دوو شه‌ممه‌ 27 ئازار 2023

دسیسه یا حقیقت / رزگار شیخ جگری

این اقدام ارتش ترکیه(کودتا )برنامه ای از پیش طراحی شده و هوشمندانه بود . به چه دلایلی؟ .

۱- میت با ارتشیها همراه نبود.
۲- با شناختی که از سازمان جاسوسی میت میباشد ،چطور امکان دارد که از این اقدام ارتش مطلع نبوده باشد. (مطلع بوده و راه را با حفاظت باز گذاشته)
۳- کس یا کسانی که طراحی کودتا را انجام داده ، مگر امکان دارد که از مکان و زمان حضور اردوغان بی خبر بوده وگرنه در اولین اقدام میباید که برای پیروزی کودتا وی را اسیرکرده ویان کشته میشود.
۴- کدام عقل سلیم قبول میکند زمانیکه اردوغان در طی ۲ ماه گذشته مشغول یک دست کردن ارتش و کم کردن قدرت و نفوذ ارتشیون در درون دولت بوده است، دست به چنین اقدامی بزنند (کودتا).
۵ -دولت عدالت و توسعه و در راس ان اردوغان پس از شکست در سوریه و شکست های داخلی در ترکیه برای نمونه انتخابات پیشن ترکیه شکستی که در برابر هه دپه متحمل شد باعث تضعیف وی و دولتش در ارتباط با جنوب شرق ترکیه گردید. نیاز به زمان بیشتری دارد برای توجه جامعه جهانی نسبت به شخص خود و دولتش برای ادامه کاری بیشتر .
۶- برای قانونی کردن کشتار و فشار بر علیه روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مخالفین دولت عدالت و توسعه و کشتار مردم کرد به بهانه ی مهمی نیاز داشت ، چه بهانه و موقعیتی بهتر از این .
۷ – در سخرانی اخر ایشان به واضحی اعلام کرد که از نمایندگان و دولت میخواهم که که به دستگاهای و نیروهای امنیتی قدرتی بیشتر بدهند .
۹- این کودتا اگر موفق نیز میشود امکان پذیر نبود به این دلیل که دول امپریالست با از موجودیت دولت عدالت و توسعه چه مخفی و چه به شکل پنهان از موجودیتش دفاع میکند به این دلیل که نمایندگی نزام سرمایه داری را انجام میدهد .
۱۰- چرا کودتا فقط در استانبول و انکارا روی داد(پایتخت سیاسی و اقتصادی بهانه ای بیش است )
۱۱ – ایا کودتا چیان که ایدولوزیک اتاترک را قبول داشته همان طورکه در بیان نامه شان روشن بود ، جنوب شرق ترکیه(کردستان ) را در برنامه شان نداشته و فکر به خیابان ریختن مردم این منطقه نبوده اند و یان از اقدامات پ .ک . ک هراسی نداشتن. دیدم که هیچگونه حرکتی در این مناطق روی نداد که خود به نوبه خود جای سوال است ؟.
۱۲- این اقدام(کودتا ) اردوغان و دولتش را واکسناسیون کرد در برابر مخالفین داخلی و خارجی خود وی و دولتش
از فردا است که موج سرکوب و جنایت اردوغان و دولتش در قالب قانونی بودن اقدامت بر علیه مردم و اللخصوص مردم کرستان ترکیه به شیوه ای وحشیانه روی میدهد.

بابەتی هاوپۆل

زهرا محمدی به پنج سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی به اجرای احکام ارجاع داده شد

انجمن فرهنگی – اجتماعی “نوژین” اعلام کرد پس از طی کردن مراحل قانونی پرونده زهرا …