‌های ذاتی این شرکت است در بدترین شرایط اقتصادی حفظ شده و مسئولان امر نسبت به سود غیرعملیاتی نامشروع اقدام کرده و سود حاصل از این فروشها نه در تولید بلکه در سفته‌بازیهای شخصی مدیران ذی‌ربط انجام می‌گیرد.

کارگران معترض از مسئولان ارشد نظام تقاضا دارند تا مجموعه ایران ترانسفو به منشور اخلاقی خود که همانا تولید است رجوع کرده و ازدلال‌بازی و سفته‌بازی خودداری کند و سهام شرکت آداک به تعدادی که نقدا خریداری کرده در مالکیت ایشان بماند و سهامی که به صورت اقساطی واگذار شده است به مجموعه کارگران ایران ترانسفو و مردم شهر زنجان واگذار شود تا همچنان شاهد شکوفایی تولید بوده و نه اینکه شاهد حراج اموال این مجموعه بزرگ باشند.

 

مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان که معتقد است باید برای اثبات ادعای کارگران شرکت ایران ترانسفو بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه توسط معاونت‌های مربوطه این سازمان انجام گیرد از ارائه هرگونه اظهار نظر در زمینه موارد آورده شده در نامه معترضان این گروه به مسئولان کشوری و استانی خودداری می‌کند و می‌گوید باید منتظر نتیجه بررسی‌های کارشناسان ذی‌ربط سازمان بمانیم.

وی با بیان اینکه مشکلی در خط تولید و ارائه حقوق و مزایا به کارگران شرکت ایران ترانسفو وجود ندارد، “مدیریت” را از جمله مشکلات اعتراض کارگران مجموعه اعلام و بر تلاش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای برطرف کردن مسائل موجود در شرکت به منظور توسعه و آبادانی استان تاکید می‌کند.

اما با توجه به ادعاهای کارگران و خودداری مدیرعامل این شرکت برای پاسخگویی به اظهارات معترضان، آیا مسئولان استان برای ادامه به کار، گروه صنعتی ایران ترانسفو اقدام شایسته‌ای انجام خواهند داد؟

یادآوری:شرکت ایران ترانسفو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ترانسفورماتور تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان در خاورمیانه است.

در سال ۱۳۴۵ شرکت ایران ترانسفو توسط شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت زیمنس آلمان و بانک توسعه صنعت و معدن ایران تشکیل شد.

در سال ۱۳۴۷ اولین کارخانه ایران ترانسفو در شهر ری در زمینی به مساحت ۵۸ هزار متر مربع با هدف تولید ترانسفورماتورهای توزیع به بهره‌برداری رسید.

اولین کارخانه از مجموعه دوم گروه صنعتی ایران ترانسفو در شهر زنجان در زمینی به مساحت ۱ میلیون متر مربع به منظور تولید ترانسفورماتورهای توزیع مشابه کارخانه شهرری در سال ۱۳۵۸ به بهره‌برداری رسید.

در سال ۱۳۶۲ دومین کارخانه در مجموعه زنجان با انتقال تکنولوژی از شرکت زیمنس آلمان برای تولید ترانسفورماتورهای قدرت به بهره‌برداری رسید.

کارخانه شهر ری از سال ۱۳۸۲ از شرکت ایران ترانسفو جدا شده و تحت عنوان شرکت ایران ترانسفو ری مشغول به فعالیت است.

شرکت ایران ترانسفو زنجان، مشتمل بر 13 شرکت زیر مجموعه جزو 50 شرکت برتر ایران است و به عنوان قطب اقتصادی زنجان مشهور است.

سال گذشته سازمان خصوصی سازی، سهام این شرکت را به شرکت صنعت و تجارت آداک به مدیر عاملی مومنی واگذار کرده است.

 

 

اعتصاب دامنه دارکارگران شرکت پیمانکاری شهرداری هشترود دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!

شهردار هشترود گفت: چند روزی است که کارگران شرکت خدماتی طرف قرار داد با شهرداری به علت عدم دریافت حقوق دست به اعتصاب زده‌اند و شهرداری هشترود به ناچار برای جمع آوری زباله‌های شهر از از کارگران رسمی خود استفاده می‌کند که به دلیل تعداد کم کارگران در تنظیف شهر با مشکل مواجه شده‌ایم.

به گزارش4مردادایسنا،اسلام عبدیلر خاطر نشان کرد: پیمانکار طرف قرار داد با شهرداری هشترود مبلغ 100 میلیون تومان طلب معوق دارد و از این رو به تعهدات خود عمل نکرده و حقوق کارگران را واریز نمی‌کند، این در حالی است که در روز عقد قرار داد پیمانکار متعهد شده اگر شهرداری نتوانست به صورت ماهیانه حق و حقوق پیمانکار را تسویه کند هم شخص پیمانکار تا سه ماه به کار خود ادامه دهد.

شهردار هشترود در پاسخ به این سئوال که چرا درختان و گل‌های کاشته شده در سطح شهر خشک شده‌اند؟ گفت: تعداد محدودی از درختان که کاشته می‌شوند؛ بنا به دلایلی در سال اول خشک می‌شوند که این هم طبیعی است و از 4000 اصله درخت کاشته شده در بوستان شهدای گمنام  می‌توان به این مهم پی برد.

 

 

تجمع کارگران بیکارشده حوزه های نفتی بیجار مقابل استانداری ایلام برای بازگشت بکار!

روزیکشنبه سوم مردادماه،کارگران از کار بیکار شده حوزه های نفتی بیجار باردیگر مقابل استانداری ایلام تجمع نموده واحقاق حقوق خود را از مدیران این شرکت فریاد زدند،فریادی که گویا گوش شنوا یا وجدان بیداری برای شنیدن آن وجود ندارد!

به گزارش3مردادتابناک،تعدادی از کارگران تجمع کننده با بیان اینکه مسئولین شرکت منطقه ای غرب هیچگونه اعتنایی به مطالبات آنان نداشته و درحالیکه ماهها از بیکار شدن آنان میگذرد اما شرکتهای وابسته به آن مبادرت به بکارگیری نیروهای غیربومی استانهای دیگر نموده است !توجه جدی مسئولین استان ورسیدگی به این مشکل را خواستار شدند.

حکایتی تلخ که ماههاست اثرات ناگوار آن ،جمعی 200نفره را هراز چند گاهی در مقابل استانداری ایلام جمع آوری می کند این درحالیست بی توجهی مسئولین مرتبط در استان ایلام به نمکی بر زخمهای بی شمار اقتصادی واجتماعی این جمع مبدل شده است.

درنشست هفتم تیرماه سال جاری با حضور مدیرعامل شرکت نفت وگاز غرب کشور،معاون استاندار ایلام،مدیرکل کار ،این موضوع بررسی ومقرر شد ظرف یکهفته این کارگران به کار بازگردند،اما با گذشت قریب به یکماه نه تنها مدیرعامل شرکت نفت منطقه ای به خواست نماینده ومدیران استانی وقعی ننهاده اما ظاهرا بطور کل بازگشت به کار این کارگران را منتفی اعلام کرده اند.

 

 

گزارشی درباره چادرزدن کارگران کشت و صنعت مهاباد مقابل ورودی مجتمع دراعتراض به عدم پرداخت 14ماه حقوقشان!

بیش از ده روز است که حدود دویست نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض به معوقات مزدی، مقابل ورودی مجتمع چادر زده‌اند.

به گزارش4مردادایلنا،جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد واقع در آذربایجان غربی از مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، بیش از ده روز است که در اعتراض به عدم پرداخت این مطالبات معوقه، مقابل ورودی مجتمع چادر زده‌اند و خواستار رسیدگی مسئولان به وضعیت نابسامان خود شده‌اند

از قرار معلوم، حدود دویست نفر از کارگران شاغل در شرکت‌های چهارگانه سبز مهاباد شامل کشت و صنعت مهاباد، مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد، مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخانه زمزم مهاباد تا 14 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

این کارگران ضمن شرح مشکلات معیشتی خود می‌گویند تا زمانی که مدیران مجتمع و مقامات محلی و استانی به اوضاع ما رسیدگی نکنند، به این اعتراض ادامه خواهیم داد.

ظاهرا در 14 ماه گذشته فقط مبالغی به عنوان علی الحساب به این کارگران پرداخت شده و بخش عمده دستمزد و مزایای شغلی آنها پرداخت نشده باقی مانده است. بسیاری از این کارگران در تامین هزینه های روزمره زندگی ناتوان هستند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.

از قرار معلوم پس از واگذاری مجتمع به بخش خصوصی در سال 86، مشکلات کارگران این شرکت آغاز شده و در ماههای گذشته اوضاع به شدت وخیم‌تر شده است.

این کارگران می‌گویند در ماههای اخیر زمزمه‌هایی از اخراج گسترده نیز به گوش می‌رسد و نگرانی از بیکاری هم بر نگرانی‌ها و مشکلات کارگران افزوده شده است.

 

 

لغو تجمع امروز پرستاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان!

تجمع کارکنان دانشگاه علوم پزشکی لرستان با محوریت پرستاران و نظام پرستاری در اعتراض به عدم پرداخت معوقات آن ها لغو شد.

بنابر اطلاعیه هیات مدیره سازمان نظام پرستاری خرم آباد، قرار بود که به علت عدم توجه مسئولان ذیربط در علوم پزشکی مبنی بر اعتراضات و نشست های رسمی و اداری منتخبان و نظام پرستاری، این تجمع اعتراضی ساعت 14 امروز در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شود.

به گزارش4مرداد خبر آزاد، بر اساس گزارش های دریافتی، تجمع کارکنان علوم پزشکی لرستان با محوریت پرستاران و نظام پرستاری در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت معوقات آن ها توسط دانشگاه، شامل 7 ماه کارانه، 4 ماه اضافه کار و تبعیض بین کارکنان صف و ستاد به دلیل عدم صدور مجوز لغو شد.

بنابر اطلاعیه هیات مدیره سازمان نظام پرستاری خرم آباد، قرار بود که به علت عدم توجه مسئولان ذیربط در علوم پزشکی مبنی بر اعتراضات و نشست های رسمی و اداری منتخبان و نظام پرستاری، این تجمع اعتراضی ساعت 14 امروز در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شود.

 

هیات مدیره سازمان نظام پرستاری خرم آباد همچنین اعلام کرد: در این راستا بیانیه آماده شده مطالبات به زودی منتشر و پی گیری لازم در خصوص اضافه کار،کارانه،اصلاح وضع تغذیه بیمارستان،رفاهی و اصلاحات آموزش کمک پرستاری انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش اضافه کار و کارانه کارکنان ستادی دانشگاه پرداخت و 35 درصد افزایش حقوق داشته اند و این امر شامل حال کارکنان صف دانشگاه نشده است.

 

 

اعتراض شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران کارخانه سایپا به دعوت نشدن در مجمع عمومی

در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه اعضای شرکت تعاونی مسکن کارگران ساپیا، شماری از اعضای این تشکل نسبت به دستورکاری که از سوی هیات‌مدیره کنونی برای گردهمایی پیش رو تعیین شده است، معترض شدند.

به گزارش4مردادایلنا،شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران کارخانه سایپا با اعلام این مطلب گفتند: قرار است برای فردا (سه‌شنبه، پنجم مرداد) مجمع عمومی اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان ساپیا تشکیل جلسه بدهد.

این اعضا که به واسطه عضویت در سه پروژه ساختمانی که در محدوده کلاک و مهرشهر کرج ساخته شده است در این تعاونی کارگری عضویت دارند؛ افزودند: در مجموع 264 عضو هستیم اما از هیچ کدام از ما برای شرکت در این مجمع دعوت نشده است.

آنها می‌گویند به احتمال قوی این اتفاق با بخشی از دستور کاری که از قبل برای مجمع فردا اعلام شده است ارتباط دارد.

برپایه این اظهارات، درجریان برگزاری مجمع سال گذشته به دلیل اختلاف نظری که میان مالکان این پروژه‌ها با اعضای هیات مدیره تعاونی وجود داشت، مسئله تایید صورت وضعیت‌های سال 93 و بودجه سال 94 تصویب نشده باقیماند و ظاهرا این مسئله قرار است در مجمع پیش‌رو دوباره مطرح شود.

معترضان به این اقدام می‌گویند: از آنجایی که هنوز مالکیت اسناد پروژه‌های مسکونی مورد اختلاف به صورت کامل به آنها در مقام مالک منتقل نشده است، در نتیجه آنها همچنان عضو تعاونی محسوب شده و می‌بایست برای شرکت در مجمع فردا از همه آنها دعوت به عمل بیاید.

در عین حال آنها استدلال می کنند که موضوعات ناتمام مانده از مجمع قبلی در ارتباط با پرداخت‌هایی مالی است که هریک در ازاء نام‌نویسی در پروژه‌های یاد شده به تعاونی مسکن داشته اند و در نتیجه حق دارند در جریان گزارش نهایی مربوط قرار بگیرند.

به گفته آنها اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان سایپا با این استدلال که پس از تحویل دادن واحدهای مسکنونی نام‌نویسی شده، عضویت مالکان در تعاونی خود به خود لغو می شود حاضر به ارسال دعوت‌نامه برای شرکت در مجمع پیشرو نشده اند.

 

 

اخراج صدها نفر ازکارکنان کمیته امداد!

این کارکنان مشمول قانون کارهم نیستد!

کارکنان کمیته امداد می‌گویند در نتیجه ایجاد موج اخراج ‌هایی که از ابتدای سال جاری تاکنون در محل کار آنها ایجاد شده‌است، شمار قابل توجهی از همکارانشان اخراج شده‌اند اما به دلیل معاف بودن این مجموعه از قانون کار، حق پیگری از آنها سلب شده است.

براساس «لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی»* به تصویب مراجع وقت رسیده است، تمامی کارکنانی که از بعد تصویب این ماده قانونی در نهادهایی انقلابی همچون (جهاد سازندگی – بنیاد شهید – نهضت سوادآموزی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) استخدام شده، باشند از شمول مقررات قانون کار مستثنی شدند.

به گزارش 4مرداد ایلنا، ظاهرا مدیریت کمیته امداد سال ۹۵ را با اخراج کارکنان خود آغاز کرده است؛ بنا به اطلاعات موثق بنقل از افراد شاغل در این مجموعه،در چهار ماه گذشته موجی فراگیر از اخراج کارکنان آغاز شده که عوارض این موج، نصیب شمار قابل توجهی از همکاران آنها در بخش‌های مختلف این مجموعه شده است.

براساس این گفته‌ها با وجود آنکه تاکنون موج اخراج های ایجاد شده فروکش نکرده  و دست‌کم تا این لحظه چند صد نفر از کسانی که تا سال قبل در واحدهای مختلف کمیته امداد  مشغول کار بوده‌اند اخراج شده اند.

در ادامه این وضعیت نیز هم اکنون آخرین اخبار مربوط به اخراج ‌های تازه‌، اتاق به اتاق و میز به میز میان کارکنان باقیمانده‌ای که نگران وضعیت خود هستند؛  منتقل می شود.

از قرار معلوم اخراج شدگان تا پیش از این دست کم بین ۵ تا حدود ۲۰ سال در بخش‌های مختلف مالی، اداری و مددکاری سابقه خدمت داشته‌ و از بدو استخدامشان در کمیته امداد تاکنون با آنها تحت عنوان نیروی خرید خدمتی قرارداد سالانه منعقد می‌شده است.

گفته می‌شود، همه این افراد در حالی که پس از خاتمه آخرین قرارداد کاری خود، منتظر فراخوانده شدن برای امضا قرارداد جدید بوده‌اند، خبر اخراج خود را دریافت کرده‌اند.

اگرچه در تمامی این سالها افراد یاد شده به مانند سایر کارکنان شاغل در سازمان‌های زیر مجموعه کمیته امداد از مزایای بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی برخوردار بوده‌اند اما ظاهرا به استناد قانونی تک ماده‌ای که از زمان تصویبش در سال ۵۹ به قوه خود باقی‌است، از شمول مقررات حمایتی قانون کار خارج شده‌اند در نتیجه عنوان شغلی «کارگر» به آنها اطلاق نمی‌شود.

براساس این معافیت قانونی که تحت عنوان «لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی» به تصویب مراجع وقت رسیده است، تمامی کارکنانی که از بعد تصویب این ماده قانونی در نهادهایی انقلابی همچون (جهاد سازندگی – بنیاد شهید – نهضت سوادآموزی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) استخدام شده، باشند از شمول مقررات قانون کار مستثنی شدند.

اگرچه در متن این قانون یادشده، هیچ اشاره‌ای به کمیته امداد نشده است اما از قرار معلوم همین معافیت قانونی باعث شده تا کارکنان تازه اخراج شده این مجموعه نتوانند  به غیر از طرح درخواست دادخواهی از نمایندگان مجلس  گام دیگری برای پیگیری مطالبات خود بردارند و به عنوان مثال نتوانسته‌اند  از طریق طرح شکایت در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در ادارات کار خواسته‌های خود را مطرح و پیگیری کنند.

* لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359.4.13

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده – کارکنان نهادهای انقلابی از قبیل (جهاد سازندگی – بنیاد شهید – نهضت سوادآموزی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) مشمول مقرراتقانون کار نمیباشند.

تبصره 1 – آن دسته از کارکنانی که قبلاً مشمول قانون کار بوده و در حال حاضر درحوزه عملکرد نهادهای مذکور قرار میگیرند از شمول این مادهواحده مستثنی میباشند.

تبصره 2 – نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق میگردد که بنا به نیاز دوران بعد ازانقلاب اسلامی ایران (22 بهمن سال 1357) به بعد با تصویب مراجع قانونگذاری بوجودآمده است.

 

 

تجمع اهالی روستای شهرکهنه قوچان دراعتراض به نداشتن آب آشامیدنی!

ظهر امروز جمعی از اهالی روستای شهرکهنه قوچان به دلیل مشکل نبود آب آشامیدنی در محل امامزاده سلطان ابراهیم تجمع کردند.

به گزارش4مرداد قوچان خبر،یکی از تجمع کنندگان گفت: تا حدود پنج سال پیش مسئولیت و مدیریت آب شهرکهنه در اختیار اهالی این روستا بود که باتوجه به تصمیم مسئولین وقت، مدیریت امور آب این روستا به اداره آب و فاضلاب روستایی واگذار شد و در آن برهه مسئولین وقت اعلام کردند که ظرف دو ماه مشکل آب این روستا حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه با گذشت پنج سال از وعده مسئولین نه تنها مشکل آب این روستا حل نشد بلکه روز به روز هزینه آب مصرفی افزایش یافته است، ادامه داد: در حال حاضر هزینه آب بها برخی از اهالی به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: پیگیری های بسیار زیادی برای حل این مشکل انجام شده است اما مسئولین پاسخ دقیقی به مردم نمی دهند و پاس کاری می کنند.

این شهروند یادآور شد: در پایان ماه رمضان، کانال هایی برای بهسازی لوله کشی آب این منطقه حفاری شد اما سرانجامی نداشته و گرد و غبار حاصل از این حفاری ها زندگی اهالی این منطقه از روستا را مختل نموده است.

یکی دیگر از اهالی با اشاره به مشکل کمبود آب در امامزاده سلطان ابراهیم،تصریح کرد: مشکلات آب این روستا به حدی زیاد است که گاهی اوقات به دلیل کمبود آب، مسئولین آب چاه را بدون اینکه تصفیه کنند در اختیار زائران قرار می دهند.

ابراهیم احمدی، دهیار روستای شهرکهنه گفت: روستای شهرکهنه با ۱۲۰۰ خانوار، بیش از ۴ هزار نفر جمعیت دارد و در حال حاضر سه منطقه خیابان پورمحمد، صندل سوزها و شهرک دچار مشکل قطعی و کمبود آب می باشند.

وی ادامه داد: باتوجه به مشکلات کم آبی در این روستا، مسئولین امر می بایست با اقدامی فوری به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

 

 

تجمع اهالی روستای جرقویه علیا شهرستان مبارکه دراعتراض به نداشتن آب آشامیدنی مقابل استانداری اصفهان!

ظهر امروز جمعی از اهالی جرقویه علیا شهرستان مبارکه در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند.

به گزارش4مردادتابناک،معترضان که شمار آنها به بیش از 140 نفر می رسید در خصوص آب آشامیدنی این روستا اعتراض داشتند.

درخواست معترضان برخورد قانونی با حفر چاه های غیرمجاز در مسیر قنات روستا است.

ساکنان این روستا از 25 تیرماه یعنی 11 روز است، آب آشامیدنی ندارند و آب چاه روستا نیز غیربهداشتی است.

تاکنون اقدامی از سوی مسئولان شهرستان در این خصوص انجام نشده است و مردم معترض که در  روزهای گرم تابستان از این وضعیت به ستوه آمده اند، امروز مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند تا شاید با این روش، مسئولان استان توجه بیشتری به مشکلات روستاییان داشته باشند.

 

 

تجمع اهالی مهردشت دراعتراض به کم آبی مقابل بخشداری بهمن

باز هم کم آبی در مهردشت مشکل ساز شد و این بار اهالی این شهر برای اعتراض به مشکل اُفت فشار آب در بخشداری بهمن تجمع کردند.

 

به گزارش4مرداد سرو ابرکوه، اهالی مهردشت پس از گذشت 15 سال از تبدیل شدن این منطقه به «شهر» هنوز هم با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، که ریشه در کمبود امکانات و یا کیفیت آن در حد یک روستا، دارد.

این بار بخشداری بخش بهمن شاهد تجمع عده زیادی از شهروندان بود، که به علت مشکلات ناشی از اُفت فشار آب در گرمای شدید تابستان، ضمن اعتراض به این شرایط، خواستار برطرف کردن بنیادی این مسئله شدند.

تجمع کنندگان با بیان اینکه هر سال در فصل تابستان اُفت فشار آب برایشان دردسرهای فراوانی به بار می آورد، اذعان داشتند: مسئله آب که رفته رفته در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین  و حیاتی ترین مشکلات زندگی و معیشتی مردم است، باید به صورت ریشه ای برطرف شود.

آن ها مدعی هستند که این، مشکلی نیست که حل نشود چرا که پس از هر بار اعتراض شدید مردم این معضل مرتفع و پس از چند روزی دوباره به حالت اول بر می گردد. این موضوع خود جای بسی تأمل دارد که چرا هر بار که اعتراض مردم شدید می شود، مشکل به صورت مقطعی برطرف می شود؟!

برخی از تجمع کنندگان نیز حرفشان این بود که اگر ما در روزهای تعطیل با مشکل قطع آب، خرابی و یا ترکیدگی لوله و … مواجه شویم، چگونه مسئولین اداره آب از موضوع مطلع شوند؟ با توجه به اینکه نمایندگی یا شعبه ای از اداره آب در شهر مهردشت، وجود ندارد.

در نهایت خواسته همیشگی اهالی این منطقه مبنی بر اینکه شهری با جمعیت 8 هزار نفر تا کی باید تنها ید کش این عنوان باشد؟ آیا مردم مهردشت شایسته چنین خدمات و امکانات محدودی هستند؟

 

 

تجمع اعتراض آمیز دانش آموزان دامغانی/هدایت تحصیلی یا گمراه تحصیلی!!!!

امروز تعدادی از والدین و دانش آموزان دامغانی در اداره آموزش و پرورش دامغان تجمع کرده و مخالفت خود را در خصوص این طرح نشان دادند.

به گزارش 4مرداد تیتریک، هدایت تحصیلی یکی از موضوعاتی است که پس از تصویب در یکی دو هفته اخیر از سوی والدین و نوجوانان مورد بحث قرار گرفته و نگرانی هایی را برای آن ها ایجاد کرده است.

امسال دانش آموزان پایه نهم باید انتخاب رشته کرده و خود را برای تحصیل در رشته‌ای تخصصی آماده کنند، رشته‌ای که چندین سال است برای رسیدن به آن تلاش کرد‌ه‌اند و به نوعی سرنوشت زندگی آینده آنها نیز به آن گره خورده است، اما این دانش آموزان امروز با مشکلی به نام “رتبه‌بندی” موردنظر مواجه شدند.

انتخاب رشته و هدایت تحصیلی بر اساس 6 مؤلفه پایه‌گذاری شده است که شامل، نظر دانش‌آموز که شامل امتیاز 10 درصد، نظر والدین شامل امتیاز 5 درصد، نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه با امتیاز 10 درصد، نتایج آزمون‌های مشاوره‌ای با امتیاز 30 درصد، نتایج نمرات درسی با امتیاز 35درصد و نظرات مشاور با امتیاز 10 درصد در نظر گرفته ‌شده است.

حسین فولادیان معاون آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: هدایت تحصیلی موضوعی است که امروز عوامل موثر و اثرگذار در این طرح تغییر کرده و از 4 مولفه اثرگذار در هدایت تحصیلی 2 مولفه در اختیار دانش آموزان و 2 مولفه دیگر دراختیار دانش آموزان نیست.

وی تصریح کرد: علاقه، نیاز نظام به اشتغال کشور، استعداد و نیاز منطقه و شهرستان 4 مولفه ای است که رشته تحصیلی را انتخاب می کند.

فولادیان اظهار داشت:معدل و نمرات سه‌ساله راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته آن‌ها تأثیرگذار است و حداکثر رتبه دانش آموزان برای رسیدن به رشته موردنظر 10 هزار است، ازاین‌رو برای دانش آموزان دختری که رشته ادبیات را انتخاب می‌کنند رتبه حداقل 6500، رشته تجربی 7000 و رشته ریاضی 6500 است.

وی در ادامه افزود:حداقل رتبه برای دانش آموزان پسر رشته ادبیات 6000، رشته تجربی 7000و رشته ریاضی 5500 است.

امروز تعدادی از والدین و دانش آموزان دامغانی در اداره آموزش و پرورش دامغان تجمع کرده و مخالفت خود را در خصوص این طرح نشان دادند.

موضوع از این قرار است که تعدادی از دانش آموزان پایه نهم با مراجعه به مدارس خود و دریافت کارنامه، برگه هدایت تحصیلی و سپس مشاوره تحصیلی، متوجه شده‌اند در رشته‌ای که می خواهند نمی‌توانند تحصیل کنند و سیستم امتیازدهی رشته آن ها را مشخص می کند.

پدر یکی از دانش آموزان پایه نهم گفت: معدل فرزندم 18.5 شده اما با این‌حال اجازه ثبت‌نام در مدارس نظری و رشته ریاضی را ندارد و باید فرزند خود را در رشته کار و دانش ثبت‌نام کنم، من از مسئولان این سئوال می‌پرسم که آیا ممکن است دانش‌آموزی با معدل بالا به رشته کار و دانش برود؟

این پدر همچنین گفت: چرا اسم این کار را انتخاب رشته گذاشته‌اند؟ اگر انتخاب است پس باید انتخاب موردنظر خود دانش‌آموز باشد که در این راستا سرنوشت دانش‌آموز را رقم می‌زند و حتی والدین آن‌هم نمی‌توانند در علاقه فرزند خود دخالت کنند و این طرح هدایت تحصیلی نیست بلکه باید آن را گمراه تحصیلی نامید.

دانش آموز دیگری که انتخاب رشته او فنی و حرفه ای بود و دوست داشت در رشته انسانی تحصیل کند، گفت: قصد دارم ترک تحصیل کنم و یا سال تحصیلی 96-95 را دوباره در پایه نهم بمانم تا به رشته دلخواهم برسم.

با وجود این طرح، اداره آموزش‌ و پرورش روزهای سختی را برای جوابگویی به دانش آموزان و والدین آن‌ها سپری می‌کند، اما توضیحاتی که در این باره به دانش آموزان می‌دهند کافی نیست و این قانون کشوری بوده و از دست مسئول شهرستانی کاری بر نمی آید.

همچنین با نوشتن طوماری به مدیر کل آموزش و پرورش استان خواستار پیگیری شدند که در این طومار آمده است:

ما اولیای دامغانی نسبت به تعیین رشته ای که برای دانش آموزانمان شده معترض هستیم، که متاسفانه از آموزش و پرورش دامغان جواب قانع کننده ای دریافت نکرده ایم.

از شما این سوال را داریم که آیا علاقه مندی و توانایی دانش آموزان در نظر گرفته نشده است؟ چطور می توانید صحبت های مشاوران را نادیده بگیرید؟ وقتی از دانش آموزان می خواهند رشته هایی را که علاقه دارند بروند و به خانواده ها می گویند اجباری در کار نباشد!

آیا می توان از طریق تعدادی تست در آزمون رغبت توانایی و کارایی دانش آموز را از خود او بهتر تشخیص داد؟؟؟؟؟

شما بهتر از ما می دانید که هیچ وقت چه در زمان خود ما و چه در زمان حال دانش آموزان مشاوره و آزمون های هوش را جدی نگرفته اند و از نظر ما اولیا این آزمون معیار خوبی برای تعیین رشته نیست.

با وجود اینکه این طرح کشوری است ولی ما از شما استدعا داریم که از طرف اولیای معترض این مشکل را مطرح کرده تا مسئولین بدانندکه آینده ی آینده سازان این کشور مسئله بی اهمیتی نیست که بتوان به دلخواه آنان هر روز برایش فرضیه ای جدید طرح کرد و مشکل عدم استقبال اکثر دانش آموزان از رشته های هنرستانی با این طرح اجباری مرتفع نمی شود.

لذا از حضرتعالی تقاضا داریم همکاری لازم در راستای حل این مشکل محصلین که موجب دغدغه ی فکری و نداشتن انگیزه جهت ادامه ی تحصیل شده است را مبذول بفرمایید.

 

 

مصدومیت17کارگرفازهای چهاروپنج پارس جنوبی(پالایشگاه سوم) براثرتصادف سرویس رفت وآمد!

یکی ازکارگران مصدوم در کماست!

رئیس روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی با اشاره به بروز حادثه تصادف رانندگی برای اتوبوس سرویس ترابری کارکنان نوبت‌کار پالایشگاه سوم مجتمع در محور عسلویه – جم گفت: در این حادثه که عصر روز گذشته در مسیر بازگشت از پالایشگاه سوم به شهرک مسکونی جم رخ داده است، بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس سرویس مجتمع با یک دستگاه تانکر کمپرسی حمل آب، ۱۷ نفر از کارکنان دچار مصدومیت شده‌اند و خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است.

به گفته مشاور اجتماعی وزیر نفت یکی از کارگران مصدوم به نام محسن سهیلی اسحاق به دلیل پایین آمدن  سطح هوشیاری به کما رفته است.

به گزارش4مردادمهر،حسن نوروزی افزود: با حضور به‌موقع اورژانس در محل حادثه تمامی مصدومان به نزدیکترین مراکز درمانی انتقال یافته که ۱۱ نفر از مسافرین اتوبوس به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفته و مرخص شدند.

نوروزی با اشاره به اعزام پنج نفر از مصدومان این حادثه به شهرهای همجوار اظهار داشت: سه نفر از کارکنان به بیمارستان شیراز برای عمل جراحی و ادامه درمان، یک نفر به بیمارستان بوشهر و همچنین یک نفر به بیمارستان کنگان برای انجام معاینات بیشتر انتقال یافتند.

به گفته‌ نوروزی، یک نفر از مصدومان نیز در بیمارستان شهر جم بستری و تحت نظر و مداوا است.

به گزارش امروزایلنا درهمین رابطه، بر اساس گزارش‌های اولیه که از سوی مشاور اجتماعی وزیر نفت اعلام شده، در بررسی اولیه دلایل حادثه روز گذشته برخورد سرویس رفت و برگشت کارگران فاز 4-5 عسلویه خطای دید راننده سبب وقوع این حادثه شده، زیرا جاده‌ای که این اتفاق رخ داد، یک‌طرفه بود.

همچنین، مشاور اجتماعی وزیر نفت به نمایندگی از «بیژن زنگنه» وزیر نفت و به عنوان فرستاده ویژه مأمور رسیدگی به وضع و پیگیری نحوه مداوای آنان و اطمینان کیفیت معالجات انجام شده و بررسی دلیل حادثه و تهیه گزارش از این حادثه را  عهده‌دار خواهد بود.

به گفته «امیر طالبیان» هماهنگی‌های لازم با مدیرکل بهداشت استان‌فارس برای مداوای دو تن از مصدومان در بیمارستان مرکزی شیراز (MIR) انجام شده اما یکی از مصدومان به نام محسن سهیلی اسحاق به دلیل پایین آمدن  سطح هوشیاری به کما رفته است.

با وجود آن‌که در گزارش ابتدایی ارائه شده، اتوبوس حامل کارکنان مجتمع گازی پارس‌جنوبی(پالایشگاه‌سوم) فاز 4-5 به لحاظ فنی مشکلی نداشته و خط تولید آن به سال ٩٤ بر می‌گردد اما وقوع این قبیل حوادث ید طولایی در این منطقه مهم اقتصادی دارد که می‌توان «مصدومیت ۲۱ تن در واژگون‌شدن سرویس حمل‌ونقل کارگران شاغل در فاز ۱۲ پارس‌جنوبی در سال 93 و مصدومیت 35 تن از کارگران فاز دوم شرکت پتروشیمی مخازن‌سبز عسلویه بر اثر واژگونی سرویس حمل‌و‌نقل کارگران در اواخر سال گذشته» اشاره کرد.

 

جان باختن 4کارگر شهرداری حسینیه از توابع شهرستان اندیمشک درتصادف!

رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان از مرگ چهار کارگر شهرداری حسینیه از توابع شهرستان اندیمشک و زخمی شدن 2 تن دیگر در یک حادثه تصادف در محور قدیم اندیمشک – خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش4مردادایسنا ، دکتر شهیار میرخشتی اظهار کرد: در حادثه تصادف کامیون تریلر با یک دستگاه  سمند که ساعت 6:54 امروز در محور قدیم اندیمشک – خرم‌آباد رخ داد، چهار نفر جان خود را از دست دادند و 2 نفر مصدوم شدند.

میرخشتی ادامه داد: هر چهار سرنشین سمند که از کارگران شهرداری حسینیه از توابع شهرستان اندیمشک بودند در صحنه جان خود را از دست دادند و هر 2 راننده سمند و تریلر مصدوم و توسط آمبولانس‌های اورژانس 115به بیمارستان امام علی اندیمشک انتقال داده شدند.

رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان تصریح کرد: این حادثه به  علت خواب‌آلودگی راننده تریلر رخ داد که تریلر به دلیل  خارج شدن از مسیر خود با یک دستگاه سمند در مسیر مخالف برخورد می‌کند.

چهارم مردادماه1395

 

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …