چوار شه‌ممه‌ 10 نیسان 2024

22 بهمن و جنایت رژیم در ایران

امانج صلواتی

افکار کهنه و پوچ و عقب مانده چیزی برای جامعه ایران و کردستان نداشته و اثار تخریب و ویرانی در طول این سالها ثمره این رژیم است

امروز پنج شنبه 22 بهمن بار دیگر مردم کردستان راهپیمایی 22 بهمن راسرکوب کردند و با شرکت نکردن در ان ضربه سختی به رژیم فاشیست ایران زدند و فقط خائنین خودش در ان شرکت کردند در این 27 سال برای مردم کردستان دست رژیم فاشیست اخوندها رو شده که همه اش در حال سرکوب مردم است با انواع شکنجه ها ، سرکوب و اعدامها قصد داشته مردم را بترساند وبه اهداف شوم خود برسد یک رژیم فاشیست که ضد انسان ضد زن و ضد کارگر میباشد.

 

جز یک سری افکار کهنه و پوچ و عقب مانده چیزی برای جامعه ایران و کردستان نداشته و اثار تخریب و ویرانی در طول این سالها ثمره این رژیم است.

 

در کنار گسترش اعتیاد ،فحشا ,بیکاری و بدبختی مردم ایران جان هزاران جوان باارزش و متفکررا گرفته ولی با این کارها بازهم نمی تواند جلوی مبارزه مردم را بگیرد چون مردم بیزارند از سرکوب و خشونت و اعدام ، انها ازادی و برابری و عدالت می خواهند چون این همه سرکوب و خفقان سهم مردم ایران و کردستان نیست و واین رژیم فاشیست از خون مردم تغذیه میکند.

 

و روز به روز به اژدهای عظیمی تبدیل شده و بر کشور ایران و کردستان سایه انداخته و زندگی مردم را به نابودی کشانده وبرای نابودی این رژیم خونخوار فقط مردم می توانند با مبارزه ،همبستگی و اتحاد در برابرش بیاستند و بالاخره او را از بین ببرند تا این سیاهی کنار رود و خورشید بر فراز اسمان ایران و کردستان دوباره بتابد به امید ان روز و پیروزی مردم عزیزمان.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …