دوو شه‌ممه‌ 27 ئازار 2023

ضرورت اتحاد چپ در کردستان / محمد خاکی

بر کسی پوشیده نیست که چپ در بسیاری از نقاط جهان در وضعیت مناسبی قرار ندارد و کردستان هم که چندین دهه است چپی با نفوذ ، توده ایی و خوش نام داشته است از این قاعده مستثنی نیست .

چپ در کردستان نیرویی قوی و با نفوذ بود که بخش عمده جوانان ، زنان ، دهقانان فقیر و کارگران ، روشنفکران و تحصیل کردگان، هنرمندان و نویسندگانی را که در جریان مبارزه قرار گرفته بودند بخود جلب کرده بود .

پرچمدار چپ و تشکل اصلی چپ در کردستان در ایران کومله بود ، گرچه نیروها و جریانات چپ بسیار دیگری هم بودند که در درون جریان کومله قرار نداشتند از جمله هواداران و اعضا جریانات خط سوم و بویژه پیکار و رزمندگان ، اتحادیه کمونیست ها ، سازمان چریکهای فدایی خلق پیش از انشعابات ، بخشی از فعالین حزب توده کرد که سیاستهای راست رهبری حزب مشکل داشتند و …

کومله در دوره ای توانست چپ جامعه کردستان را متحد نماید و سیاستهای پیشرو و مترقی را اتخاذ نماید که تاثیر آن مهر خود را بر تاریخ مردم کردستان زده است .

کومله توانست برای اولین بار در جنبش کردستان وسیعا زنان را وارد مبارزه سیاسی و نظامی نماید ، با ارتجاع مذهبی و فرهنگی مرزبندی آشکار و روشنی نماید ، بر حقوق کارگران و زحمتکشان تاکید کند ، هنر و ادبیات مترقی را توده ای کند ، موزیک و هنر پیشرو را بمیان مردم ببرد ، بر برابری و برادری مردم ساکن ایران ، بر ضرورت جدایی دین از دولت ، بر ضرورت جدایی دین و مذهب از آموزش تاکید نماید و کتب درسی بزبان مادری و با محتوایی پیشرفته تر تدوین نماید .

دستاوردهای اتحاد و مبارزه چپ و کمونیستی در کردستان بسیار بیشتر از موارد بالا است و قصد من تنها اشاره ای کوتاه به نکات مهم تاریخ آن دوره بود .
حال در شرایطی که جامعه با ایده ها و آرمانهای چپ و مترقی بیش از هر زمان دیگر هم خوانی دارد ، در شرایطی که نیروهای راست جامعه کردستان چه دو شاخه حزب دموکرات و چه جریانات مذهبی هیچ پاسخ روشن و قابل قبولی برای بخش مترقی جامعه ندارند ، چپ کردستان از هر زمان دیگر خود پراکنده تر و کم تاثیر تر هست .

چپ کردستان و بویژه شاخه های کومله و نیروی جدا شده از آنها ، از دهها و صدها کادر برجسته و خوشنام برخوردار هستند ، که هر یک از آنها می تواند براحتی منطقه و حکومتی را مدیریت و رهبری نمایند .

چاره جویی برای پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به این چپ پراکنده و متحد کردن آن پیرامون سیاست های مترقی ، مدرن و معقول که با جامعه امروز کردستان و شرایط ایران و منطقه هم خوانی داشته باشد در جریان است و زمان آن رسیده است با ایجاد سایت جدی و فعال انترنتی ، با برگزاری سمینار و کنفرانس، با راه انداختن رادیو و رسانه ای که مرکز و پلاتفرم جدل و بحث باشد به امر اتحاد چپ در کردستان پرداخت.
به باور من در شرایط فعلی رفیق ابراهیم علیزاده دبیرکل سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومله می تواند بهترین ، قابل قبول ترین ، و موثرترین نقش را در امر اتحاد چپ در کردستان انجام دهد .

شرایط بسیار متحول خاورمیانه و منطقه ایجاب میکند که پیش از تلاطم های سیاسی سنگین و غیر قابل پیش بینی در ایران و کردستان ، ما چپ متحد ، قوی و با برنامه و سیاست های روشن داشته باشیم ، چرا که فردا بسیار دیر است و این شرایط توفانی منتظر هیچ کس و جریانی نخواهد ماند .

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …