شه‌ممه‌ 20 ته‌مموز 2024

گذري بر كنشهاي مسموم جمهوري اسلامي ايران در باب ترور و تروريسم پروري/ هەوراز هەوازو

چند ساليست از پخش نقل و شيريني هسته اي از طرف نهاد ساپورت كننده ان يعني سپاه پاسداران در روزهاي استارت اين ارزوي نه چندان دور از تحقق ميگذرد و باج كلان اين راه را با محوريت حفظ شعار مرگ بر كجا و كجا و تحريمهاي كمر شكن كه جامعه ايران را رو به ركود اقتصادي كامل سوق داد پرداخت كرده است .

 

در اين ميان جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك كشور تنها و منزوي كه هم پيمان انچنان مهم وقدرتمندي نيز ندارد با شروع بهار عربي و خيزش مردم خشمگين كشورهايي كه به طور كامل سيستم اداره انها منقلب و حتي تعويض شد رسما وارد جامه اي سياه با صلاحي اغشته به خون و در عين حال نه چندان مخفي شد.

آتش معترضين دمشق را فرا گرفت و كشور دوست شيعه سوريه رو به تزلزل گام نهاد و هر جا و رسانه اي شمارش معكوس كشته شدن ،فرار و حداقل اسعفاي بشار اسد را تيتر و عنوان سوريه ميگماشتند تا جايي كه تهران وارد عمل شد و با اعزام نيروهاي زميني و مشاورين بلند پايه نظامي توانسته است تا كنون نيز مانع رفتن بشار اسد شود و در اين راستا به ترور و نابودي هر ان كس از مخالفان رژيم اسد بر امده است .به طوري كه در طول ماه چندين بار نيروهاي كشته شده اي از ايران به طور مخفيانه و اشكارا به وطن بازگردانده ميشوند . در اينجا نقش جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نيروي نگاتيف كه اراده ملي خلق سوريه را به شمار نمياورد و خون هزاران سوري انقلابي مخالف اسد رو به پايمال شدن است تنها ذره اي از نقش سيستم ترور پرور تروريسم بين المللي تهران است .ان طرفتر در يمن با مشتعل ساختن جنگ داخلي و اواره ساختن هزاران نفر با تحريك و معامله بر سر مذهب و صدور صلاحهاي سبك و نيمه سنگين حمام خون به راه انداخته است .

در فلسطين و با حفظ تشنج ديرين خود بر ضد اسراييل هر روزه شعار نابود كردن ان كشور از روي نقشه بيش از پيش در اجتماعات دولتي و نمازهاي جمعه برجسته شده است كه با اين ميانجيگري شيطاني روزانه خون دهها نوجوان فلسطيني و اسراييلي ريخته ميشود كه به گفته كارشناسان و سياستمداران توهمات واهي تهران براي سلطه ي تشيع و مكتب اخونديسم با محوريت طرحهاي تروريستي براي از ان خود نمودن هسته هلال شيعي از دلايل ناكام ماندن پروسه صلح در فلسطين است .گرچه در خارج از كشور اينان تنها نمونه اي كوچك است اما در داخل نيز با طيف وسيع اعدامهاي سياسيون و هر ان كس نه به سيستم توتالير تهران گفته باشد خود را از قافله وحشت و انسان ستيزي دور نگه نداشته اند .

روزانه شاهد انفجار مينهاي كاشته شده بر سر مرزها به روي مردم بيگناه ميباشيم .اين درحاليست كه برداشتن و خنثي سازي مين براي دولت كار بسيار اساني بوده و هزينه انچناني كه بتوان برسرش از جان مرزنشينان مايه گذاشت ندارد كه دلايل ان نيز به شرح زير است . جمهوري اسلامي ايران در استانهاي مرزي مردم را با بحران بيكاري شديد روبرو نموده است كه مردم نيز ناچار به حمل مواد قاچاق به داخل از طريق مرز ميشوند كه با وجود مين سد معبري براي كاهش اين پروسه ايجاد ميكند ،و اما دليل اصليتر ومهمتر وجود اپوزسيون خارج و در تبعيد ميباشد (احزاب كردي)كه با انجام كارهاي تشكيلاتي مدني سعي در نفوذ بيشتر در كشور را دارند كه اين كار نيز تنها از سوي مرزها ممكن ميباشد و اين مسير طولاني كاملا مين گذاري شده اند . و اما اصلي ترين گامهاي ترور دولت اشغالي در كردستان مشهود است تا جايي كه سالانه امار اعدامها با امار تصادفات فاصله چنداني ندارد و در دادگاهاي چند دقيقه اي فعالين را به زندانهاي طولاني و اعدام محكوم ميكنند و وكلايي را نيز كه وكالت فعالين سياسي را بپذيرند از شغل خود دور ميشوند .

حكومت ايران به زندان و ترور فعالين در داخل راضي نميشود و دروانديشتر وارد عمل ميشود به عنوان مثال اتفاقات امسال داخل اردوگاهاي دو حزب كومه له به رياست كاك عبدالله مهتدي و كاك عمر ايلخاني زاده كه فرهنگ تروريسم اخونديسم تهران تلاش براي خلق يك ژينوسايد و نابودي چند هزار نفر و از سوي ديگر تلاش نفوذي اداره اطلاعات براي ترور كاك رضا كعبي را ميتوان ضميمه دوسيه سرشار از ترور حكومت كرد .به طوري كه همزمان و در يك شب فردي به جان كاك رضا سوقصد ميكند كه با هوشياري و تجربه ايشان كاك رضا خوشبختانه جان سالم به در برده و تروريست پا به فرار ميگذار.و اما در اردوگاه كومله كردستان ايران علي صولاباد ٢٦كيلوگرم مواد منفجره تي ان تي را در ساختمان تشكيلات زاگرس به كار ميگذارد كه با هوشياري پيشمرگان دلير كومه له قبل از انفجار كشف و خنثي ميگردد.اين دو حادثه كه با همكاري تيمهاي ترور سپاه قدس در عراق كه اولي ميرفت تا جان يك رهبر ازاده را كه دو خواهر ايشان به نامهاي نسرين و شعلا كعبي به دست همين جلادان اعدام شده اند را بگيرد و يكي از ستونهاي سياسي حزب را كه نمونه اي از فداكاري و تلاش در راستاي سوسياليزم و ارج نهادن به انسان است را به مثابه تكرار تاريخ ترور كنند.

تكراري كه حزب دمكرات را چندين بار داغدار نمود و مولد فكري و سياسي حزب را دوبار در خارج از كشور ترور كردند گرچه با ترور د.قاسملو و د.شرفكندي دمكرات هنوز فعاليت خود را كم و زياد ادامه داده است .لازم به ذكر است كه بانيان ترور رهبران حزب دمكرات و فاعلين اين ترور تحت پيكرد پليس بين الملل ميباشند .و از سوي ديگر و همان شب كه اين اتفاقات نميتواند اتفاقي باشند علي صولاوا كه گفته ميشود همكار فريد همان سو قصد كننده به جان كاك رضا بوده است به طوري كه حتي در نظر نگرفته است كه اعضاي خانواده خودش نيز به همراه صدها تن زن و بچه در اردوگاه قرار دارند با جهت گرفتن از سوي تروريستهاي وزارت اطلاعات درصدد نابود ساختن كومه له بود كه مواد منفجره ي بيست و شش كيلوگرمي را به گوشي موبايل متصل ساخته بودند و خوشبختانه اين كار پست انديشان ناكام ماند سوال اينجاست كه چرا اين اقدام ها و تلاش تروريستهاي وزارت اطلاعات درست در زمان مذاكرات هسته اي انجام گرفت?

وزارت اطلاعات ميخواست از اين زمان اندك استفاده عالي داشته باشد چراكه ترور يك شخص و حتي صد شخص با وجود قتل عام روزانه هزار نفر از سوي داعش در زماني كه تمام رسانه هاي دنيا چشم به اينده مذاكرات دوخته اند نميتوانست انچنان كه بايد بود ماشين ترور را از كار بياندازد. و در صحن جهاني

ميديا تمام و كمال مطرح جوابش را بگيرد. اينها يك مشت از خرمن كرده هاي تروريستي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حق ازاديخواهان بالاخص خلق كرد ميباشد كه در اينجا نمينگنجد.

بابەتی هاوپۆل

قفس، یادداشت چهارم: پیش‌بند “به یاد سپیده فرهان”

مژگان کاوسی تا کنون دو بار بازداشت شده‌ام و هر دو بار در خانه‌ی خودم؛ …